27. 09. 2013.

Održana XI sjednica Općinskog vijeća Ključ

Općinsko vijeće Ključ održalo je u četvrtak 26.09.2013.godine svoju XI sjednicu na kojoj je pored ostalog razmatran set komunalnih odluka koje tiču snabdjevanja pitkom vodom, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda te sakupljanja i tretiranja komunalnog otpada. Zbog niza, kako je kazano, nedorečenosti i manjkavosti na koje su vijećnici u diskusijama ukazali Odluka o snabdjevanju pitkom vodom povučena je od strane predlagača na doradu i biće vijećnicima na razmatranje dostavljena na nekoj od idućih sjednica. 

Iako je  Odluka povučena u konstruktivnoj diskusiji  je pohvaljena činjenica što je općina Ključ pokrenula izradu Strategije vodosnabdjevanja za kompletnu općinu, te nakana da se ovakvom Odlukom riješi i reguliše snabdjevanje pitkom vodom na području ključke općine. Odluka o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda i odluka o sakupljanju i tretiranju  komunalnog otpada usvojene su jednoglasno. Vijećnici su bili podijeljeni  tokom glasanja o Odluci o usvajanju i donošenju izmjena i dopuna urbanističkog rješenja saobraćajnica „Privredno-industrijske zone Velagići“ sa planom parcelacije pa ista nije usvojena. Na ovoj sjednici su također usvojena rješenja o imenovanju nekoliko Komisija, a primljene su k znanju i informacije općinske popisne komisije o dosadašnjim aktivnostima na provođenju priprema za predstojeći popis, te Informacija o vladanju i uspjehu učenika u ključkim školama i problemima u školstvu.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]