09. 09. 2013.

Obavijest o raspisanom Javnom pozivu – Ministarstvo za pitanja boraca i RVI USK

Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK-a 06.09.2013.godine, objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava za dodjelu sredstava – dodjela jednokratne novčane pomoći za: naknadu dijela troškova liječenja, naknada dijela troškova redovnog i vanrednog školovanja i novčanu pomoć zbog lošeg općeg imovnog stanja iz Budžeta Vlade Unsko-Sanskog kantona Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida za 2013.godinu.
Pravo sudjelovanja za dodjelu naprijed navedenih jednokratnih pomoć, imaju fizička lica koja pripadaju kategoriji boračkih populacija odnosno lica koja imaju priznat status u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica. 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave odnosno do 20.09.2013.godine.
Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u prostorije Boračko-invalidske zaštite općine Ključ i u prostorije Udruženja demobilisanih boraca, Udruženja porodica šehida i poginulih boraca i Udruženja ratnih vojnih invalida općine Ključ.
 
 
Služba za društvene djelatnosti i opću upravu 
 
[carousel-horizontal-posts-content-slider]