JAVNE KONSULTACIJE za izradu Strategije razvoja općine Ključ 2021- 2027. godine

posted in: Arhiva | 0

Općinski načelnik općine Ključ je nakon potpisivanja Protokola o saradnji između Općine Ključ i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), donio Odluku o izradi Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027.

Navedeni dokument je ključni strateško-planski dokument Općine Ključ koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice.

Proces izrade, odnosno prilagođavanja strateškog dokumenta metodologiji i principima Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH se provodi u saradnji sa ILDP projektom, koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Pravo predlaganja prioritetnih mjera i ključnih strateških projekata imaju svi građani, udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, organa uprave i predstavničke vlasti, privatnog sektora, dijaspore, javnog sektora, predstavnici nevladinih organizacija i ostali subjekti. Ovaj dio posla smo već uradili putem Javnog poziva za dostavljanje prijedloga mjera i ključnih strateških projekata za pripremu Strategije razvoja općine Ključ 2021- 2027. godine, objavljenog 2.2.2021. godine. Dobijene prijedloge smo uvrstili, ažurirali i objavljujemo ih u formi Nacrta Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027.

Cilj ovih Javnih konsultacija je da se javnost i svi zainteresovani upoznaju sa dokumentom Nacrta te ravnopravno učestvuju u izradi strateškog dokumenta koji će sadržavati intervencije vezane za poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou.

Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge, ali i nejasnoće i dodatne informacije možete dostaviti putem e-mail adrese: amirhadzic68@gmail.com; azrakujundzic@gmail.com, na broj telefona 037 316 345, ili lično u zgradi Općine Ključ, kancelarija broj 21, najkasnije do 7.6.2021. godine.

Nosilac aktivnosti je Općinski razvojni tim (ORT) kojeg je imenovao Općinski načelnik, kao operativno i koordinaciono tijelo zaduženo za vođenje participatornog procesa izrade Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027.

Mjere ili projekti koji su namijenjeni potrebama jedne osobe ili uže grupe ljudi radi sticanja vlastite koristi neće biti razmatrani od strane Općinskog razvojnog tima.

                                                                         Općinski razvojni tim Općine Ključ

Nacrt Strategije razvoja 2021-2027 možete preuzeti na sljedećem linku:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Strategija-razvoja-2021-2027-Nacrt.pdf