30. 12. 2021.

18. 10. 2021.

15. 10. 2021.

14. 10. 2021.

05. 10. 2021.

21. 09. 2021.

18. 08. 2021.

Odluke JU Općinski komunalni fond Ključ

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke “Put za Muhadžire”

Druga Odluka o poništenju postupka Javne nabavke “Put za Muhadžire”

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku tonera

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zastava

Odluka o prihvatanju ponude za popravak kopir aparata

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču

04. 08. 2021.