Održana XXX sjednica OV općine Ključ: Najveća rasprava o prodaji nekretnina općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ u četvrtak, 11 juna je održalo svoju XXX sjednicu na kojoj je razmatralo 18 tačaka dnevnog reda.Nakon verifikacije zapisnika sa prethodne sjednice vijeća i odgovora na vijećnička pitanja vijećnici su usvojili  Izvještaj o izvršenju budžeta općine Ključ za prva tri mjeseca ove godine. Istaknuto je da je Budžet općine Ključ u periodu od  01.01. do 31.03.2015. godine ostvario prihod u iznosu od  932.015,37 KM,  te da je primjetan pad prihoda sa viših nivoa vlasti u izvještajnom periodu.

Najveću raspravu vijećnika izazvala je tačka broj 8 koja se tiče uslova i načina prodaje nekretnina u vlasništvu općine. Naime, Općina Ključ i privredno društvo DOO „Otkupna stanica sirove kože FI&CO“ Ključ imali su zaključen Ugovor o zakupu fabrike u Halnovskom. S obzirom da je ovo privredno društva iskazalo zainteresiranost za kupovinu ove imovine, ali i na činjenicu da su Zakonom o stvarnim pravima postavljeni novi principi raspolaganja nekretninama u državnom vlasništvu, Općina Ključ je stavljanjem na dnevni red ove Odluke izrazila svoju opredijeljenost da se pristupi postupku prodaje sljedećih nekretnina:
 
– fabrike u Halnovskom, početna prodajna cijena 749.076,83 KM,
– nedovršeni objekat osnovne škole koji se nalazi pored Srednjoškolskog centra, početna prodajna  cijena 227.010,38 KM,
– jednosoban stan površine 44,00 m2, početna prodajna cijena 10.981,94 KM,
– gradsko građevinsko zemljište- Fajikova krivina, početna prodajna cijena 5.082,00 KM
– građevinsko zemljište u Industrijskoj zoni Velagići, početna prodajna cijena 16.926,00 KM
 
Tokom sjednice je istaknuto da ako se nakon provedenog postupka licitacije zaključi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, Budžet Općine Ključ će ostvariti prihod u iznosu od najmanje 1.009.077,15 KM (procjena urađena na osnovu ukupne početne prodajne cijene nekretnina, a pod uslovom da sve predmetne nekretnine budu prodate). Općinski načelnik Nedžad Zukanović je istakao da će prihod ostvaren prodajom ovih nekretnina biti uložen kao investiranje Općine Ključ u razvoj javne infrastrukture i privredne djelatnosti. Prema riječima načelnika Zukanovića dio sredstava će između ostalog  biti uložen u pokretanje revolving fonda za privrednike, zatim izgradnju sportske dvorane, gradsko groblje itd.  

Nakon rasprave Odluka o uslovima i načinu prodaje nekretnina je usvojena. Vijećnici su tokom sjednice dali i podršku Odluci o dodjeli stanova u trajno vlasništvo dvojici demobilisanih boraca čime se nastavlja tradicija općine da pomaže ovoj populaciji u rješavanju njhovog stambenog pitanja. Općinsko vijeće je prihvatilo i informaciju  o stanju poljoprivrede na području naše općne u protekloj godini gdje je istaknuto da su poljoprivredni proizvođači u općinu Ključ svojim radom, trudom i proizvodima u 2014 godini donijeli preko 4 miliona KM.

Do kraja sjednice između ostalog su prihvaćene Informacije o stanju u našoj općini u oblasti zdravstva u 2014, vodosnadbijevanja, materijalnom položaju penzionera, zloupotrebu opojnih droga itd. Izvor: www.media-kljuc.ba