O B A V J E Š T E NJ E

posted in: Arhiva, Obavijesti | 0

SA METODOLOGIJOM DODJELE FINANSIJSKE POMOĆI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 (“Službene novine Federacije BiH”, br. 87/21 i 89/21 isp).

Cilj dodjele finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Preliminarna lista korisnika finansijske pomoći će se objaviti na internet stranicama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Vlade Federacije BiH dana 10.11.2021.godine, gdje su dostupni podaci o svim obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima koji ispunjavaju, kao i onim koji ne ispunjavanju uslove za dobivanje finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom, a sve na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

U roku od 15 dana od dana objave Preliminarne liste korisnika, obrti i ostale samostalne djelatnosti, koji nisu saglasni sa objavljenim podacima mogu se obratiti Poreznoj upravi Federacije BiH zbog eventualnih provjera, korekcija i konačnog ažuriranja podataka. Također, obrti i ostale samostalne djelatnosti koji ne žele da prime finansijsku pomoć u skladu sa gore navedenom Uredbom, imaju mogućnost da pismeno obavijeste Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u roku od 15 dana o istom.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će nakon isteka roka od 15 dana objaviti Potencijalnu listu korisnika finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom, na osnovu ažuriranih podataka iz službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH.

Protekom roka za podnošenje prigovora od 8 dana od dana objave Potencijalne liste korisnika, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će objaviti Konačnu listu korisnika finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom.

Isplata sredstava finansijske pomoći izvršiti će se najkasnije do 31.01.2022.godine.

UREDBA O MJERAMA FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Pandemija COVID-19 predstavlja najozbiljniju prijetnju ekonomiji Bosne i Hercegovine nakon globalne finansijske krize. Zbog svih negativnih posljedica uzrokovanih pojavom COVID-19, Vlada Federacije BiH je usvojila Program ekonomske stabilizacije i oporavka za period 2020-2021. godina, u kojem je, osim analize efekata, navela ključne ciljeve, te načine i mjere, kojima bi se ti ciljevi ostvarili.

Uvažavajući ograničenja makroekonomske politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovom uredbom pokušava ublažiti negativne ekonomske posljedice za obrte i ostale samostalne djelatnosti u okolnostima pandemije COVID-19.

Cilj dodjele finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 60.000.000 KM.

Uredbu kao i detalje mjera možete pronači na linku:

Uslovi za dodjelu finansijske pomoći korisnicima:

Finansijska pomoć koja se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će se dodijeliti korisnicima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave Federacije BiH, a koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Imaju sjedište na teritoriji Federacije BiH
  • Imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na dan 31.07.2021.godine i na dan 30.11.2021. godine
  • Imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i korisnici koji imaju zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga i koji uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.07.2021. godine;
  • Čiji su glavni transakcijski računi aktivni na dan 30.11.2021.godine;
  • Koji su očuvali postojeća radna mjesta. Pod ovim pojmom se misli na korisnike koji ispunjavaju jedan od dva sljedeća uslova koji je povoljniji za korisnike finansijske pomoći:
    1. na dan 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na dan 31.07.2021. godine ili
    2. prosječan broj zaposlenih u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine je isti ili veći od prosječnog broja zaposlenih u periodu od 01.08.2020 godine do 31.07.2021. godine;

Detalje ovih uslova kao i detalje korisnika koji ne ispunjavaju uslove možete pronaći u Uredbi.

Da biste provjerili da li se nalazite na spisku za dodjelu pomoći, morate upisati svoj JIB na linku ispod:

https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/#/public/pretrage/