19. 06. 2013.

Kontakt podaci

           adresa: ulica Branilaca BiH broj 78, 79280 Ključ.

            E-mail: opckljuc@bih.net.ba

            Tel: 037/661-100 ( centrala ),

                    037/662-054 ( Kabinet Općinskog načelnika )

           Fax: 037/661-104 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]