Obavješavanje nezaposlenim osobama koji imaju status osoba ili porodica u stanju socijalne potrebe o mogućnosti prekvalifikacije

posted in: Arhiva | 0

Obavještavamo nezaposlene osobe sa područja Općine Ključ koja imaju status osoba ili porodica u stanju socijalne potrebe da JU „ Služba za zapošljavannje USK“ putem

 
Centra za obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba vrši obuku i certifikaciju za zanimanja: zavarivača, keramičara, vodoinstalitera, zidara, tesara, armirača, elektroinstalitera.Obuka za navedena zanimanja obavlja se po vertifikovanim nastavnim programima u trajanju od 30-90 dana u Bihaću. Svi prijavljeni učesnici snose troškove odlaska i ishrane tokom navedene obuke, dok su kao lica socijalnih potreba oslobođena od plaćanja troškova obuke i troškove polaganja ispita pred stručno komisijom. Sve zainteresove osobe iz pomenute kategorije mogu da se prijave kod sekretara svojih Mjesnih zajednice, birou rada u Ključu kao i Centru za socijalni rad do 06.11.2015. godine.