Blog dijaspore
small rushmore
big rushmore
Aktivnost se realizuje u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske vlade i UNDP-a u BiH