11. 11. 2019.

Delegacija Vijeća mladih Federacije BiH u posjeti Ključu

Danas su predstavnici Upravnog odbora i Sekretarijata Vijeća mladih Federacije BiH, a na poziv Vijeća mladih općine Ključ, boravili u Ključu, gdje su sa predstavnicima naše jedinice lokalne samouprave razgovarali na temu interesa mladih i omladinskih udruženja.

Predstavljen je rad Vijeća mladih F BiH kao krovne organizacije mladih u F BiH koju čine šest kantonalnih Vijeća mladih i koje predstavlja zakonski legalno i legitimno predstavničko tijelo mladih u Federaciji BiH.

Poseban akcenat je dat na teme položaja mladih u Ključu, strategiju za razvoj prema mladima, stipendiranje studenata, grantovi za mlade te sredstva podrške za Start up biznise mladih.

Gosti su upoznati sa radom omladinskih udruženja na području naše općine, problemima i potrebama za naredni period.

07. 11. 2019.

Emitovana novembarska „Emisija za dijasporu“

JP „Radio Ključ“ d.o.o. Ključ je u utorak, 5. novembra 2019. godine, emitovalo novembarsku Emisiju za dijasporu.

Gost ove emisije je bio Adem Crnalić, predsjednik Udruženja obrtnika Ključ, sa sjedištem u Ključu.

Ovo udruženje je osnovano još u maju 2011. godine, a broji 139 članova.

Osnovni ciljevi Udruženja obrtnika Ključ su njegovanje duha zajednice i poslovne  časti, uspostavljanje dobrih odnosa između obrtnika, odnosno vlasnika poduzetničkih djelatnosti, savjetovanje članova u vezi  rada, saradnja sa lokalnom zajednicom u smislu predlaganja pozitivnih mjera za poticaj i razvoj obrtništva te sugerisanje donošenja propisa na nivou lokalne zajednice za stvaranje pozitivnijeg poslovanja i poslovnog ambijenta za obrtnike.

Emisija je emitovana u 13:00 h, reemitovana isti dan u 19:00 h, objavljena na web stranici www.media-kljuc.ba, a biće reemitovana i u subotu  u 12 h.

01. 11. 2019.

Znate li šta je Movember?

Stigao je novembar, a sa njim je počeo i Movember, period kada muškarci širom svijeta puštaju brkove.

Puštanje brkova ipak ima mnogo dublje značenje od pukog ukrasa za lice. Movember ima za cilj da podigne svijest o zdravlju muškaraca, posebno stavljajući akcent na rak prostate i druga maligna oboljenja koja pogađaju jači spol.

Mjesec je ovo posvećen muškom zdravlju, ali su i žene pozvane da učestvuju i pruže im podršku odbacujući britvice i druga sredstva za depilaciju na mjesec dana.

Movember je začet 2003. godine u Australiji među nekolicinom prijatelja koja je na šaljiv način željela prenijeti vrlo ozbiljnu poruku – o preventivi raka prostate.

Počeli su puštati brkove i za to tražili donacije od rodbine i prijatelja. Pokret je prve godine okupio samo 30 učesnika, međutim nakon što ih je opazila Fondacija za oboljele od raka prostate u Australiji i postala im partner, pokret je naglo narastao i proširio se na cijeli svijet.

Tako je Movember postao godišnji događaj u kojem pripadnici jačeg spola na razne načine skreću pažnje na svoje zdravlje, pogotovo o stvarima o kojima se uglavnom govori ispod glasa. Ovaj pokret svrstan je među 100 najboljih nevladinih organizacija u svijetu zbog svog utjecaja, inovativnosti i održivosti.

Pravila za učešće u Movemberu nalažu da tokom cijelog mjeseca novembra puštate bradu. Pri kraju mjeseca obrijte je, ali ostavite brkove koje će reprezentovati vas i vaš karakter.

Brada treba biti gusta i ne treba je previše sređivati, jer je cilj prihvatiti dlakavost s obzirom na tužnu činjenicu da oboljeli od raka upravo ostaju bez dlaka usljed jakih terapija.

Sav novac koji biste tog mjeseca potrošili na sredstva za brijanje, donirajte.

