PODRŠKA OPĆINE KLJUČ ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA

posted in: Arhiva | 0

Juče je u zgradi općine Ključ upriličeno potpisivanje ugovora o su/finansiranju projekata između Općine Ključ i predstavnika organizacija civilnog društva, koji su svojim projektima aplicirali na Javni poziv.

U skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO sektoru, općinska komisija za ocjenu projektnih prijedloga donijela je odluku kojom  će općina Ključ u ovoj godini finansirati ukupno sedam projekata i to iz oblasti kulture pet projekata i dva projekta iz oblasti socijalne zaštite. Ugovore su potpisali predstavnici organizacija civilnog društva te ispred općine Ključ Senad Zečević, sekretar općine Ključ.

Zahvaljujući sredstvima općine Ključ, nevladine organizacije ove će godine u  lokalnoj zajednici realizirati sedam projekata čija je vrijednost jedanaest hiljada konvertibilnih maraka.

  • prioritetna oblast kultura  5 projekata:
  • Organizacija večeri sevdalinke – Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo „Preporod“ Ključ u iznosu od 2.000 KM,
  • Upoznaj svoje korijenje – Udruženje omladinski centar „Kosmos“ Ključ u iznosu 2.000 KM,
  • Međunarodna smotra horova – KUD  „Stari grad Ključ“ Ključ u iznosu od 1.500 KM,
  • X smotra folklora Sanica 2021 – KUD „Naša mladost “ Ključ u iznosu od 1.500 KM,
  • Muzejske vitrine – arheološko uređenje Starog grada „Ključ na Sani“ – Udruženje za zaštitu kulturno historijskih i prirodnih vrijednosti „Ključ na Sani“ u iznosu od 1.000 KM.
  •  prioritetna oblast socijalna zaštita 2 projekta:
  • Ljetne radionice sa stručnim timom – Udruženje za pružanje psiho-socijalne podrške ženama i djeci “Lejla“ Ključ –  u iznosu od 2.000 KM,
  • Dani borbe protiv nasilja  – Udruženje žena „Ključki biseri“ Ključ u iznosu od 1.000 KM.

Bitno je napomenuti da je raspisani Javni poziv objevljen u skladu sa LOD metodologijom koju je Općina Ključ usvojila 2012. godine.