15. 05. 2019.

30. 04. 2019.

29. 03. 2019.

Odluke o Javnim nabavkama

posebna odluka o pokretanju postupka-zastava

posebna odluka o pokretanju postupka-voća

posebna odluka o pokretanju postupka-torte

posebna odluka o pokretanju postupka-toner

posebna odluka o pokretanju postupka-sokovi vlašić

posebna odluka o pokretanju postupka-reparatura dizalice

posebna odluka o pokretanju postupka-prenoćište

posebna odluka o pokretanju postupka-ostali materijal

posebna odluka o pokretanju postupka-opravka jarbola

posebna odluka o pokretanju postupka-jelo i piće

posebna odluka o pokretanju postupka-instalacije potkrovlje

28. 06. 2018.

13. 12. 2017.

23. 11. 2017.