Ovaj pokret u našoj zemlji još uvijek nije zaživio, no još uvijek nije kasno, jer “Šta je muškarac bez brkova?”

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijave plana proizvodnje za narednu 2020.godinu, shodno odredbama stava (1) člana 6.  Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  32/17, 34/17, 55/17 i 56/18).   

Klijent prijavlјuje Plan proizvodnje za narednu godinu kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede – putem općinskih službi do 15. 11. tekuće godine, na Obrascu PPP.

Zbog obima poslova i unosa podataka sa obrazaca u bazu podataka , dostavili smo  PPP obrasce na otkupna mjesta mlijeka za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka, te molimo poljoprivredne proizvođače da najkasnije do 10.11.2019. godine popunjene obrasce dostave u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ kancelarija broj 8. zbog unusa istih u bazu podataka i distribucije obrazaca u Kantonalno ministarstvo.

Poljoprivredni proizvođači čiji obrasci nisu dostavljeni na otkupna mjesta mlijeka a koji se bave ostalim vidovima animalne proizvodnje: proizvodnjom goveđeg mesa, uzgojem rasplodnih junica, uzgojem goveda u sistemu krava tele, uzgojem rasplodne stoke ovaca i koza, uzgojem izvornih zaštićenih pasmina te uzgojem pčelinjih zajednica prijavu plana proizvodnje, popunjavanje PPP obrazaca vršiće u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu.

Napomena !

Poljoprivredni proizvođači koji ne budu Prijavili plan proizvodnje za narednu godinu neće moći ostvariti pravo na federalne novčane podrške u 2020.godini.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-126.

Ključ, 01.11.2019.godine                Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

25. 10. 2019.

Iz Budžeta općine Ključ isplaćena sredstva za troškove školovanja studenata

U Budžetu općine Ključ u svrhu pomoći studentima za troškove školovanja predviđeno je 25.000,00 KM, a pomoć su dobila 52 studenta visokoškolskih ustanova koji su aplicirali i ispunili kriterije za akademsku 2018/2019. godinu.

Visina jednokratne novčane pomoći kao i prethodnih godina, utvrdila se na način što se iznos budžetskih sredstava planiran za tu namjenu podijelio sa brojem studenata koji su prošli konkursnu proceduru,

Isplata jednokratne pomoći za školovanje u iznosu od 480,00 KM isplaćena je direktno na žiro račun studenata.

Načelnik općine Ključ Nedžad Zukanović, svim studentima općine Ključ poželio je puno sreće i sticanje novih znanja tokom studiranja te je izrazio zadovoljstvo rezultatima koje ostvaruju naši studenti.

21. 10. 2019.

Informacija o provedenoj proceduri o ustupanju na korištenje ribolovnog područja broj 7, općine Ključ

Obzirom na činjenicu velikog broja dezinformacija, neistina i laži iznesenih putem društvenih mreža, a vezanih za provedenu proceduru o ustupanju na korištenje ribolovnog područja broj 7, općine Ključ, javnost obavještavamo o sljedećem.

Provođenje procedure nije u nadležnosti Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ i nismo se htjeli do sada oglašavati po ovom pitanju kako nas se ne bi dovodilo u vezu sa bilo kakvim radnjama iz Konkursa.

Kako je sad i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,  rješavajući u drugostepenom postupku, donijelo Rješenje, ovom informacijom želimo pojasniti, prije svega svim građanima općine Ključ, hronologiju aktivnosti u cijeloj proceduri.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivede i šumarstva Unsko-sanskog kantona je raspisalo Javni konkurs o ustupanju na korištenje ribolovnog područja/zona na ribolovnim vodama Unsko-sanskog kantona i isti je objavljen u vidu obavještenja broj: 08-24-4607-1/19 u nedjeljnom listu “Krajina” dana 26.04.2019. godine, na medijima: RTV USK-a i web stranici vlade USK-a, sa rokom dostavljanja prijava na Konkurs.

U cilju što transparentnijeg i stručnijeg okončanja ovog postupka, ministar poljoprivrede, vodoprivede i šumarstva Unsko-sanskog kantona imenuje Komisiju za provođenje postupka o ustupanju na korištenje ribolovnog područja/zona na ribolovnim vodama Unsko-sanskog kantona, uključujući i ribolovno područje broj 7, na teritoriji općine Ključ, Rješenjem broj: 08-05-4607-2/19 od 08.05.2019. godine.

Ministarstvo je donijelo Odluku o utvrđivanju opštih i posebnih uslova (kriterija) te način bodovanja aplikacija u postupku dodjele ribolovnog prava na ribolovnim vodama Unsko-sanskog kantona, broj: 08-24-4607-7/19 od 15.05.2019. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, iste su otvorene u prisustvu učesnika i Komisija je konstatovala da su se za ustupanje ribolovnog prava na ribolovnom području broj 7 prijavila dva učesnika i to: d.o.o. “Kraljevac” Ključ i Sportsko ribolovno društvo “Ključ”, oba iz Ključa.

Razmatrajuću ponuđene aplikacije sa dokazima o ispunjavanju uslova i kriterija u skladu sa Odlukom o utvrđivanju opštih i posebnih uslova (kriterija) te načina bodovanja aplikacija u postupku dodjele ribolovnog prava na ribolovnim vodama Unsko-sanskog kantona, broj: 08-24-4607-7/19 od 15.05.2019. godine, Komisija je u svom konačnom izvještaju pod brojem: 08-24-4607-10/19 od 06.06.2019. godine, predložila da se pobjednikom nadmetanja u postupku dodjele ribolovnog prava na ribolovnom području broj 7, na području općine Ključ, proglasi d.o.o. “Kraljevac” Ključ kao prvorangirani, što je rezultiralo donošenjem Rješenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, broj: 08-24-4607-15/19 od 4.7.2019. godine

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivede i šumarstva, što je Sportsko ribolovno društvo “Ključ” i uradilo.

U obrazloženju Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, po žalbi Sportsko ribolovnog društva “Ključ”,  se, između ostalog, navodi.

U konkretnom slučaju, Zakon o slatkovodnom ribarstvu koji je na snazi sasvim precizno reguliše postupak dodjele ribolovnog prava nad ribolovnim područjem ili zonom, i pri tome kanton, odnosno mjerodavni organ nije niti dužan razmotriti, a kamoli dodijeliti ribolovno pravo svakom udruženju/savezu građana koji se registruje i prijavi na korištenje ribolovnog područja ili zone.

Naprotiv, organ je dužan dodijeliti ribolovno pravo samo fizičkim ili pravnim osobama ili udruženjima ribara koji ispunjavaju sve propisane uslove i pri tome se pridržavaju načela da se ribolovne vode dodjeljuju samo jednoj organizaciji kao cjelina, prema propisanim uslovima iz Zakona i Javnog poziva.

Odluku o davanju ribolovne vode na gazdovanje donosi kanton na određeno vrijeme, ali ne kraće od deset godina i to organizaciji koja nudi najpovoljnije uslove za gazdovanje i promociju ribarstva.

Također, i cijena je važan dio u postupku dodjele ribolovnih voda na korištenje, jer  kantonalna vlada mora prije dodjele ribolovnih voda najboljem ponuđaču, utvrditi  minimalnu visinu naknade za ribolovno područje.

Temeljni kriteriji za dodjelu ribolovnih voda su Program gospodarenja i visina ponuđenog iznosa finansijskih sredstava za ribolovno područje, a koji se implementiraju na temelju bodovne liste koju utvrđuje Komisija, a što je propisano u Javnom konkursu gdje jasno stoji “da će konkursna komisija izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata prema dostavljenom Programu gospodarenja i visini ponuđenog iznosa finansijskih sredstava za svako ribolovno područje, ali sa napomenom da prijave kandidata koji ponude manju cijenu od fiksno utvrđene cijene i u kojima ne bude navedeno ribolovno područje za koje se aplicira, neće se uzimati u razmatranje”.

