UČENICI JU OŠ „KLJUČ“ DOBILI PODRŠKU OPĆINSKOG VIJEĆA U REALIZACIJI „PROJEKTA GRAĐANIN “

posted in: Arhiva | 0

28584736_167652280707363_1005953040_o

U okviru predmeta Demokratija i ljudska prava učenici uče o osnovnim oblicima društvenog organizovanja, institucijama vlasti, ciklusima javne politike i drugim demokratskim procesima javnog odlučivanja kao i sposobnosti i vještine potrebne za kompetentno djelovanje u zajednici.  Cilj programa „Projekt građanin/Ja građanin“ je omogućiti svakom učeniku koji sluša nastavu građanskog obrazovanja i da kroz timski rad ispituje cikluse javne politike, identifikuje probleme od posebnog društvenog značaja, istražuje postojeće i alternativne mjere javne politike, kritički promišlja zbilju, iznalazi i zagovara efikasna rješenja za uočene probleme.

Bez ovog iskustvenog pristupa učenju ciklusa javne politike i javnog zagovaranja učenik/ica neće u potpunosti moći spoznati organizaciju vlasti u državi, nadležnosti različitih institucija vlasti, procese javnog odlučivanja i ulogu građana o očuvanju i jačanju demokratskih institucija društva. Upravo iz ovih razloga učenici devetih razreda te članovi sekcije CIVITAS JU OŠ „Ključ“ iz Ključa sa svojim nastavnikom Vučkić Asmirom prisustvovali su XIV sjednici Općinskog vijeća općine Ključ.

Učenička inicijativa uvrštena je na dnevni red, a njihovi prijedlozi, mjere i sugestije u potpunosti su podržali svi vijećnici iz reda svih političkih stranaka. Učenici su se obratili OV inicijativom-zahtjevom u kojem stoji da se problemu pravopisne i gramatičke ispravnosti akata, natpisa na javnim površinama, spomen-pločama, objektima i sl. mora posvetiti mnogo više pažnje, odnosno da u slučajevima gdje je Općina Ključ nosilac aktivnosti i za projekte za koje se izdvajaju sredstva iz budžeta budu urađene dodatne provjere prije postavljanja navedenih stavki.

Za sve eventualne jezičke nedoumice mora se kontaktirati stručna osoba. Za gore navedeni problem nije postojala niti jedna mjera javne politike, niti institucija koja se bavi ovim problemom.

Ovo je pozitivan primjer kako svako može biti aktivan građanin, ako se angažuje i zastupa opšti interes te praktičan primjer učenicima kako i na koji način se predlažu i realizuju mjere javne politike. Učenici JU OŠ „Ključ“ Ključ javno se zahvaljuju Presjedavajućem OV gospodinu Ademu Crnaliću, vijećniku Harisu Smajić, svim vijećnicima Općinskog vijeća, načelniku gospodinu Nedžadu Zukanović te svima koji su podržali njihov rad i zalaganje.