Implementacija projekta čišćenja potoka finansiranog od Fonda za zaštitu okoliša FBiH

posted in: Arhiva | 0

Proteklih dana vršeni su radovi na uređenju potoka na području općine Ključ. Podsjećamo da je Općina Ključ aplicirala prema Fondu za zaštitu okoliša FBiH projekt „Čišćenje potoka od nanesenog ambalažnog otpada i sječenje šiblja u priobalnom pojasu“. Fond za zaštitu okoliša odobrio je projekt u ukupnoj vrijednostii 50.000 KM a projektom je obuhvaćeno sedam potoka i to Jarički potok, Biljanska rijeka, Kalajdića potok, Ižnica, Alaginac, Vukovski potok i Sanička rijeka. 

Radovi na nekima od njih su završeni dok neki još nisu započeti. Za izvođače radova odabrani su JKP Rad koji je završio sa uređenjem i čišćenjem korita Ižnice u dužini od 550 metara. Naše javno komunalno preduzeće zaduženo je i za čišćenje Biljanske rijeke a koje će se izvršiti u narednom periodu. Za Saničku rijeku zadužen je privatnik Botonjić Fehret a projektom je predviđeno uređenje Saničke rijeke u dužini od jednog kilometra. D.O.O. Pobrić započeo je radove na uređenju Vukovskog potoka u dužini od 800 metara. Firma Šim komerc završila je radove na uređenju Kalajdžića potoka u dužini 300 metara, jaričkog potoka u dužini od 500 metara i Alaginca u Dubočanima u dužini od 700 metara.

 

     

 

www.media-kljuc.ba