Osam regionalnih radnih sastanaka za jednu viziju mjesnih zajednica

posted in: Arhiva | 0

Osam regionalnih radnih sastanaka održano je širom Bosne i Hercegovine u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u BiH“ od augusta do decembra 2016. godine. Na sastancima u Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci, Mostaru, Ključu, Brčkom, Bijeljini i Trebinju  učesnici su kroz produktivne diskusije radili na definiranju vizije mjesne zajednice, koja će biti korištena kao model u budućnosti bh. mjesnih samouprava.

„Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske u vrijednosti od 14,5 miliona KM, a sprovodi ga  Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana Bosne i Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica.

Upravo je proces izrade vizije mjesne zajednice od ključnog značaja za projekat, jer je proizašao iz ideje da se osnaži saradnja između građana i nosilaca vlasti na svim nivoima. Na pomenutim sastancima o definiranju uloge, funkcija i nadležnosti postojećih mjesnih zajednica učestvovali su predstavnici relevantnih institucija na višim nivoima vlasti, opština/općina i mjesnih zajednica (MZ), organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija. Kroz konstruktivne razgovore zajednički su osmišljavali novu, društveno odgovorniju i efikasniju mjesnu zajednicu.

Iako u BiH postoji dobra osnova za izradu vizije mjesnih zajednica zbog tradicionalne uloge koju su one imale ranije, ratni i tranzicijski događaji su to znatno otežali. Stoga su se učesnici kroz ovaj projekt fokusirali na budućnost, te pokušali zamisliti idealnu mjesnu zajednicu kroz funkcije identificirane kao osnovne za njihov rad. Evidentan je značajan interes sudionika za promjenu trenutnog položaja MZ.

Blizu 400 učesnika sastanaka u partnerskim jedinicama lokalne samouprave i više od 150 učesnika sastanaka održanih na regionalnom nivou u BiH je putem upitnika dalo preporuke i prezentovalo ideje za novu ulogu mjesne zajednice. Inputi učesnika će biti predstavljeni u finalnom izvještaju istraživanja koji će predložiti nove modele mjesnih zajednica u BiH, a njegova promocija će biti u prvom kvartalu 2017. godine.

Institucije koje sarađuju u projektu su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS-a, Vlada Brčko Distrikta i oba saveza općina/opština i gradova, kao i 23 partnerske općine/opštine (odnosno 125 mjesnih zajednica) koje su dio ovog projekta.

Video zapis o mjesnim zajednicama možete pogledati na sljedećem linku: https://youtu.be/xfp_ZfM2B9k

Izvor:ba.undp.org