28. 06. 2018.

Anonimni donator za 102 učenika iz Ključa platio ekskurziju za Sarajevo

Iz ove škole su nas informisali kako su na ekskurziju u glavni grad BiH putovala 102 učenika ove škole, a pomenuti donator uplatio je na račun škole 5.000 maraka i ovaj novac je iskorišten da se plate prevoz, ulaznice i džeparac za svu djecu, prenose Nezavisne.

“Uslov realizacije svega je bio da donator ostane potpuno anoniman i on je na tome insistirao. Čak je, da se ne bi otkrio njegov identitet, angažovao posrednika koji je odradio sav posao, a uslov je bio da se ide u Sarajevo i da ekskurzija bude edukativnog karaktera”, informisali su nas iz ove škole.

Kažu kako im je donator ostavio na volju da sami osmisle sadržaj boravka u Sarajevu i oni su se odlučili za posjetu Zemaljskom muzeju i zgradi zajedničkih institucija BiH, vožnju žičarom i posjetu starom dijelu grada.

“Pretpostavljamo da se radi o nekome ko je na neki način vezan za ove prostore i ko je upoznat sa situacijom u Sanici i našoj školi, jer je pohađa veliki broj učenika čiji roditelji možda nisu u stanju da izdvoje novac i svojoj djeci priušte nešto ovako”, kažu u ovoj školi za “Nezavisne novine”.

Prema njihovim riječima, donator je obećao sličnu podršku i u budućnosti, te je istakao nadu kako njegov primjer neće ostati usamljen.

“U ime svih učenika, u ime ustanove te u svoje lično ime od srca zahvaljujemo donatoru na prilici da svi naši učenici taj dan dožive prelijepo iskustvo”, istakla je direktorica ove škole Azra Šulić.

Đaci kažu da su uživali na ekskurziji, u druženju i od srca zahvaljuju dobrom, anonimnom donatoru.

OBAVIJEST za poljoprivredne proizvođače

Obavijest

Obavijest – Podrška po modelu ruralnog razvoja

Na temelju dijela D/ Model ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, i člana 17. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/18) Federalno ministarstvo objavljuje

O B A V I J E S T

o rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2018. godini

 

I PREDMET OBAVIJESTI

Predmet Obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu.

II – KORISNICI

Korisnici podrške

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), koja ispunjavaju opće i posebne uslove prihvatljivosti za podršku.

II – OPĆI USLOVI

Opći uslovi prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva

 • Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.
 • Ulaganje u poljoprivredne mašine, priključne uređaje i poljoprivrednu opremu mora biti provedeno na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Ukoliko je klijent fizičko lice onda mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja Obavijesti.
 • Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH/ Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Opći uslovi prihvatljivosti za projekte

 • Projekat se mora odnositi na ulaganje u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I – Spisak poljoprivrednih proizvoda Zakona o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“ br.: 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13).
 • Prihvatljivi troškovi za svaki dio ulaganja moraju biti u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama.
 • Projekat ostaje prihvatljiv za finansiranje pod uslovom da se u periodu od pet godina od dana konačne isplate ne izvrši otuđivanje predmeta novčane podrške odnosno izmještanje ugrađene opreme.
 • Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

II POSEBNI USLOVI

Prihvatljivi sektori

 • Prihvatljivi sektori za ulaganja unutar mjere su:
 1. mliječno govedarstvo,
 2. mesno govedarstvo,
 3. ovčarstvo i kozarstvo,
 4. svinjogojstvo,
 5. peradarstvo,
 6. proizvodnja voća, povrća i gljiva
 7. proizvodnja ratarskih kultura, ljekovitog i aromatičnog bilja i cvijeća,
 8. pčelarstvo,
 9. akvakultura.

Minimalna i maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije

 • Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet novčane podrške je 3.000 KM za fizička lica, odnosno 5.000 KM za pravna lica i obrte.
 • Maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet novčane podrške u tekućoj godini je 240.000 KM za fizička lica, odnosno 400.000 KM za pravna lica i obrte.

