VIII emisija “Migracije i razvoj”

posted in: Dijaspora | 0

JP “Radio Ključ” doo Ključ je u utorak, 05 maja 2015 godine emitovao VIII emisiju za dijasporu “Migracije i razvoj”. U prvom dijelu emisije razgovarali smo sa Sanelom Draganović, direktoricom JKP “Rad” Ključ o radu preduzeća u protekloj godini, realiziranim projektima, selektiranju ambalažnog i elektroničkog otpada u Ključu, sanaciji deponije komunalnog otpada Peći, saradnji JKP “Rad” i naših sugrađana koji žive u dijaspori, načinu na koji ključani u dijaspori plaćaju usluge ovom preduzeću kao i planovima i prioritetnim mjerama u ovoj godini.

U drugom dijelu emisije predstavili smo turistički potencijal rijeke Sane koja svake godine u općinu Ključ privuče veliki broj posjetitelja i Internacionalnu ključku regatu koja je izrasla u jedan od najmasovnijih rafting karavana naše zemlje i postala prepoznatljiv brend općine Ključ.U zadnjem dijelu emisije “Hronika mjeseca” emitovali smo najznačajnije informacije koje su obilježile april 2015 godine.
Emisija “Migracije i razvoj”