Prilikom bodovanja, ponuda d.o.o. “Kraljevac” Ključ (77,5 bodova) je dobila više bodova od ponude SRD “Ključ” (64 boda) te je na temelju prijedloga Komisije Ministar donio Rješenje o prihvatanju ponude d.o.o. Kraljevac” Ključ, sa napomenom da će se nakon pravosnažnosti ovog rješenja, zaključiti ugovor sa korisnikom po dobijanju saglasnosti kantonalnog pravobranilaštva na ovaj ugovor.

Napomena, temeljem Ugovora o predaji ribolovnog područja ili zone mora se ugovoriti da se zadržava pravo raskidanja Ugovora i oduzimanje ustupljenog ribolovnog prava, bez obeštećenja, ako isti ne ispunjava uslove određene Zakonom i ovim Ugovorom, ako je potrebno da se ribolovne vode korise u svrhu koja isključuje mogućnost bavljenja ribarstvom te u slučaju ako se Zakonom ili podzakonskim propisima drugačije reguliše.

I na kraju, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva rješavajući u drugostepenom postupku po žalbi Sportsko ribolovnog društva “Ključ”, izjavljenoj protiv Rješenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, broj: 08-24-4607-15/19 od 4.7.2019. godine, donosi Rješenje kojim se odbija žalba Sportsko ribolovnog društva “Ključ”, izjavljena protiv Rješenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, broj: 08-24-4607-15/19 od 4.7.2019. godine, kao neutemeljena.

Sigurni smo da će sada svim dobronamjernim biti sve jasno, prije svega da Općina Ključ nije učesnik provedene procedure, a kompletna dokumentacija se nalazi kod mjerodavnog organa – Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.

18. 10. 2019.

Danas je u Ključu obilježen dan formiranja 5. Korpusa Armije RBiH

Povodom 27. godišnjice formiranja 5. Korpusa Armije R BiH danas je u Ključu upriličena posjeta centralnom Šehidskom mezarju. Delegacija općine Ključ predvođena načelnikom Nedžadom Zukanovićem zajedno sa predstavnicima Vlade USK, predstavnicima komande korpusa, boračkih udruženja te Medžlisa IZ Ključ, polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe odali su počast poginulim herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Nakon učenja Fatihe o važnosti formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine kratko je govorio bivši komandant u redovima 5. Korpusa Armije RBiH, gospodin Amir Avdić.

U ponedjeljak će istim povodom biti održana Svečana akademija u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Povodom formiranja 5. Korpusa Armije RBiH čestitku je uputio Općinski načelnik:

Povodom obilježavanja 27. godišnjice od formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, upućujem iskrene čestitke svim bivšim pripadnicima 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima te porodicama šehida i poginulih boraca.

Ovo je značajan dan i posebna prilika da se upute riječi hvale za herojsku i časnu borbu pripadnicima Armije RBiH.

Našim šehidima i poginulim borcima neka je vječni rahmet i veliko hvala za sve ono što su učinili da bismo živjeli u današnjoj slobodi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.

11. 10. 2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – JEDNA FAZA – JP CESTE FEDERACIJE BiH

JP CESTE FEDERACIJE BiH objavljuje Poziv za dostavu ponuda – jedna faza sa sljedećim podacima:

Naziv projekta: “Projekat sanacije šteta nakon poplava i modernizacije cesta u F BiH”.

EBRD identifikacijski broj projekta: 47461

Država: Bosna i Hercegovina

Naziv tendera: Tender paket 3: Rehabilitacija ceste i tunela

ECEP: identifikacijski broj tendera: 9621345

Vrsta nabavke: Radovi

Metoda nabavke: Otvoreni tender, jedna faza

Naziv klijenta: Bosna i Hercegovina

Poslovni sektor: Promet

Vrsta obavijesti: Poziv za dostavu ponuda – jedna faza

Datum objave: 10/10/2019 10:26 (po londonskom vremenu)

Datum izdavanja: 10/10/2019 10:00 (po londonskom vremenu)

Datum zatvaranja: 02/12/2019 (po londonskom vremenu)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – JEDNA FAZA

Gore pomenuti Klijent namjerava iskoristiti dio sredstava kredita ili granta kojim upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj (u daljem teksu “Banka”) za gore navedeni projekat.

Dodatne finansijske pojedinosti su sljedeće:

Kredit broj: 47461

100% finansiran iz kredita EBRD-a.

