DIREKTNI POZIV ZA PROJEKTNE PARTNERSKE MJESNE ZAJEDNICE (MZ)

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

PROJEKAT JAČANJE ULOGE MZ U BOSNI I HERCEGOVINI (BIH)- faza II

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata u partnerskim mjesnim zajednicama je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH)“ kojeg provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, a finansiraju Vlada Švicarske i Švedska. Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. god., jeste unapređenje kvaliteta života građana i građanki u Bosni i Hercegovini kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.

Kroz pružanje podrške održavanju foruma građana i građanki u mjesnim zajednicama pri definisanju razvojnih prioriteta na participativnoj osnovi, Projekat jačanja uloge mjesnih zajednica (MZ projekat) pomaže da se planovi i prioriteti stanovnika jedne mjesne zajednice realizuju. Filozofija MZ projekta je da je jaka i otporna zajednica ona koja se prema svim svojim članovima odnosi s jednakim poštovanjem i pruža  jednak pristup svim društvenim resursima na rodno odgovoran način. S tim u vezi, i obzirom na činjenicu da je rodna ravnopravnost u fokusu MZ projekta, posebna pažnja daje se inicijativama koje uključuju žene kao direktne korisnice što dovodi do njihovog osnaživanja s ciljem postizanja bolje rodne ravnopravnosti.

U okviru MZ projekta su predviđena sredstva za finansijsku podršku prioritetima predloženim od strane partnerskih mjesnih zajednica, koji su definisani na forumima građana i građanki, a u skladu su sa razvojnim strategijama jedinica lokalne samouprave (JLS). Realizacija prioritetnih projekata u partnerskim mjesnim zajednicama će se sufinansirati sredstvima Projekta i budžetskim sredstvima JLS.

Cilj poziva

Cilj ovog direktnog poziva je podrška realizaciji lokalnih prioriteta u 5 partnerskih mjesnih zajednica i to:

1. MZ Ključ

2. MZ Zgon-Crljeni

3. MZ Kamičak

4. MZ Velečevo-Dubočani

5. MZ Donja Sanica

Projekti koji se mogu aplicirati su isključivo prioritetni projekti identifikovani putem organizovanih foruma građana i građanki u svakoj od 5 partnerskih MZ.

U skladu sa tim, direktni poziv ima za cilj poticanje aktivnog uključivanja građana i građanki u definisanje njihovih potreba koje se transformišu u projekte za unapređenje lokalnih zajednica.

Općina/Opština/Grad Ključ i MZ projekat će dodijeliti finansijska sredstva za one projekte koji su u skladu sa zadanim kriterijima i uklapaju se u raspoloživa sredstva namijenjena za svaku partnersku MZ.

Kompletnu dokumentaciju predstavnici mjesnih zajednica mogu preuzeti na sljedećim linkovima prateći Kriterije i Smjernice za dodjelu sredstava: