Kabinet Općinskog načelnika

U Kabinetu Općinskog načelnika vrše se savjetodavni, stručni i drugi poslovi od značaja za rad Općinskog načelnika koji se odnose na:

1. poslovi uređivanja i objavljivanja akata Općinskog načelnika,
2. na osnovu podataka nadležnih službi, pripremanje odgovora po upitima građana i pravnih lica,
3. praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika o riješenosti predmeta u Općinskom organu uprave,
4. vođenje protokolarnih poslova uključujući vođenje dnevnih planova, sastanaka i obaveza Općinskog načelnika,
5. organizacija prijema delegacija, grupa i pojedinaca iz zemlje i inostranstva i međunarodnih organizacija, te po potrebi organizacija njihovog boravka na području općine Ključ,
6. izvještavanje Općinskog načelnika o dostavljenim informacijama, izvještajima, analizama, radnim
7. materijalima normativnih, općih i drugih akata i drugim materijalima dostavljenih od službi za upravu, javnih preduzeća i ustanova i drugih subjekata, na zahtjev Općinskog načelnika ili po službenoj dužnosti,
8. utvrđivanje, uz učešće pomoćnika Općinskog načelnika, nacrta i prijedloga akata koje donosi Općinski načelnik ili ih predlaže Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
9. praćenje i realizacija odluka i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na obaveze Općinskog načelnika, vođenje arhive Općinskog načelnika,
10. učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije,
11. ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
12. Uređivanje „Službenog glasnika općine Ključ”,
13. uspostava saradnje sa federalnim, kantonalnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u pitanjima iz nadležnosti Općinskog načelnika,
14. prikupljanje, sređivanje, obrada podataka i informisanje javnosti o radu organa uprave i stanju u pojedinim oblastima,
15. poslovi organizacije pozivanja medija i prezentacije zvaničnih informacija na pres konferencijama ili
drugoj formi, izrada i dostavljanje medijima zvaničnih saopćenja, poslovi sastavljanja informacija o
stanju ili nekom pitanju za javnost ili na zahtjev medija, institucija i sl.,
16. drugi poslovi po nalogu Općinskog načelnika.