20. 03. 2019.

DI KLJUČ DOO KLJUČ U STEČAJU – PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

DI “KLJUČ” d.o.o. KLJUČ – u stečaju

Ključ

Ul.branilaca BiH br.42, Ključ

 

Broj: 17 OSt 015191 09 St

Ključ, 27.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku (“SI. novine F BiH”, br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ” – u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

 

 

                                  OGLAS

   ZA ČETVRTU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

   STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ” – u stečaju

   PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

I. POPIS PREDMETA PRODAJE

1.Nekretnine

Lot

broj

Z.k.br.

283, broj

parcele

Naziv parcele Neto

površina

objekta

Površina

zemljišta

Početna prodajna

cijena u KM

1 691/5 Pilana – Građevinsko z. 0 1.134 28.350
2 691/6 Pilana – Građevinsko z. 0 1.860 46.500
3 691/7 Pilana – Građevinsko z. 0 1.786 44.650
4 691/8 Pilana – Građevinskog, 0 372 9.300
5 691/9 Pilana – Građevinsko z. 0 390 9.750
6 691/10 Pilana – Građevinsko z. 0 390 9.750
7 691/11 Pilana – Građevinsko z. 0 1.886 47.150
8 691/12 Pilana – Građevinsko z. 0 737 18.425
9 691/14 Pilana – Građevinsko z. 0 3.245 159.087
10 691/15 Pilana 800 2.548 78.653
11 691/16. Pilana 1.688 3.138 132.726
12 691/17 Pilana 1419 2.021 70.370
13 691/18 Pilana 276 2.096 45.936
14 691/19 Pilana 3060 3.060 75.900
15 691/20 Pilana – Građevinsko z. 0 2 938 73.450
Ukupno 27.601 849.997

 

2. Mašine i oprema smještene po objektima

Lokacija Kotlovnica

Lot Naziv J/m Kol. Vrijednost Vrijednost Napomena
16 Kace za odlaganje piljevine kom 1 43.659,00 43.659,00 s mehaniz.
17 Dimnjak za spaljivanje kom 1 7.938,00 7.938,00

 

Lokacija Brodarica

18 Cikular za uzdužno rezanje kom 1 453,60 453,60
19 Cikular za poprečno rezanje kom 2 2.592,00 5.184,00

 

Lokacija Pilana

20 Brenta 1500 kom 1 3.645,00 3.645,00
21 Duplak kom 1 4.698,00 4.698,00
22 Cikular za poprečno rezanje kom 2 2.268,00 4.536,00
23 Silos za sječku kom 2 6.075,00 12.150,00
24 Štrucer za poprečno rezanje kom 1 469,80 469,80
25 Mašina za uzdužno rezanje kom 1 2.997,00 2.997,00

 

Lokacija Pilana 1

26 Agregat kom 1 162,00 162,00 Stara pilana
27 Tračne pile za brentu 1500 kom 7 186,30 1.304,10
28 Tračne pile za brentu 1100 kom 3 162,00 486,00 tri transp. I.
29 Gatarske pile kom 38 64,80 2.462,40

 

Lokacija Krug stečajnog dužnika

30 Dimnjak sa ventilatorom kom 1 5.913,00 5.913,00

 

Lokacija Panelka

31 Cikular HKP -55 kom 2 680,40 1.360,80
32 Cikular PCP-450 kom 1 486,00 486,00
33 Cikular mali kom 10 129,60 1.296,00
34 Dio od viljuškara kom 1 405,00 405,00
35 Aparati za gašenje – razni kom 7 24,30 170,10
36 Spajač furnira kom 1 8.626,50 8.626,50
37 Spajač letvica kom 2 7.776,00 15.552,00
38 Brusilica VOLMER kom 1 542,70 542,70
39 Nosač ljepila kom 1 5.184,00 5.184,00
40 Nanosač furmira kom 1 6.318,00 6.318,00
41 Uljna pumpa kom 1 2.916,00 2.916,00
42 Obrezivač ploča kom 1 13.932,00 13.932,00
43 Brusilica BOTTCHER kom 2 6.804,00 13.608,00
44 Okretač ploča kom 1 1.296,00 1.296,00
45 Kompresor FAGRAM kom 2 1.150,20 2.300,40
46 Mašina X9 kom 4 324,00 1.296,00
47 Vagonić kom 1 324,00 324,00
48 Podizna platforma kom 1 664,20 664,20
49 Kolica za letvice kom 5 45,00 225,00