 

III IZNOSI NOVČANE PODRŠKE

Osnovni i dodatni iznos novčane podrške

 • Osnovni iznos novčane podrške utvrđuje se na osnovu računa (fakture).
 • Ako vrijednost investicije prelazi maksimalnu prihvatljivu vrijednost investicije navedenu u obrascima LPT-MPU i LPT-O, za obračun se koristi iznos maksimalne prihvatljive vrijednosti investicije naveden u spomenutim obrascima.
 • Osnovni iznos novčane podrške je do 25% od prihvatljivih troškova i ne može biti veći od maksimalnog osnovnog iznosa novčane podrške navedenog u obrascima LPT-MPU i LPT-O.
 • Dodatni iznos novčane podrške obračunava se na utvrđeni osnovni iznos novčane podrške u visini od dodatnih 5% za nosioca poljoprivrednog gazdinstva mlađeg od 40 godina na dan objave Obavijesti, odnosno za žene nosioce poljoprivrednog gazdinstva.
 • Dodatni iznos ne može biti veći od 5%.

Maksimalni iznos novčane podrške

 • Klijent može ostvariti pravo na novčanu podršku za kupovinu više poljoprivrednih mašina, priključnih uređaja odnosno više vrsta opreme, te certifikaciju organske proizvodnje pod uvjetom da osnovni iznos novčane podrške ne prelazi 60.000 KM za fizička lica, odnosno 100.000 KM za pravna lica i obrte.
 • Osnovni iznos iz stava (1) ovog člana uvećava se za dodatni iznos novčane podrške u slučaju kada je nosilac poljoprivrednog gazdinstva mlađi od 40 godina ili je nosilac poljoprivrednog gazdinstva žena.

Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava utvrđenih Programom

Ako zbroj iznosa obračunate novčane podrške za sve pojedinačne zahtjeve bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Programom, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih odobrenih pojedinačnih iznosa novčane podrške.

IV – PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za podršku

 • Klijent treba izvršiti kupovinu poljoprivredne mašine, priključnog uređaja i poljoprivredne opreme, odnosno izvršiti plaćanje usluge certifikacije organske proizvodnje prije podnošenja Zahtjeva za podršku.
 • Za izvršenu kupovinu robe ili plaćanje usluge klijent pribavlja račun (fakturu) sa detaljnom specifikacijom kupljene mašine, uređaja i opreme, odnosno izvršenog procesa certifikacije.
 • Klijent je prije podnošenja zahtjeva za podršku dužan izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog na računu (fakturi).
 • Ako se u toku upravnog postupka utvrdi da su informacije dostavljene od strane klijenta lažne ili pogrešne, odnosno da su cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane, Federalno ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za podršku.

 

Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u poljoprivredne mašine i priključne uređaje

 • Nakon objave Obavijesti klijent dostavlja zahtjev za podršku ulaganju (obrazac ZZP-UM) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).
 • Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja u razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
 • Ukoliko je ulaganje izvršeno prije objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana objave Obavijesti.
 • Ukoliko se ulaganje vrši nakon objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
 • Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. 2018. godine.

 

 • Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:
 1. Popunjen Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivredne mašine i priključne uređaje (ZZP-UM),
 2. Račun (fakturu) o kupovini poljoprivredne mašine i priključnog uređaja, odnosno račun (fakturu) vezan za troškove njihovog transporta ako ga posjeduje,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu (fakturi) – (za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun),
 4. Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama (samo za uvezene poljoprivredne mašine i priključne uređaje),
 5. Ovjerenu kopiju prometne/saobraćajne dozvole za poljoprivredne mašine koje podliježu registraciji,
 6. Ovjerenu izjavu Klijenta (Obrazac IK) da poljoprivredna mašina odnosno priključni uređaj nije nabavljen u okviru međunarodnih projekata ili donacija, te da po istoj osnovi Klijent nije koristio bespovratna sredstva bilo koje razine vlasti u BiH, odnosno da poljoprivrednu mašinu odnosno priključni uređaj neće otuđiti u razdoblju od pet godina.
 7. Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).
 • Zahtjev za podršku može se podnijeti osobno na protokol Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: “Ulaganje u kupovinu poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja“.

 

Podnošenje Zahtjeva za podršku – ulaganje u poljoprivrednu opremu

 • Nakon objave Obavijesti, klijent dostavlja zahtjev za podršku (obrazac ZZP-UO) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).
 • Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu nove poljoprivredne opreme u razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
 • Ukoliko je ulaganje izvršeno prije objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana objave Obavijesti.
 • Ukoliko se ulaganje vrši nakon objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
 • Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2018. godine.

 

 • Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:
 1. Popunjen Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu (Obrazac ZZP-UO),
 2. Račun (fakturu) o kupovini poljoprivredne opreme, odnosno račun (fakturu) vezan za troškove njenog transporta, montaže ili ugradnje ako ga posjeduje,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu (fakturi) – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,
 4. Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dadžbinama (samo za uvezenu poljoprivrednu opremu),
 5. Ovjerenu izjavu Klijenta (Obrazac IK) da poljoprivredna oprema nije nabavljena u okviru međunarodnih projekata ili donacija, te da po istoj osnovi nije koristio bespovratna sredstva bilo koje razine vlasti u BiH, odnosno da poljoprivrednu opremu neće otuđiti u razdoblju od pet godina.
 6. Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).
 • Zahtjev za podršku može se podnijeti osobno na protokol Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: “Ulaganje u kupovinu poljoprivredne opreme“.

 

Podnošenje zahtjeva za podršku – certifikacija organske proizvodnje

 • Nakon objave Obavijesti, klijent dostavlja zahtjev za podršku certifikaciji organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).
 • Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na klijenta (proizvođač, prerađivač ili sakupljač) koji je dobio certifikat od tijela akreditiranog od strane međunarodno ovlaštenog akreditacijskog tijela prema zahtjevima standarda EN 45011/ISO Vodiča 65. a koji je certifikaciju izvršio u razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
 • Troškovi u okviru ove mjere se priznaju za certifikaciju proizvodnje, grupnu proizvodnju, preradu organskih proizvoda i sakupljanje samoniklog bilja i šumskih plodova.
 • Ukoliko je certifikacija izvršena prije objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana objave Obavijesti.
 • Ukoliko se certifikacija vrši nakon objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
 • Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2018. godine.
 • Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:
 1. Popunjen obrazac zahtjeva za podršku certifikaciji organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C),
 2. Račun (fakturu) ispostavljenu za izvršenu uslugu certifikacije,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu (fakturi) – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,
 4. Kopiju certifikata.
 5. Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).
 • Klijent ostvaruje podršku u iznosu do 75% ukupno dokumentiranih troškova certifikacije.
 • Zahtjev za podršku može se podnijeti osobno na protokol Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: “Certifikacija organske proizvodnje“

 

Obrasci zahtjeva za podršku i ostale informacije

Sve elektronske obrasce možete preuzeti ovdje.  Detaljnije informacije možete naći u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/18).

 

24. 06. 2018.

Mersad Draganović: Svaki dobrovoljni darivalac krvi je heroj – Crvena fešta

 

IMG-20180624-WA0003

Poslije uspješno sprovedene akcije Crveni križ općine Ključ je organizovao druženje dobrovoljnih darivalaca krvi 23.6.2018. godine povodom “Dobrovoljnog darivanja krvi (14. juni) i dana otvorenih vrata crvenog križa i transfuzija (14-22 juni).

Predsjednik dobrovoljnih darivalaca krvi Mersad Draganović istakao je:

“Crveni križ općine Ključ se može pohvaliti odzivom sugrađana na akcije doborovoljnog darivanja krvi i značajan je broj nas koji smo višestruki davaoci. Svaki trud, rad i uspjeh treba nagraditi i proslaviti. Ovo naše druženje nazvao bih “CRVENA FEŠTA” dobrovoljnih darivalaca krvi, za koje zasigurno možemo reći da je svaki dobrovoljni darivalac krvi heroj. Na ovaj način mi u Crvenom križu se želimo zahvaliti našim sugrađanima, našim herojima današnjice, jer mnogo je onih koji su do sada dali preko 35 litara krvi i to zaslužuje posebnu pažnju u programskim zadacima Crvenog križa općine Ključ”.

