Emitovana prva emisija “Migracije i razvoj” za ključku dijasporu

posted in: Dijaspora | 0

Realizacija emisije “Migracije i razvoj” je zajednički projekat Radio Ključa i općine Ključ, a realizuje se u sklopu istoimenog projekta „Migracije i razvoj“ koji provodi Općina Ključ, a finansira UNDP.Cilj  projekta “Migracije i razvoj” je doprinijeti uspostavljanju povoljnog okruženja za migrante koji su spremni da promovišu i proaktivno podržavaju razvoj zemlje u relevantnim oblastima tranzicije i socioekonomskog napretka na svim institucionalnim i društvenim razinama.

Dosadašnja iskustva ukazuju na činjenicu da veliki broj građana općine Ključ koji žive i rade u inostranstvu žele ostvariti saradnju sa matičnom općinom kao i dati svoj doprinos u razvoju općine. Također, lokalna zajednica već duži period provodi aktivnosti za stvaranje povoljnog okruženja za dijasporu koja je spremna da podrži i promoviše razvoj općine  u skladu sa Strategijom razvoja općine.

U dosadašnjem periodu kao jedan od najvećih problema na relaciji lokalna zajednica-dijaspora evidentiran je problem nedostatka komunikacije.
Smatrajući da je upravo unaprijeđenje komunikacije prvi i najbitniji korak za ostvarivanje saradnje kroz ciklus emsija za našu dijasporu u narednom periodu nastojaćemo našim građanima u inostranstvu što više približiti stanje u našem gradu, plasirati im što veći broj informacija o dešavanjima u Ključu, detaljno ih upoznati sa resursima sa kojima raspolaže općina, potaknuti ih da zajedničkim snagama radimo na razvoju i unapređenju naše općine i kroz razgovor sa zanimljvim gostima odgovoriti na ključna pitanja vezana za položaj naše dijaspore u svijetu i  njihovoj sponi sa matičnom državom i općinom.
Bitno je napomenuti da je termin emitovanja emisije svaki prvi utorak u mjesecu u 13.00 h te reemitovanje isti dan u 19:00 h.
 
Snimak emisije "Migracije i razvoj" emitovane 7. 10. 2014. godine