 

Lokacija Magacin

50 Mašina X1 kom 1 291,60 291,60
51 Mašina X2 kom 1 567,00 567,00
52 Formatna pila kom 1 9.477,00 9.477,00
53 Mašina X4 kom 1 275,40 275,40
54 Mašina X5 kom 1 81,00 81,00
55 Zamajac GATARSKI kom 1 850,50 850,50
56 Mašina X6 kom 1 81,00 81,00
57 Mašina X7 kom 1 89,10 89,10
58 Mašina X8 kom 1 275,40 275,40
59 Aparat za gašenje kom 4 24,30 97,20

 

Lokacija Kotlovnica

60 Ventilator dimnjaka kom 1 3.654,00 3.654,00

 

Lokacija Pilana

61 Kanalna sortirnica kom 1 11.880,00 11.880,00
62 Prikolica kom 1 1.800,00 1 800,00
63 ViŠelisna kružna pila, sa platformom kom 1 2.970,00 2.970,00 TOZD

Mežica,

Slovenija

64 Transporter za prizmu kom 1 1.512,00 1.512,00
65 Transporteri za grede sa prebacivaćtma kom 1 5.589,00 5.589,00 2 transp. linije
66 Transporter ispred štucera kom 1 990,00 990,00
67 Transporteri za stucer (do brente) kom 1 1.521,00 1.521,00
68 Transporteri iza štucera (za gater) kom 1 1.710,00 1.710,00
68 Transporteri iza Štucera (do zida) kom 1 1.341,00 1.341,00
70 Transporteri daske 3×4 m kom 1 1.080,00 1.080,00
71 Transporteri daske 3,2×8 m kom 1 2 304.00 2.304,00
72 Transporteri daske 5×5 m kom 2 2.137,50 4.275,00
73 kom 1 1.251,00 1.251,00
74 kom 1 819,00 819,00
75 kom 1 351,00 351,00
76 kom 1 549,00 549,00
77 Konstrukcija u podrumu pilane kom 1 1.800,00 1.800,00
78 Transporter uz duplak kom 1 1.548,00 1.548,00
79 Transporter uz štucer kom 1 1.341,00 1.341,00
80 Sistemi za grijanje hale kom 1.629,00 1.629,00 na stropu
81 Sistemi za otprašivanje hale kom 1 2.079,00 2.079,00 na stropu

 

Lokacija Tvornica panel ploče

82 Parovod 160 m 2500 1,62 4.050,00 bez nosača
83 Parovod a 80 m 2500 2,57 6.412,50 bez nosača
84 Obloga izolacije (Al-lim) kg 2100 1,80 3.780,00
85 Pruga (kranska sta) m 624 22,24 13.878,54 željezo
86 Nadstrešnica iznad sjekirostroja kom 1 1.413,00 1.413,00
87 Trakasti transporer kom 1 607,50 607,50 d=400, l=20m
88 Trakasti transporer kom 1 675,00 675,00 d=600, l=20m
89 Konstrukcija iznad bazena trupaca kom 1 3.357,00 3.357,00
90 Ventilatori za piljevinu kom 3 153,00 459,00
91 Oqrada kruqa kom 45 45,00 2.025,00 2,5×1,25 m
92 Ograda kruga kom 80 90,00 7.200,00 2,5×2,5 m
93 Stub ograde 0 60 kom 130 1,94 251,88 1,3 m
94 Stub ograde 0 60 kom 200 2,98 596,16 2,0 m
95 Parovod 0200 mm m 400 8,71 3.484,80 bez nosača
96 Odvod piljevine 0 500 m 700 22,19 15.535,80 bez nosača
97 Odvod piljevine 0 200 m 160 13,57 2.171,52 bez nosača

 