IMG-20180624-WA0000

Na sinoć održanom druženju, višestruki darivaoci nagrađeni su priznanjima i prigodnim poklonima. Crveni križ općine Ključ uručio je dvije zlatne plakete: Omerović Sabitu i Hergić Hasanu za 100 darivanja krvi, kao i sedam srebrenih plaketa za 50 i više darivanja krvi i to: Islamagić Senadu, Čajić Abdulahu, Džaferagić Senadu, Krantić Saifu, Krivić Hajrudinu, Šehić Muharemu i Karadžić Refiku.

Na ovo druženje pozvani su i najaktivniji volonteri u 2017. godini kojima su uručene zahvalnice Crvenog križa općine Ključ i plakete Crvenog križa Federacije BiH za učešće na simulacijsko-pokaznoj vježbi službe zaštite i spašavanja “Zbrinjavanje unesrećenih nakon zemljotresa” u našem gradu, gdje je domaćin bio Crveni križ općine Ključ i Crveni križ Unsko-sanskog kantona.

Priznanja i plakete su dobili sljedeći volonteri: Jasminka Filipović, Amel Ajkić, Kemal Dervišević, Nejra Koljić, Sanida Šehić, Aida Šehić,  Melisa Pajić, Azra Šehić, Ajla Gutilić, Adna Muratagić, Amna Pehadžić, Tarik Čajić i Armin Lepirica.

Crveni križ općine Ključ se zahvaljuje svim dobrovoljnim darivaocima krvi, volonterima i donatorima Crvenog križa općine Ključ.

IMG-20180624-WA0001

IMG-20180624-WA0002

21. 06. 2018.

U Ključu danas potpisani vrijedni ugovori za infrastrukturne projekte u mjesnim zajednicama Humići i Velagići te Biljani i Ključ

IMG_20180621_153011-min

Danas je Ključ posjetio Federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice gospodin Edin Ramić, zatim Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gospodin Šemsudin Dedić, Premijer USK-a gospodin Husein Rošić, Federalni zastupnik u Parlamentu Federacije BiH gospodin Asim Kamber, načelnik Sanskog Mosta, gospodin Faris Hasanbegović, Savjetnik Premijera USK-a gospodin Jasmin Musić te šefovi općinskih službi i predsjednik Kluba SDA gospodin Suad Karat. Svrha posjete je potpisivanje vrijednih Ugovora za Ključ i Sanski Most.

U mjesnoj zajednici Biljani su potpisani Ugovori za implementaciju projekata za izgradnju Muzeja poginulim građanima MZ Biljani te dovršetak rekonstrukcije kuće Medžlisa Islamske zajednice pored džamije u Ključu. Potpisnik ispred Medžlisa Islamske zajednice Ključ je bio Ismet Omanović, a oba projekta su u vrijednostima od po 50.000,00 KM.

Općinski načelnik Nedžad Zukanović je sa Federalnim ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice odnosno ministrom Edinom Ramićem danas u zgradi općine potpisao Ugovore za rekonstrukciju puta Ključ-Humići (od pilane do sklopa) čija vrijednost iznosi 35.000,00 KM, dok drugi projekt se odnosi na rekonstrukciju Stare ceste u MZ Velagići čija ukupna vrijednost iznosi 40.000,00 KM.

Ovo su veoma vrijedni projekti za našu mladu općinu i njene građane i svaki od njih je za nas veliki uspjeh, jer doprinosi poboljšanju uslova života naših građana, istakao je načelnik Zukanović.

Federalni ministri Edin Ramić i Šemsudin Dedić su ovom prilikom istakli da će podržavati projekte općina Ključ i Sanski Most na koje ove općine apliciraju, jer Krajina nije zapostavljena kako to neki ističu. Svoju podršku projektima i već dobro uspostavljenoj međuopćinskoj saradnji Ključa i Sanskog Mosta dao je i Federalni zastupnik Asim Kamber. Istaknuto je da se zajedničkim radom može mnogo toga napraviti za građane ovih općina.

