Postavljeni štandovi za promociju i prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda

posted in: Dijaspora | 0

Na Trgu Alije Izetbegovića ispred Doma kulture u Ključu postavljeni su drveni štandovi koji će poslužiti za izložbu i promociju domaćih proizvoda, ali i za svakodnevni plasman poljoprivrednih proizvoda, jer na području općine ne postoji zelena pijaca, a postoji interes kako proizvođača tako i stanovništva za zelenom pijacom koja će raditi u toku cijele godine. Štandovi će biti dati na korištenje zainteresovanim udruženjima poljoprivrednika uz naknadu, a sredstva prikupljena od iznajmljivanja štandova bi se koristila za održavanje postojećih i nabavku novih štandova.

Ovo predstavlja dio aktivnosti projekta „ Razvoj lokalne zajednice u saradnji sa migrantima“ koji Općina Ključ realizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vladom Švicarske i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u sklopu projekta  „ Migracije i razvoj“.