SEKCIJA CIVITAS JU OŠ ,,SANICA“ SANICA POSJETILA NAČELNIKA OPĆINE, GOSPODINA NEDŽADA ZUKANOVIĆA

posted in: Arhiva | 0

Sekcija ''CIVITAS'' iz JU OŠ ''SANICA u Sanici ove godine odabrala je temu i realizirala projekt: ,,Misli globalno, djeluj lokalno''. Cilj i svrha projekta jeste organizacija i rad učenika sa namjerom obezbjeđivanja sredstava za učenike maturante radi odlaska na maturalnu ekskurziju.

Mnoge škole širom Bosne i Hercegovine imaju iste probleme, a oni se tiču nepovoljne materijalne situacije, siromaštva i socijalne isključenosti učenika. Razmatrajući svoje mogućnosti, učenici su shvatili da bi se ideja socijalnog poduzetništva mogla primjeniti i na škole. S obzirom da su spontano zadnjih šest godina organizirali razne aktivnosti s ciljem pomaganja socijalno osjetljivim kategorijama svoje zajednice, prvenstveno  učenika škole, prepoznali su u tim aktivnostima ideju socijalnog poduzetništva i odlučili da ove godine tu ideju još više prošire te uključe što više učenika. Pored same ideje da pomognu svojim prijateljima u školi, željeli su  široj javnosti približiti svoje viđenje socijalne jednakosti i kroz vlastiti primjer pokazati da se uz minimalan trud i vlastiti doprinos radom mogu ostvariti sjajni rezultati koji pomažu lokalnu zajednicu i njene najranjivije članove, dakle, mlade i djecu. U namjeri da svoju ideju i aktivnosti prezentiraju široj javnosti, učenici su istu prezentirali općinskom načelniku, gospodinu Nedžadu Zukanoviću,  koji nije krio oduševljenje prilikom prezentacije ideje i učeničkog rada.

 

 

Kroz svoj plan aktivnosti, učenici su organizirali  rad na kreativnim radionicama na kojima su pravili čestitke, narukvice, razne suvenire, te je načelnik Općine u znak podrške radu učenika,  naručio narukvice sa imenima za sve polaznike JU dječiji vrtić ''Ljiljan''.

Bitno je  napomenuti da je pored ostalih, jedan od ciljeva bio i da se umanje stereotipna mišljenja i predrasude o mladima, o njihovoj neaktivnosti i o tome da ne žele da rade. Vlastitim primjerom učenici osnovne škole u Sanici, stvorili su  mogućnost da svaki učenik odvajajući samo slobodno vrijeme, pomogne drugom učeniku, jer kako i sami kažu, čovjek je u ljudskim relacijama najviša vrijednost a o njegovim sposobnostima i njegovoj ljudskosti ovisi čitav napredak i kvalitet života. Zato, omladina je budućnost, budućnost ‘’OPSTANKA, OSTANKA I NAPRETKA’’.