Bitno je napomenuti da je nekoliko projekata za općinu Ključ spremno za implementaciju kao što je adaptacija puta Zgon-Crljeni, zatim rekonstrukcija gradskog mosta na rijeci Sani te izgradnja treće trake na Laništu gdje je ukupna vrijednost preko dva miliona maraka.

Primjer dobre međuopćinske saradnje i sa predstavnicima Federalne vlade, Premijerom kantona i Federalnim zastupnicima se ogleda u uzajamnom poštovanju i razumijevanju, a upravo potpisivanjem Ugovora za općine Ključ i Sanski Most danas u Ključu to je i potvrđeno.

IMG_20180621_151026-min

IMG_20180621_151301-min

IMG_20180621_151017-min

IMG_20180621_150816-min

IMG_20180621_150702 (1)-min

20. 06. 2018.

OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KANTONALNE NOVČANE PODRŠKE U 2018.GODINI

Obavijest

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove  općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  da je   Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko – sanskog kantona donio Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018.godinu broj : 08-02-6352-2/18 od 05.06.2018.godine, na osnovu člana  11. i člana 29. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 07/08 i 4/12) i člana 1. stav 2. Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu, broj:  03-017-2315/2018 od 31.05.2018.godine, a u vezi sa članom 42. Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona», broj: 12/18)

Pravo na novčane podrške ostvaruju korisnici/poljoprivredni proizvođači  koji pored općih uslova moraju ispunjavati i posebne kriterije za ostvarivanje novčanih podrški.

Na propisanim obrascima poljoprivredni proizvođači pojedinačno podnose zahtjeve za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji  uz koje prilažu  propisanu dokumentacju u Službu za razvoj, privredu i zajedničke poslove.

 

ROKOVI  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE  PRAVA NA KANTONALNE NOVČANE PODRŠKE U 2018.GODINI

 

 

ANIMALNA PROIZVODNJA

 01.11.2018.godina

 • Sufinansiranje pretraga na Američku kugu kod pčela

– minimalno 20 aktivnih pčelinjih društava – visina podrške iznosi 6 KM/društvo.

Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 30.08.2018.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona..

 

30.11.2018.godina

 • Uzgoj rasplodnih junica:

– pravna lica i obrti – 1 grlo,

– fizička lica – minimalno 1 grlo a maksimalno 6 grla

  visina podrške 300 KM/grlo

Zahtjev za izradu zapisnika podnijeti najkasnije 01.10.2018.godine putem općinske službe Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona.

 

 • Tov junadi

– 2  grla u toku godine – maksimalno dva turnusa u toku 2018. godine – visina podrške 300 KM/grlo

48 sati od trenutka useljenja bilo koje količine teladi podnijeti zahtjev za prijavu tova junadi u općinu  i podnijeti zahtjev/prijavu za izradu zapisnika o završetku tova  putem općinske službe  Uzgojno selekcijskoj službi Unsko-sanskog kantona najkasnije 15  dana prije prodaje.

 

 • Proizvodnja riblje mlađi (lipen i pastrmka)

– registrovani proizvođači riblje mlađi koji proizvodu i plasiraju  300.000 komada riblje mlađi veličine najmanje 20 kom/kg – visina podrške 0,03 KM/komad

 

BILJNA PROIZVODNJA

 

01.09.2018.

 • Proizvodnja povrća (paradajz, paprika i krastavac), jagoda i cvijeća u zatvorenom prostoru – ostvaruuju poljoprivredni proizvođači koji imaju proizvodnju u zatvorenom prostoru minimalno 200 m2 sa minimalnim brojem 2,5 presadnice/m2. Potrebni su računi o nabavci presadnica  ili lukovica cvijeća ili dokaz o prodatom povrću od strane otkupljivača na ime klijenta  (minimalno 1 tona povrća/200 m2 ) – visina podrške 3,0 KM/kg.

 

 • Proizvodnja kontejnerskih presadnica povrća – ostvaruju korisnici koji su upisani u Registar proizvođača povrća, micelija jestivih i ljekovitih gljiva kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a koji proizvedu od 10.000 do 40.000 kontejnerskih presadnica povrća (paradajz, paprika i krastavac) – visina podrške 0,05 KM/komad.

Nastavite čitati »