Lokacija TPP

98 Podizna platforma kom 1 540,00 540,00
99 Transporteri furnira kom 4 963,00 3.852,00
100 Podizna platforma kom 6 1.530,00 9.180,00
101 Transporter srednjača kom 4 963,00 3.852,00
102 Transporter ploča kom 1 855,00 855,00
103 Okretač ploča kom 1 2.250,00 2.250.00
104 Transporteri otpada kom 4 486,00 1.944,00
105 Razvodnik za grijanje kom 1 180,00 180,00
106 Sistem za grijanje m 120 54,00 6.480,00 cjevovod
107 Ventilacija za piljevinu m 80 54,00 4.320,00
108 Kaloriferi kom 15 27,00 405,00
109 Elektroormari kom 3 72,00 216,00

 

Lokacija Krug preduzeća

110 Vaga 100 kg kom 1 135,00 135,00
111 Stolovi, restoranski kom 16 54,00 864,00
112 Stolice kom 90 9,00 810,00
113 Stolovi, rostfrei kom 7 225,00 1.575,00
114 Sudoper kom 3 270,00 810,00
115 šporet kom 3 405,00 1.215,00
116 Kazan kom 4 765,00 3.060,00
117 Veš mašina kom 1 135,00 135,00
118 stolovi, rostfrei, veći kom 4 270,00 1.080,00

 

Lokacija Sušara

119 Grijači zidni kom 18 135,00 2.430,00 2×3 m
120 Grijači stropni kom 42 45,00 1.890,00 1×2 m
121 Razvodnici kom 4 765,00 3.060,00
122 Elektro motori kom 30 63,00 1.890,00
123 Propeleri, ventilatori kom 36 54,00 1.944,00

 

Ostalo

124 Kotao, ispod restorana kom 1 1.602,00 1.602.00 FKR

Zrenjanin

125 Viljuškar kom 1 4.050,00 4.050,00 ČELIK-BOSS
126 Magacin rezervnih dijelova pauš 1 2.070,00 2.070,00

 

3. Zalihe daske, letvica, cigle i ostalo

R.b. Naziv j/m Količina Početna cijena
127 Cigla puna vatrostalna 12x7x25 kom 1.230 0,50
Suhi drvni sortimenti
128 Daska – oštećena, debljine 2,5 cm i dužine 4 m m3 1,00 50,00
129 Daska 2,5 cm, dužine 4,0 m m3 19.36 50,00
130 Daska – kratica m3 0,33 50 00
131 Daska kratica 2,5 cm dužina 80 cm m3 0,50 50,00
132 Daska od paleta 2,5 cm m3 0,50 50,00
133 Okorci – dužina 4 m m3 5,00 50,00
134 Drvena letva- debljine 2.5 cm, širine 5 cm. dužine 120 cm m3 4.61 50.00
135 Letva – (7×2.5) dužine 1 m m3 3,00 50,00
136 Letva – 2,5×2,5 dužine 1,5 m m3 6,60 50.00
137 Letva – 2,5×8 dužine 1 m m3 1,00 50,00
138 Letve 2,5×5 dužina 140 m3 1,00 50,00
139 Letva 2,5×8 dužine 120 cm m3 1,70 50,00
140 Letva 2,5×8 dužine 120 cm m3 7,00 50,00
141 Središnjice za panel ploče 190×525 debljine 1,5 cm m3 16,00 50,00
142 Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm m3 5,46 50,00
143 Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm m3 15,80 50,00
144 Kutne iajsne za pod dužina 4 m m3 0,50 50,00
145 Palete 120×80 visina 13 cm kom 76,00 5,00
Drvni sortimenti izloženi atmosferilijima u krugu
146 Daska u krugu steč.dužnika Paleta 19,00 20,00
147 Drvena letva u krugu-debljine 2,5 cm, širine 5 cm, dužine 120 cm m3 2,35 20,00
148 Betonski elementi kom 300,00 0,20

 

II USLOVI PRODAJE

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 29.03.2019. godine (petak) u 11,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.

3. Uslovi prodaje:

– usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

– pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

– ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

– povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 do 15. je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 5,000,00 KM, za lotove od 16 do 126 najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM i za lotove od 127 do 148 nema ograničenja.

– na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početnr prodajne cijene za svaki lot za koji se natječu.

– uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.

– ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

– sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac. Stečajni dužnik nije u sistemu PDV- a i POV od 17% se neće obračunavati na kupljenu imovinu,

– Imovina se prodaje po principu “viđeno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

– najpovoljniji ponuđač je dužan uplati« cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.

– ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije – depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je ućestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća – depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.

4. Uplatnicu sa naznakom broja Lota-a za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.

 

Stečajni upravnik

Nastavite čitati »

Dokumenti

08. 03. 2019.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače o planiranoj edukaciji

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Ključ da Poljoprivredni zavod USK-a u saradnji sa općinom Ključ, dana 12.03.2019.godine (utorak) u 1400 sati u sali Općinskog vijeća, organizuje stručno predavanje na teme:

– „Integralna zaštita bilja“ i

– „Pravilna primjena pesticida“

Predavači

– Tanja Veladžić, dipl.ing. i

– Dalibor Dončić, dipl.ing.

 

 Imajući u vidu značaj navedenih tema, molimo sve zainteresovane da usklade svoje obaveze i neizostavno prisustvuju stručnom predavanju.

                                    Ključ, 08.03.2019.godine

Služba za razvoj, privredu  i zajedničke poslove

 

05. 03. 2019.

USAID DIASPORA INVEST: OTVOREN POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA INVESTITORIMA

Otvoren je četvrti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu aktivnosti USAID Projekta “Diaspora Invest”.  Riječ je o grant programu koji podržava mala i srednja preduzeća. Uslov je da kompanije nisu starije od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore, ili da imaju dokazivu trajnu poslovnu vezu ostvarenu preko članova bh. dijaspore.

“Poziv je otvoren od 26.02.2019. do 01.04.2019, a samu aplikaciju i detalje poziva možete pronaći na www.grant.diasporainvest.ba.

Info sesije, putem kojih želimo približiti procedure i uslove poziva, će se održati u Jajcu 4.3. u 12 sati (Zgrada Općine Jajce), Bihaću 5.3. u 10 sati (Privredna komora USK), Cazinu 5.3. u 14 sati (Zgrada Grada Cazina), Sanskom Mostu 6.3. u 10 sati (Zgrada Općine Sanski Most), Mostaru 7.3. u 11 sati (Hotel Mostar), Livnu 8.3. u 11 sati (Poslovni inkubator Livno – Linnovate), Banjoj Luci 11.3. u 11 sati (Privredna komora RS), Brčkom 12.3. u 10 sati (Hotel Jelena), Bijeljini 12.3. u 15 sati (Hotel Drina), Trebinju 13.3. u 12.30 sati (Hotel Central Park), na Palama 14.3. u 11 sati i u Sarajevu 18.3. u 11 sati (Privredna komora Kantona Sarajevo)”, poručuju iz USAID Projekta “Diaspora Invest”.

U manje od dvije godine USAID Projekat “Diaspora Invest” je podržao 34 kompanije kroz grant program, te je odobreno 1 134 000 KM u vrijednosti grantova. Ključni kriteriji izbora su planirana nova radna mjesta i visina investicije koja će se realizovati u okviru implementacije projekta. Važno je naglasiti da se grantovi odobravaju u iznosu do 50.000 KM, uz obavezu ulaganja u projekat vlastitim doprinosom, i to najmanje u odnosu 1:1 (u odnosu na tražena sredstva), od čega 50% može biti negotovinski doprinos investitora.

“Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju info sesijama, te obrate pažnju na sve uslove.  Podnosioci zahtjeva moraju ispuniti osnovne kriterije o vezi kompanije sa dijasporom, starosti registrovanog preduzeća te pravnom statusu – preduzeća moraju biti registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo. Također, vrijedi napomenuti da će za predselekciju biti prihvatljive i kompanije koje su tek u procesu registracije”, zaključuju iz  USAID Projekta “Diaspora Invest”.

Za odlazak na aplikaciju posjetite http://www.grant.diasporainvest.ba

Više o Pozivu: http://mis.diasporainvest.ba/documents/gapplicationtemplates/BCS_ENG_Request_for_Applications.pdf

29. 10. 2018.

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE ZA PROIZVODNJU KRASTAVACA

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja općine Ključ da Firma Carl Kuehne (Karl Kine) nudi kooperantsku proizvodnju krastavaca kornišona u 2019.godini.