Ugovori će biti finansirani sredstvima kredita / granta kojim upravlja Banka i biće otvoreni za firme iz svih zemalja. Klijent ovim putem poziva dostavljanje ponuda za gore pomenuti ugovor(e). Dodatni opis je sljedeći:

Rehabilitacija ceste i tunela na magistralnim cestama: M1.8, M4, M5, M15, i M16-2.

Očekuje se da Ugovor započne 24.02.2020. godine i traje oko osam (8) mjeseci.

Ovaj tender je podijeljen u šest (6) lotova.

Ponuđači se mogu nadmetati za maksimalno šest (6) lotova.

Lot 1: M4 Simin Han 1 – Donje Ceparde, rehabilitacija tunela Čaklovići

Lot 2: M1.8 Granica BH/HR – Lončari i Pelagićevo – Srebrenik, rekonstrukcija ceste

Lot 3: M1.8 Srebrenik – Šićki Brod, rekonstrukcija ceste

Lot 4: M15 Kamičak – Ključ, rekonstrukcija nakon pomjeranja ceste: Crljeni – Zgon i M15 Kamičak – Ključ, rekonstrukcija mosta preko rijeke Banjice

Lot 5: M5 Kaonik – Gromiljak, završetak rekonstrukcije Busovača – draga, Delfine krivine i Jehovac – Brestovsko

Lot 6: M16.2 Prozor – Jablanica 1, rehabilitacija tunela Jasen, Ustirama st. 17+686

Ovaj tender će biti proveden putem e-nabavke koristeći EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP).

Potencijalni učesnici koji su se registrovali na ECEPP i izrazili interes za ugovor mogu pristupiti dokumentima i zahtijevati pojašnjenja i dodatne informacije od Klijenta kroz ECEPP. Firme koje nisu registrovane trebaju se registrovati na ECEPP putem linka u nastavku: https://ecepp.ebrd.com/respond/PRN2RKV9KG

Sredstva kredita / granta kojima upravlja Banka neće biti korištena za svrhe bilo kojeg plaćanja osobama ili tijelima ili za bilo koji uvoz robe, ukoliko je takvo plaćanje ili uvoz zabranjeno odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija pod Poglavljem VII Povelje Ujedinjenih nacija ili po zakonu ili službenom propisu države Klijenta.

Adresa Klijenta:

Branislav Petrović

Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o.

Terezija 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 250 377; +387 33 563 453

E-mail: pit@jpcfbih.ba

10. 10. 2019.

Obilježen Dan pogibije pripadnika 17 VKBBR-e u Kalabama

Juče je u Ključu u mjestu Kalabe obilježen Dan pogibije pripadnika 17 VKBBR-e.

Napadom agresora 09. oktobra 1995. godine 10 vojnika pripadnika 17 VKBBR-e izgubilo je život.

Na ovaj dan  17 VKBBR-a bilježi najveće gubitke svojih vojnika u jednom danu.

Na spomen obilježju porodice žrtava i općinska delegacija učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća odali su počast najboljim sinovima Bosne i Hercegovine.

09. 10. 2019.

Emitovana oktobarska emisija za dijasporu

U ovoj emisiji predstavljen je rad Udruženja pčelara „Pčela-Ključ“ iz Ključa. Tim povodom gost ove emisije je bio gospodin Kurbegović Suvad, član udruženja. Inače, ovo udruženje egzistira od 2006. godine. Cilj osnivanja Udruženja pčelara „Pčela-Ključ“ jeste razvoj pčelarstva na području općine Ključ, u kantonu i državi, očuvanje flore te stalna edukacija članova, jer bez educiranih pčelara veoma je teško postići kvalitetne rezultate.

U aktivnosti pčelara spada i posjeta sajmovima meda, takmičenja, kao i učešće u radu Saveza pčelara USK. Broj  pčelara varira iz godine u godinu, tako da udruženje danas broji oko 80 stalnih članova. Broj pčelinjih društava koje drže pčelari Ključa iznosi od 2.500 do 3.000 .

Razgovor sa gospodinom Suvadom Kurbegovićem možete poslušati na linku u nastavku: