20. 03. 2019.

DI KLJUČ DOO KLJUČ U STEČAJU – PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

DI “KLJUČ” d.o.o. KLJUČ – u stečaju

Ključ

Ul.branilaca BiH br.42, Ključ

 

Broj: 17 OSt 015191 09 St

Ključ, 27.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku (“SI. novine F BiH”, br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ” – u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

 

 

                                  OGLAS

   ZA ČETVRTU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

   STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ” – u stečaju

   PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

I. POPIS PREDMETA PRODAJE

1.Nekretnine

Lot

broj

Z.k.br.

283, broj

parcele

Naziv parcele Neto

površina

objekta

Površina

zemljišta

Početna prodajna

cijena u KM

1 691/5 Pilana – Građevinsko z. 0 1.134 28.350
2 691/6 Pilana – Građevinsko z. 0 1.860 46.500
3 691/7 Pilana – Građevinsko z. 0 1.786 44.650
4 691/8 Pilana – Građevinskog, 0 372 9.300
5 691/9 Pilana – Građevinsko z. 0 390 9.750
6 691/10 Pilana – Građevinsko z. 0 390 9.750
7 691/11 Pilana – Građevinsko z. 0 1.886 47.150
8 691/12 Pilana – Građevinsko z. 0 737 18.425
9 691/14 Pilana – Građevinsko z. 0 3.245 159.087
10 691/15 Pilana 800 2.548 78.653
11 691/16. Pilana 1.688 3.138 132.726
12 691/17 Pilana 1419 2.021 70.370
13 691/18 Pilana 276 2.096 45.936
14 691/19 Pilana 3060 3.060 75.900
15 691/20 Pilana – Građevinsko z. 0 2 938 73.450
Ukupno 27.601 849.997

 

2. Mašine i oprema smještene po objektima

Lokacija Kotlovnica

Lot Naziv J/m Kol. Vrijednost Vrijednost Napomena
16 Kace za odlaganje piljevine kom 1 43.659,00 43.659,00 s mehaniz.
17 Dimnjak za spaljivanje kom 1 7.938,00 7.938,00

 

Lokacija Brodarica

18 Cikular za uzdužno rezanje kom 1 453,60 453,60
19 Cikular za poprečno rezanje kom 2 2.592,00 5.184,00

 

Lokacija Pilana

20 Brenta 1500 kom 1 3.645,00 3.645,00
21 Duplak kom 1 4.698,00 4.698,00
22 Cikular za poprečno rezanje kom 2 2.268,00 4.536,00
23 Silos za sječku kom 2 6.075,00 12.150,00
24 Štrucer za poprečno rezanje kom 1 469,80 469,80
25 Mašina za uzdužno rezanje kom 1 2.997,00 2.997,00

 

Lokacija Pilana 1

26 Agregat kom 1 162,00 162,00 Stara pilana
27 Tračne pile za brentu 1500 kom 7 186,30 1.304,10
28 Tračne pile za brentu 1100 kom 3 162,00 486,00 tri transp. I.
29 Gatarske pile kom 38 64,80 2.462,40

 

Lokacija Krug stečajnog dužnika

30 Dimnjak sa ventilatorom kom 1 5.913,00 5.913,00

 

Lokacija Panelka

31 Cikular HKP -55 kom 2 680,40 1.360,80
32 Cikular PCP-450 kom 1 486,00 486,00
33 Cikular mali kom 10 129,60 1.296,00
34 Dio od viljuškara kom 1 405,00 405,00
35 Aparati za gašenje – razni kom 7 24,30 170,10
36 Spajač furnira kom 1 8.626,50 8.626,50
37 Spajač letvica kom 2 7.776,00 15.552,00
38 Brusilica VOLMER kom 1 542,70 542,70
39 Nosač ljepila kom 1 5.184,00 5.184,00
40 Nanosač furmira kom 1 6.318,00 6.318,00
41 Uljna pumpa kom 1 2.916,00 2.916,00
42 Obrezivač ploča kom 1 13.932,00 13.932,00
43 Brusilica BOTTCHER kom 2 6.804,00 13.608,00
44 Okretač ploča kom 1 1.296,00 1.296,00
45 Kompresor FAGRAM kom 2 1.150,20 2.300,40
46 Mašina X9 kom 4 324,00 1.296,00
47 Vagonić kom 1 324,00 324,00
48 Podizna platforma kom 1 664,20 664,20
49 Kolica za letvice kom 5 45,00 225,00

 

Lokacija Magacin

50 Mašina X1 kom 1 291,60 291,60
51 Mašina X2 kom 1 567,00 567,00
52 Formatna pila kom 1 9.477,00 9.477,00
53 Mašina X4 kom 1 275,40 275,40
54 Mašina X5 kom 1 81,00 81,00
55 Zamajac GATARSKI kom 1 850,50 850,50
56 Mašina X6 kom 1 81,00 81,00
57 Mašina X7 kom 1 89,10 89,10
58 Mašina X8 kom 1 275,40 275,40
59 Aparat za gašenje kom 4 24,30 97,20

 

Lokacija Kotlovnica

60 Ventilator dimnjaka kom 1 3.654,00 3.654,00

 

Lokacija Pilana

61 Kanalna sortirnica kom 1 11.880,00 11.880,00
62 Prikolica kom 1 1.800,00 1 800,00
63 ViŠelisna kružna pila, sa platformom kom 1 2.970,00 2.970,00 TOZD

Mežica,

Slovenija

64 Transporter za prizmu kom 1 1.512,00 1.512,00
65 Transporteri za grede sa prebacivaćtma kom 1 5.589,00 5.589,00 2 transp. linije
66 Transporter ispred štucera kom 1 990,00 990,00
67 Transporteri za stucer (do brente) kom 1 1.521,00 1.521,00
68 Transporteri iza štucera (za gater) kom 1 1.710,00 1.710,00
68 Transporteri iza Štucera (do zida) kom 1 1.341,00 1.341,00
70 Transporteri daske 3×4 m kom 1 1.080,00 1.080,00
71 Transporteri daske 3,2×8 m kom 1 2 304.00 2.304,00
72 Transporteri daske 5×5 m kom 2 2.137,50 4.275,00
73 kom 1 1.251,00 1.251,00
74 kom 1 819,00 819,00
75 kom 1 351,00 351,00
76 kom 1 549,00 549,00
77 Konstrukcija u podrumu pilane kom 1 1.800,00 1.800,00
78 Transporter uz duplak kom 1 1.548,00 1.548,00
79 Transporter uz štucer kom 1 1.341,00 1.341,00
80 Sistemi za grijanje hale kom 1.629,00 1.629,00 na stropu
81 Sistemi za otprašivanje hale kom 1 2.079,00 2.079,00 na stropu

 

Lokacija Tvornica panel ploče

82 Parovod 160 m 2500 1,62 4.050,00 bez nosača
83 Parovod a 80 m 2500 2,57 6.412,50 bez nosača
84 Obloga izolacije (Al-lim) kg 2100 1,80 3.780,00
85 Pruga (kranska sta) m 624 22,24 13.878,54 željezo
86 Nadstrešnica iznad sjekirostroja kom 1 1.413,00 1.413,00
87 Trakasti transporer kom 1 607,50 607,50 d=400, l=20m
88 Trakasti transporer kom 1 675,00 675,00 d=600, l=20m
89 Konstrukcija iznad bazena trupaca kom 1 3.357,00 3.357,00
90 Ventilatori za piljevinu kom 3 153,00 459,00
91 Oqrada kruqa kom 45 45,00 2.025,00 2,5×1,25 m
92 Ograda kruga kom 80 90,00 7.200,00 2,5×2,5 m
93 Stub ograde 0 60 kom 130 1,94 251,88 1,3 m
94 Stub ograde 0 60 kom 200 2,98 596,16 2,0 m
95 Parovod 0200 mm m 400 8,71 3.484,80 bez nosača
96 Odvod piljevine 0 500 m 700 22,19 15.535,80 bez nosača
97 Odvod piljevine 0 200 m 160 13,57 2.171,52 bez nosača

 

Lokacija TPP

98 Podizna platforma kom 1 540,00 540,00
99 Transporteri furnira kom 4 963,00 3.852,00
100 Podizna platforma kom 6 1.530,00 9.180,00
101 Transporter srednjača kom 4 963,00 3.852,00
102 Transporter ploča kom 1 855,00 855,00
103 Okretač ploča kom 1 2.250,00 2.250.00
104 Transporteri otpada kom 4 486,00 1.944,00
105 Razvodnik za grijanje kom 1 180,00 180,00
106 Sistem za grijanje m 120 54,00 6.480,00 cjevovod
107 Ventilacija za piljevinu m 80 54,00 4.320,00
108 Kaloriferi kom 15 27,00 405,00
109 Elektroormari kom 3 72,00 216,00

 

Lokacija Krug preduzeća

110 Vaga 100 kg kom 1 135,00 135,00
111 Stolovi, restoranski kom 16 54,00 864,00
112 Stolice kom 90 9,00 810,00
113 Stolovi, rostfrei kom 7 225,00 1.575,00
114 Sudoper kom 3 270,00 810,00
115 šporet kom 3 405,00 1.215,00
116 Kazan kom 4 765,00 3.060,00
117 Veš mašina kom 1 135,00 135,00
118 stolovi, rostfrei, veći kom 4 270,00 1.080,00

 

Lokacija Sušara

119 Grijači zidni kom 18 135,00 2.430,00 2×3 m
120 Grijači stropni kom 42 45,00 1.890,00 1×2 m
121 Razvodnici kom 4 765,00 3.060,00
122 Elektro motori kom 30 63,00 1.890,00
123 Propeleri, ventilatori kom 36 54,00 1.944,00

 

Ostalo

124 Kotao, ispod restorana kom 1 1.602,00 1.602.00 FKR

Zrenjanin

125 Viljuškar kom 1 4.050,00 4.050,00 ČELIK-BOSS
126 Magacin rezervnih dijelova pauš 1 2.070,00 2.070,00

 

3. Zalihe daske, letvica, cigle i ostalo

R.b. Naziv j/m Količina Početna cijena
127 Cigla puna vatrostalna 12x7x25 kom 1.230 0,50
Suhi drvni sortimenti
128 Daska – oštećena, debljine 2,5 cm i dužine 4 m m3 1,00 50,00
129 Daska 2,5 cm, dužine 4,0 m m3 19.36 50,00
130 Daska – kratica m3 0,33 50 00
131 Daska kratica 2,5 cm dužina 80 cm m3 0,50 50,00
132 Daska od paleta 2,5 cm m3 0,50 50,00
133 Okorci – dužina 4 m m3 5,00 50,00
134 Drvena letva- debljine 2.5 cm, širine 5 cm. dužine 120 cm m3 4.61 50.00
135 Letva – (7×2.5) dužine 1 m m3 3,00 50,00
136 Letva – 2,5×2,5 dužine 1,5 m m3 6,60 50.00
137 Letva – 2,5×8 dužine 1 m m3 1,00 50,00
138 Letve 2,5×5 dužina 140 m3 1,00 50,00
139 Letva 2,5×8 dužine 120 cm m3 1,70 50,00
140 Letva 2,5×8 dužine 120 cm m3 7,00 50,00
141 Središnjice za panel ploče 190×525 debljine 1,5 cm m3 16,00 50,00
142 Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm m3 5,46 50,00
143 Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm m3 15,80 50,00
144 Kutne iajsne za pod dužina 4 m m3 0,50 50,00
145 Palete 120×80 visina 13 cm kom 76,00 5,00
Drvni sortimenti izloženi atmosferilijima u krugu
146 Daska u krugu steč.dužnika Paleta 19,00 20,00
147 Drvena letva u krugu-debljine 2,5 cm, širine 5 cm, dužine 120 cm m3 2,35 20,00
148 Betonski elementi kom 300,00 0,20

 

II USLOVI PRODAJE

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 29.03.2019. godine (petak) u 11,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.

3. Uslovi prodaje:

– usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

– pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

– ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

– povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 do 15. je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 5,000,00 KM, za lotove od 16 do 126 najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM i za lotove od 127 do 148 nema ograničenja.

– na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početnr prodajne cijene za svaki lot za koji se natječu.

– uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.

– ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

– sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac. Stečajni dužnik nije u sistemu PDV- a i POV od 17% se neće obračunavati na kupljenu imovinu,

– Imovina se prodaje po principu “viđeno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

– najpovoljniji ponuđač je dužan uplati« cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.

– ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije – depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je ućestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća – depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.

4. Uplatnicu sa naznakom broja Lota-a za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.

 

Stečajni upravnik

Nastavite čitati »

Dokumenti

19. 03. 2019.

Dan otvorenih vrata mjesnih zajednica općine Ključ u Društvenom centru u Sanici

Pozivamo građane svih mjesnih zajednica da nas posjete u Društvenom centru u Sanici povodom “Dana otvorenih vrata mjesnih zajednica” te da se upoznaju sa provedenim aktivnostima u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”.
Gost na danu otvorenih vrata je koordinator projekta ispred UNDP-a za našu općinu.
Dobro nam došli u Društveni centar Sanica!
SRIJEDA, 20.3.2019. u 11.00 sati.
Radujemo se zajedničkom druženju.

05. 03. 2019.

USAID DIASPORA INVEST: OTVOREN POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA INVESTITORIMA

Otvoren je četvrti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu aktivnosti USAID Projekta “Diaspora Invest”.  Riječ je o grant programu koji podržava mala i srednja preduzeća. Uslov je da kompanije nisu starije od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore, ili da imaju dokazivu trajnu poslovnu vezu ostvarenu preko članova bh. dijaspore.

“Poziv je otvoren od 26.02.2019. do 01.04.2019, a samu aplikaciju i detalje poziva možete pronaći na www.grant.diasporainvest.ba.

Info sesije, putem kojih želimo približiti procedure i uslove poziva, će se održati u Jajcu 4.3. u 12 sati (Zgrada Općine Jajce), Bihaću 5.3. u 10 sati (Privredna komora USK), Cazinu 5.3. u 14 sati (Zgrada Grada Cazina), Sanskom Mostu 6.3. u 10 sati (Zgrada Općine Sanski Most), Mostaru 7.3. u 11 sati (Hotel Mostar), Livnu 8.3. u 11 sati (Poslovni inkubator Livno – Linnovate), Banjoj Luci 11.3. u 11 sati (Privredna komora RS), Brčkom 12.3. u 10 sati (Hotel Jelena), Bijeljini 12.3. u 15 sati (Hotel Drina), Trebinju 13.3. u 12.30 sati (Hotel Central Park), na Palama 14.3. u 11 sati i u Sarajevu 18.3. u 11 sati (Privredna komora Kantona Sarajevo)”, poručuju iz USAID Projekta “Diaspora Invest”.

U manje od dvije godine USAID Projekat “Diaspora Invest” je podržao 34 kompanije kroz grant program, te je odobreno 1 134 000 KM u vrijednosti grantova. Ključni kriteriji izbora su planirana nova radna mjesta i visina investicije koja će se realizovati u okviru implementacije projekta. Važno je naglasiti da se grantovi odobravaju u iznosu do 50.000 KM, uz obavezu ulaganja u projekat vlastitim doprinosom, i to najmanje u odnosu 1:1 (u odnosu na tražena sredstva), od čega 50% može biti negotovinski doprinos investitora.

“Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju info sesijama, te obrate pažnju na sve uslove.  Podnosioci zahtjeva moraju ispuniti osnovne kriterije o vezi kompanije sa dijasporom, starosti registrovanog preduzeća te pravnom statusu – preduzeća moraju biti registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo. Također, vrijedi napomenuti da će za predselekciju biti prihvatljive i kompanije koje su tek u procesu registracije”, zaključuju iz  USAID Projekta “Diaspora Invest”.

Za odlazak na aplikaciju posjetite http://www.grant.diasporainvest.ba

Više o Pozivu: http://mis.diasporainvest.ba/documents/gapplicationtemplates/BCS_ENG_Request_for_Applications.pdf

04. 03. 2019.

U Ključu obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Tačno prije 27 godina Bosna i Hercegovina je stekla nezavisnost, ali bitka za Bosnu i Hercegovinu još nije završena. Tih dana, 29. februara i 1. marta 1992. godine, od 64 % građana Bosne i Hercegovine koji su se odazvali Referendumu o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 99,44 % glasalo je „ZA”.  Referendumsko pitanje je glasilo: “Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?” Referendum o nezavisnosti značio je potvrdu opredjeljenja većine građana prema budućnosti zemlje.

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Ključu je održana Svečana akademija uz učešće autoriteta iz oblasti politike, vojne doktrine i kulture. Kako i dolikuje, svečanost je započela podsjećanjem na sinove Bosne koji su dali svoj život za njenu  slobodu i opstanak.

Ključani su imali priliku čuti aktivnog sudionika iz tih teških dana za BiH, gospodina Bogića Bogićevića, prvog demokratski izabranog člana Predsjedništva SFRJ iz SR BiH koji se i ovog puta osvrnuo na dešavanja iz bliske prošlosti. Potom se prisutnim obratio brigadni general Fikret Ćuskić i iznio impresije iz tog vremena borbe za nezavisnost i očuvanje nezavisnosti Bosne  i Hercegovine.

Umjetnički dio, pored nastupa hora KUD-a „Stari grad“ Ključ, upotpunio je glumac i knjiiževnik, Enes Kišević, kazivajući dio pjesničkog opusa iz svog bogatog stvaralaštva. Još uvijek su jake destruktivne snage, izvan i unutar nas, kojima nije interes opće dobro i blagostanje naroda, naglasio je Općinski načelnik Nedžad Zukanović te dodao da još uvijek ima onih koji BiH ne smatraju niti državom niti domovinom. Naše opredjeljenje je jasno –  jedinstvena, cjelovita, nezavisna, demokratska država BiH – zajednica svih njenih građana i naroda.

Nakon održane Svečane akademije, na Trgu Alije Izetbegovića delegacije su položile cvijeće na Spomen obilježje žrtava rata općine Ključ 1992-1995. godine, a nakon toga se pristupilo podizanju zastave na lokaciji starog grada Ključ na Sani.

 

Sretan Vam 1. mart – Dan nezavisnosti BiH. 

 

 

 

28. 02. 2019.

Sretan 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine svim gradjanima Bosne i Hercegovine, nasim kljucanima u zemlji i inostranstvu  u svoje ime i u ime uposlenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave  upućujem iskrene čestitke.

Na referendumu održanom 29. februara i 1. marta 1992. godine većina građana Bosne i Hercegovine izjasnila se za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i građana koji u njoj žive, čime je otvoren put proglašenju nezavisnosti i međunarodnom priznanju suvereniteta naše domovine.

Ovaj izuzetno važan dan u novijoj povijesti Bosne i Hercegovine, obavezuje nas da damo svoj puni doprinos u daljem razvoju, jačanju i izgradnji naše države, na dobrobit svih njenih građana.

Sretan  1. mart – Dan nezavisnosti

Čestitkama se pridružuju i vijećnici  na čelu sa predsjedavajućim Općinskog vijeća općine Ključ Crnolić  Ademom

20. 02. 2019.

Održan zajednički sastanak Općinskog razvojnog tima i Sektorskih grupa za za izradu revizije Strategije razvoja općine Ključ 2014 – 2023.

Općina Ključ je, uz podršku Projekta integriranog lokanog razvoja (ILDP), pokrenula proces revizije Strategije razvoja općine u skladu sa Metodologijom integriranog lokalnog planiranja (MiPRO).

S tim u vezi je i održan današnji sastanak na kojem se podsjetilo na svrhu programiranja (projekata, mjera i programa) u funkciji sektorskog planiranja te razmatrali prijedlozi/ideje za mjere i projekte.

Također je urađen odabir prioritetnih prijedloga/ideja i (po potrebi) grupiranje u postojeće ili nove programe sektorskog plana implementacije.

Razmatrano je i uspostavljanje hijerarhijskog odnosa i veza između programa, projekata i mjera i relevantnog sektorskog cilja.

Na sastanku su definisani naredni koraci u procesu revizije Strategije te zaključeno da se aktiviraju svi ljudski i institucionalni resursi za dostavljanje prijedloga i sugestija za reviziju Strategije u cilju doprinosa što kvalitetnijem dokumentu revidirane Strategije za period 2019 – 2023. godina.

 

 

 

Predstavnici Vlade USK razgovarali sa Krajišnicima u Švicarskoj

Sa dijasporom graditi saradnju na načelima uzajamnog poštovanja

Na poziv grupe poduzetnika, koji žive i rade u Švicarskoj, a porijeklom su s područja Unsko-sanskog kantona delagacija Vlade Kantona boravila je u Švicarskoj, gdje su posjetili firme koje vode uspješni Krajišnici i saslušali njihove ideje o uspostavi saradnje sa dijasporom.
Delegaciju je predvodio Mustafa Ružnić, premijer USK a činili su je ministri privrede i poljoprivrede Nijaz Kadirić i Sulejman Kulenović te načelnik općine Ključ Nedžad Zukanović.

Za predstavnike svog matičnog Kantona Krajišnici koji žive i rade u Švicarskoj organizovali su obilazak svojih firmi, kao što je firma Fahrudina Ljutića, koja zapošljava 900 radnika, a koji je i u rodnom Ključu investirao već oko tri miliona maraka u oblasti razvoja turizma.

– U rodni kraj ulaže mnogo naših ljudi, koji uspješno rade u inostranstvu. Takvi su primjeri i Edhema Poljevića koji je do sad investirao oko dva miliona maraka u projekte na području Bihaća, a udruženja naših građana pomažu sugrađanima. Tako su članovi udruženja „Prijatelji Ključa“ iz Švicarske prikupili više od 200 000 švicarskih franaka za različite projekte pomoći, ukazao je jedan od organizatora ove posjete Edhem Mesić, koji se posebno angažira na uvezivanju Krajišnika u Švicarskoj.

Krajišnici koji rade u Švicarskoj razgovarali sa predstavnicima Vlade USK o potrebi uspostavljanja kvalitenih odnosa na dijasporom. Dogovoreno je da će Kanton formirati tijelo za rad sa dijasporom, a koje će svojim djelovanjem podsticati i posredovati i u poslovnoj saradnji, vršiti koordinaciju i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, lokalnih zajednica i drugih tijela državne uprave te ostalih nosilaca saradnje sa dijasporom, s posebnim akcentom na očuvanje zajedništva stanovništva Krajine, očuvanje identiteta Krajine i jačanje veza sa Krajišnicima koji žive i rade u drugim zemljama.

– Želimo graditi saradnju na načelima uzajamnog poštovanja i partnerske odnose sa dijasporom za dobrobit razvoja kako naše Krajine tako i cijele Bosne i Hercegovine. Uz organizacijsku podršku na području našeg Kantona možemo stvoriti platformu unutar bh. dijaspore za uvezivanje neformalnih grupa i pojedinaca sa institucijama u domovini. Naši ljudi su spremni i žele da doprinose razvoju svog rodnog kraja i kroz razmjenu znanja i kroz ulaganja. Ali u tom procesu se moramo međusobno poštovati, biti partneri. Ti ljudi su ugledni i priznati u sredinama u kojima rade u Švicarskoj i drugim evropskim zemljama, i mi ne smijemo i nećemo dozvoliti da ih ovdje gledaju samo kao nosioce povremenih novčanih doznaka. Mi želimo s njima sarađivati. Prije svega to je naša dužnost, da jačamo veze naših ljudi sa domovinom, a drugo važno nam je sarađivati sa uspješnim poslovnim ljudima koji žele da doprinose razvoju privrede i otvaraju radna mjesta, kazao je premijer USK Mustafa Ružnić.

Saradnja sa dijasporom mora biti dvosmjerna, potrebno je razumjeti potrebe dijaspore, te ih uključiti u razvojne planove lokalnih uprava, dogovoreno je tokom susreta sa Krajišnicima koji žive i rade u Švicarskoj.

 

18. 02. 2019.

Novi pregled bosanskih ratnih izbjeglica na tržištu rada i u obrazovnom sistemu u Danskoj

Oko 17.000 bosanskih ratnih izbjeglica nastanilo se u Danskoj sredinom 1990-ih. Danas, cca. 13.500 ih je još u zemlji. Postoji velika razlika između načina na koji različite starosne grupe rade na danskom tržištu rada, pokazuju nove brojke iz Ministarstva za imigraciju i integraciju.

Bosanske izbjeglice koje su došle u Dansku kao djeca jednako su zaposlene kao i njihovi danski vršnjaci. 69 % bosanskih izbjeglica u dobi od 20-29 godina radilo je u novembru 2016. godine. Među Dancima koji su bili vršnjaci, udio zaposlenosti bio je isti.

Slika se znatno razlikuje kada se radi o starijim grupama bosanskih izbjeglica. Što su izbjeglice bile starije po dolasku u Dansku, veća je razlika između njih i osoba danskog porijekla u istoj starosnoj grupi koje su zaposlene. Najveća razlika vidljiva je među bosanskim izbjeglicama starosne dobi od 50-64 godine, gdje je 32 posto bilo zaposleno 2016. godine, dok je broj vršnjaka sa danskim porijeklom bio 75%.

Ako pogledate obrazovni prostor, bosanske izbjeglice su obično završile duže obrazovanje od Danaca kada su u dobi od 20 do 29 godina. Statistika pokazuje da je 26 posto bosanskohercegovačke omladine završilo obrazovanje na bachelor nivou, dok je 11 procenta bosanskohercegovačke omladine završilo obrazovanje akademskog nivoa. Dok je brojka za Dance u istim godinama respektivno 15 procenata i 5 procenta. Bravo omladino! 

Činjenice

Bosanske ratne izbjeglice definirane su kao imigranti porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su došli u Dansku u periodu 1992-1996. Potomci bosanskih ratnih izbjeglica, tj. djeca bosanskih ratnih izbjeglica rođenih u Danskoj nisu uključena u popis. Izjava se zasniva samo na bosanskim izbjeglicama koje su i dalje boravile u Danskoj od. 1. januara 2018.

13. 02. 2019.

08. 02. 2019.

OBAVJEŠTENJE I POZIV ZA PRIJAVU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE  GRAĐANI, PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJI NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ IMAJU STAMBENI, POSLOVNI, GOSPODARSKI, POMOĆNI, PRIVREDNI, DOGRAĐENI ILI NADOGRAĐENI DIO POSTOJEĆIH OBJEKATA ILI INFRASTRUKTURNI OBJEKAT – GRAĐEVINU BEZ  PROPISNE INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE), DA ĆE SE U 2019.GODINI  RADOM KOMISIJA NA TERENU USPOSTAVITI EVIDENCIJA  BESPRAVNIH  GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ, A SVE U SKLADU SA PROGRAMOM EVIDENCIJE  BESPRAVNIH GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ.

PORED GORE NAVEDENOG, OSTAVLJA SE MOGUĆNOST DA FIZIČKA I PRAVNA LICA  ODNOSNO  ONI KOJI JOŠ UVIJEK NISU PODNIJELI NADLEŽNOJ OPĆINSKOJ SLUŽBI URBANIZMA  ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA, DA TO JOŠ UVIJEK, A U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O LRGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA („SLUŽBENI GLASNIK USK-a br: 19/18“), OPĆINSKE ODLUKE O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAKONA O GRAĐENJU I PROSTORNOM UREĐENJU USK-a („SL.GLASNIK USK-a“ br: 12/13 i 3/16) MOGU UČINITI NAJKASNIJE DO 31.12.2019. GODINE.

NAPOMINJEMO DA JE LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA PRVENSTVENO U INTERESU VLASNIKA TAKVIH GRAĐEVINA.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE, UPUTE I POJAŠNJENJA U VEZI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA, GRAĐANI, FIZIČKA I PRAVNA LICA SE MOGU OBRATITI SLUŽBI ZA PROSTORNO UREĐENJE OPĆINE KLJUČ ( URBANIZMU kancelarija br:6).

 

Ključ, februar 2019.godine

Služba za prostorno uređenje,  stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

Arhiva dijaspore