Sastanak i potpisivanje ugovora sa zainteresovanim proizvođačima za 2019. godinu održaće se 01.11.2018.godine (četvrtak) sa početkom u 1300 sati u sali Općinskog vijeća općine Ključ.

Molimo sve zainteresovane da usklade svoje obaveze i neizozostavno prisustvuju sastanaku.

 

 

 

 

Ključ, 29.10.2018. godine                                      Služba za razvoj, privredu  i zajedničke poslove

25. 10. 2018.

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijave plana proizvodnje za narednu 2019.godinu, shodno odredbama stava (1) člana 6.  Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  32/17, 34/17, 55/17 i 56/18).

Klijent prijavlјuje Plan proizvodnje za narednu godinu kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede – putem općinskih službi do 15. 11. tekuće godine, na Obrascu PPP.

Zbog obima poslova i unosa podataka sa obrazaca u bazu podataka , dostavili smo  PPP obrasce na otkupna mjesta mlijeka za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka, te molimo poljoprivredne proizvođače da najkasnije do 10.11.2018. godine popunjene obrasce dostave u Službu za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ kancelarija broj 8. zbog unusa istih u bazu podataka i distribucije obrazaca u Kantonalno ministarstvo.

Poljoprivredni proizvođači čiji obrasci nisu dostavljeni na otkupna mjesta mlijeka a koji se bave ostalim vidovima animalne proizvodnje: proizvodnjom goveđeg mesa, uzgojem rasplodnih junica, uzgojem goveda u sistemu krava tele, uzgojem rasplodne stoke ovaca i koza, uzgojem izvornih zaštićenih pasmina te uzgojem pčelinjih zajednica prijavu plana proizvodnje, popunjavanje PPP obrazaca vršiće u Službi za razvoj, privredu i zajedničke poslove.

Napomena !

Poljoprivredni proizvođači koji ne budu Prijavili plan proizvodnje za narednu godinu neće moći ostvariti pravo na federalne novčane podrške u 2019.godini.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-126.

Ključ, 25.10.2018.godine                               Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove

19. 10. 2018.

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ obavještava poljoprivredne  proizvođače da u suradnji sa firmom „EDIX“ D.O.O.  Cazin,  dana 24.10.2018.godine (srijeda) u sali Općinskog vijeća sa početkom u 1100 sati organizuje  

„Stručno predavanje o uzgoju lješnjaka“.

Teme :

– „Uzgoj lješnjaka uz najmanji rizik „

   Predavač – Edham Hodžić

– „Iskustva i planovi u uzgoju lješnjaka“

  Predavač – Alen Islamović

Molimo sve poljoprivredne proizvođače da usklade svoje obaveze i neizostavno prisustvuju  stručnom predavanju.

Ključ, 19.10.2018.godine                                      Služba za razvoj, privredu  i zajedničke poslove

 

 

02. 08. 2018.

JAVNI POZIV za učešće u programu obilježavanja Dana općine Ključ 15.09.2018. godine

 

Općina Ključ objavljuje Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Ključ za 2018.godinu – 15.SEPTEMBAR

Pozivaju se javne ustanove, sportski klubovi, nevladine organizacije, privredni subjekti i svi zainteresovani da daju svoje prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranju prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Ključ kako bi obilježili Dan općine na način kako to naša općina zaslužuje.

Planirane aktivnosti trajale bi od  10.09.2018. god – 15.09.2018. god.na cijeloj teritoriji općine Ključ.

Prijedlog treba da sadrži kratak sadržaj  aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (telefon ili e- mail adresu) i planirane izvore finansiranja manifestacije.

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do  10.08.2018.god. na adresu Općina Ključ sa naznakom „Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Ključ 2018“ ili na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

Svi pristigli prijedlozi u navedenom roku bit će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Ključ s ciljem utvrđivanja konačnog Programa obilježavanja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.

24. 07. 2018.

OBAVIJEST ZA NAŠE SUGRAĐANE KOJI ŽIVE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE

Poštovani,

pred Vama je anketa za naše građane koji žive i rade van Bosne i Hercegovine i koje bismo ovim putem zamolili da odvoje 5 minuta vremena, anketu pročitaju i popune.

Nadamo se da ćemo dobiti adekvatan odgovor na ovu inicijativu kako bismo sto uspješnije dobili povratne informacije o potencijalnim javnim uslugama dijaspori.

 

link za online anketu https://s.surveyplanet.com/BJmB_0lXm

 

20. 06. 2018.

OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KANTONALNE NOVČANE PODRŠKE U 2018.GODINI

Obavijest

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove  općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  da je   Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko – sanskog kantona donio Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018.godinu broj : 08-02-6352-2/18 od 05.06.2018.godine, na osnovu člana  11. i člana 29. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 07/08 i 4/12) i člana 1. stav 2. Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu, broj:  03-017-2315/2018 od 31.05.2018.godine, a u vezi sa članom 42. Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona», broj: 12/18)

Pravo na novčane podrške ostvaruju korisnici/poljoprivredni proizvođači  koji pored općih uslova moraju ispunjavati i posebne kriterije za ostvarivanje novčanih podrški.

Na propisanim obrascima poljoprivredni proizvođači pojedinačno podnose zahtjeve za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji  uz koje prilažu  propisanu dokumentacju u Službu za razvoj, privredu i zajedničke poslove.

 

ROKOVI  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE  PRAVA NA KANTONALNE NOVČANE PODRŠKE U 2018.GODINI

 

 

ANIMALNA PROIZVODNJA

 01.11.2018.godina

  • Sufinansiranje pretraga na Američku kugu kod pčela

– minimalno 20 aktivnih pčelinjih društava – visina podrške iznosi 6 KM/društvo.

Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 30.08.2018.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona..

 

30.11.2018.godina

  • Uzgoj rasplodnih junica:

– pravna lica i obrti – 1 grlo,

– fizička lica – minimalno 1 grlo a maksimalno 6 grla

  visina podrške 300 KM/grlo

Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 01.10.2018.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona.

 

  • Tov junadi

– 2  grla u toku godine – maksimalno dva turnusa u toku 2018. godine – visina podrške 300 KM/grlo

48 sati od trenutka useljenja bilo koje količine teladi podnijeti zahtjev za prijavu tova junadi u općinu  i podnijeti zahtjev/prijavu za izradu zapisnika o završetku tova  putem općinske službe  Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona najkasnije 15  dana prije prodaje.

 

  • Proizvodnja riblje mlađi (lipen i pastrmka)

– registrovani proizvođači riblje mlađi koji proizvodu i plasiraju  300.000 komada riblje mlađi veličine najmanje 20 kom/kg – visina podrške 0,03 KM/komad

 

BILJNA PROIZVODNJA

 

01.09.2018.

  • Proizvodnja povrća (paradajz, paprika i krastavac), jagoda i cvijeća u zatvorenom prostoru – ostvaruuju poljoprivredni proizvođači koji imaju proizvodnju u zatvorenom prostoru minimalno 200 m2 sa minimalnim brojem 2,5 presadnice/m2. Potrebni su računi o nabavci presadnica  ili lukovica cvijeća ili dokaz o prodatom povrću od strane otkupljivača na ime klijenta  (minimalno 1 tona povrća/200 m2 ) – visina podrške 3,0 KM/kg.

 

  • Proizvodnja kontejnerskih presadnica povrća – ostvaruju korisnici koji su upisani u Registar proizvođača povrća, micelija jestivih i ljekovitih gljiva kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a koji proizvedu od 10.000 do 40.000 kontejnerskih presadnica povrća (paradajz, paprika i krastavac) – visina podrške 0,05 KM/komad.

Nastavite čitati »

30. 11. 2017.

Javna rasprava na „Nacrt Odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na području općine Ključ“

Obavijest

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove u saradnji sa Udruženjem pčelara “Pčela-Ključ“ organizira dana 04.12.2017.godine (PONEDJELJAK) u Sali Općinskog vijeća Ključ sa početkom u 11.00 sati:

CENTRALNU JAVNU RASPRAVU

na „Nacrt Odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na području općine Ključ“

 

POZIVAMO POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE, PČELARE I DRUGE ZAINTERESIRANE GRAĐANE DA PRISUSTVUJU NAVEDENOJ RASPRAVI

 

Ključ, 30.11.2017.god.                                                                                     Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove