31. 05. 2019.

RBK “Fantek” – sjećanje na prijedorske žrtve

Danas su se članovi RBK “Fantek” svojim biciklima uputili prema Prijedoru kako bi odali počast nevino ubijenim civilima tokom 1992. godine, a povodom obilježavanja Dana bijelih traka.

Na današnji dan vlasti bosanskih Srba su prije 27 godina naredile nesrpskom stanovništvu da nosi bijele trake oko ruku, a na kuće i stanove da okače bijele čaršafe.

U Prijedoru je počinjen GENOCID, a ukupno je ubijeno 3.176 osoba. Prema dostupnim podacima, među žrtvama rata u Prijedoru bilo je 258 žena te 102 djece. Najviše je bilo Bošnjaka, a potom Hrvata, Roma, Albanaca i Srba. 

Za počinjeni zločin u Prijedoru, Sanskom Mostu i Ključu očekivana je presuda u Hagu Radovanu Karadžiću, ali nažalost za ove svirepe zločine nije osuđen…

29. 05. 2019.

#DijasporazaRazvoj: Usluga Ured za dijasporu dostupna na zvaničnoj web stranici Općine Ključ u 2019. godini

Općina Ključ je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo sa dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu sa izraženim potrebama dijaspore.

Konkretne intervencije koje su do sada realizovane sa Općinom Ključ, u saradnji sa dijasporom i privatnim sektorom kroz direktnu grant podršku, rezultirale su uspostavljanjem Ureda za dijasporu, organizacijom Biznis foruma za dijasporu, emitovanjem radio emisija sa sadržajem namijenjenim isključivo predstavnicima dijaspore te otvaranjem 9 radnih mjesta kroz transfer znanja iz dijaspore. U prethodnih 12 mjeseci, općina Ključ je registrovala 9.680 posjeta iz dijaspore na web stranici, gdje je preko modula za dijasporu pruženo 256 komunikacijskih usluga članovima dijaspore, unutar Ureda za dijasporu pruženo je 785 usluga članovima dijaspore, kroz organizaciju Biznis foruma sa dijasporom okupljeno je 27 učesnika iz dijaspore i lokalne zajednice s ciljem iniciranja međusobne poslovne saradnje te je procijenjeno da 10.171 član dijaspore sluša radio emisije namijenjene dijaspori, što potvrđuje nastojanja Općine da poboljša komunikaciju sa svojim građanima i reuspostavi povjerenje u organe jedinice lokalne samouprave.

Realizacija gore navedenih aktivnosti je podržana kroz projekat „Dijaspora za razvoj – D4D“, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Projektom se namjeravaju ojačati i ohrabriti jedinice lokalne samouprave da sa građanima i privrednicima iz dijaspore rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica.

U prostorijama Općine Ključ, 16. maja 2019. godine, održan je informativni sastanak sa predstavnicima projekta „Dijaspora za razvoj – D4D“ s ciljem identificiranja potencijalnih mogućnosti Općine za uspostavljanje i pružanje javnih usluga za dijasporu. Tokom sastanka, predstavnici općinske administracije iznijeli su konkretne prijedloge za rekonstrukciju općinske web stranice sa relevantnim sadržajem uspostavljenog Ureda za dijasporu kao jednu od javnih usluga koja će biti dostupna svim građanima i građankama Ključa u inostranstvu u narednom periodu.

27. 05. 2019.

Javni natječaj – grant sredstva u 2019. godini Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini.

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.

http://Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini. Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.

ILDP Javni poziv za OCD

Javni poziv je usmjeren na jačanje saradnje organizacija civilnog društva i općina/opština za OCD koji treba da da osmisle projektne aplikacije i prijave se na ovaj poziv. Imajući u vidu da je jedan od fokusa ILDP podrške partnerskim JLS upravo jačanje participacije građana i ostalih aktera sa lokalnog nivoa u procesima upravljanja lokalnim razvojem, na neki način je i obaveza partnerske općine da sa svoje strane iniciraju saradnju sa OCD u ovim procesima. Upravo, javni poziv je prilika koja bi se mogla iskoristiti u ovu svrhu. Kada pročitate smjernice poziva dobiti ćete “sliku” kako bi ovo moglo biti korisno i za općinu.

Detaljnije informacije o javnom pozivu se mogu preuzeti sa sljedećeg linka:  http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=55933

25. 05. 2019.

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javne pozive za projekte iz oblasti kulture, sporta i mladih

Federalno ministarstvo kulture i sporta je objavilo Javne pozive za projekte iz oblasti kulture, sporta i mladih. Rok za podnošenje prijava je 31.5.2019. godine, a svu neophodnu dokumentaciju možete preuzeti sa oficijelne stranice ministarstva na sljedećem linku: http://fmks.gov.ba/stara/javni-pozivi-i-konkursi/780-javni-poziv-za-odabir-programa-i-projekata-koji-ce-se-sufinancirati-iz-proracuna-federacije-bosne-i-hercegovine-za-2019-godinu

15. 05. 2019.

14. 05. 2019.

Vanredno stanje proglašeno u općini Ključ: Poplave zahvatile i općinu Ključ, nekoliko putnih pravaca zatvoreno zbog izlijevanja Sane i Sanice

Općinu Ključ zahvatile su poplave kao i veći dio gradova u BiH. Naime, kiša koja neprestano pada od nedjelje ujutro već je dovela do izlijevanja rijeka Sane i Sanice. Na putnom pravcu Ključ-Humići dio puta je zatvoren za sva vozila, a na putnom pravcu Sanica-Donja Sanica kod benzinske pumpe Čavkunović usljed izlijevanja rijeke Sanice djelimično je obustavljen saobraćaj. Daje se upozorenje za putni pravac Velagići-Sanica usljed mogućih klizišta na dionici puta u Rijeci. Služba civilne zaštite od jučer je na terenu te su cijelu noć obilazili kritična područja. Na gradskoj plaži Alina luka, Sana je izašla iz korita i prijeti plavljenju objekata Kajak kanu kluba Ključ.

Vanredno stanje je proglašeno sinoć u 22.00 sata od strane Općinskog načelnika Nedžada Zukanovića. Jutros od 7.00 sati nivo rijeke Sane je porastao za novih 5 cm.

Naše sugrađane ćemo blagovremeno obavještavati o situaciji na području općine Ključ.


08. 05. 2019.

Mještani MZ Velečevo-Dubočani posjetili Općinskog načelnika po pitanju migranata

Mještani i predstavnici mjesne zajednice Velečevo-Dubočani jutros su posjetili Općinskog načelnika nedžada Zukanovića kojem su iznijeli svoje strahove po pitanju migranata kojih je sve više na ovom području. Oni su svjesni činjenice da im je ova mjesna zajednica na putu u ulaz u Unsko-sanski kanton, ali sve veće zadržavanje već zadaje probleme ovoj mjesnoj zajednici. Oni su zamolili Općinskog načelnika Zukanovića da o ovom problemu upozna relevantne institucije i IOM koji je zadužen za njihovo zbrinjavanje. Naime, ispostavlja se da migranti koji su poslani nazad za Sarajevo bivaju iz autobusa izuzeti i smješteni u neuslovni dio uz putni pojas. Ovdje se zadržavaju i po nekoliko dana, a higijenski uslovi su katastrofalni što može dovesti do širenja zaraze kako u ovoj mjesnoj zajednici, tako i na područje općine. Građani MZ Velečevo-Dubočani zahtijevaju da se na ovom putnom pojasu isti ne zadržavaju nego da IOM preduzme sve mjere da se upute u predviđena kamp naselja u Sarajevu. Nemali broj njih već uveliko se kreće po mjesnoj zajednici i obijaju kuće, auta i garaže. Stanovnici strahuju za svoju djecu, ali i ostale sugrađane. Ovo je tek početak njihove borbe i najavljuju potpisivanje peticije, ali i blokadu glavnog puta. Neophodno je da sve institucije što prije riješe ovaj problem i trajno zatvore tzv. neuslovni kamp pored putnog pojasa u Velečevu, jer noću postoji bojazan od nesreća na putu.

Ovo su tek prvi koraci i mještani će se i dalje boriti protiv bilo kakvog kampa u njihovoj mjesnoj zajednici i zadržavanju migranata na ovom punktu.

06. 05. 2019.

Obavijest o rokovima za poljoprivredne proizvođače

 

 

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijava početka/završetka proizvodnji i rokovima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na  federalne novčane podrške u 2019.godini.

Na osnovu Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju  za 2018. godinu „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/18), u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  32/17,  55/17 i 56/18) klijent podnosi prijavu početka bilјne proizvodnje, odnosno početka/završetka animalne proizvodnje i zahtjeve za ostvarivanje prava na federalne novčane podrške kantonalnom ministarstvu putem općinske službe na čijem području se obavlјa proizvodnja na obrascima P-1 za bilјnu i animalnu proizvodnju.

PRIJAVE PROIZVODNJI

BILJNA PROIZVODNJA 

Rok – najkasnije 01.05.2019. godine

–  Proizvodnja povrća – mladog krompira

Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno : 8 t/ha mladog krompira.

Rok – najkasnije 15.05.2019. godine

–  Proizvodnja hlјebnih žitarica (pšenica i raž) – zasijano i prodato minimalno 1,0 ha po kulturi i prodato  minimalno 3,0 t/ha pšenice ili 1,5 t/ha raži.

–  Proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikale – zasijano za vlastite potrebe minimalno 1,0 ha po kulturi ili prodato minimalno 3 t/ha ječma, zobi ili tritikale

Klijenti koji proizvode za vlastite potrebe po 1 ha u uzgoju trebaju da imaju minimalno 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza.

Rok – najakasnije 31.05.2019. godine

–  Proizvodnja  krmnog bilja – silažnog kukuruza, stočnog graška i grahorice

Zasijano minimalno 2 ha po kulturi  za vlastite potrebe ili za prodaju minimalno 20t/ha.

Klijenti koji proizvode za vlastite potrebe po 1 ha u uzgoju trebaju da imaju minimalno 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza.

–  Proizvodnja povrća – paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk, salata,

Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno : 10 t/ha paradajza, 6 t/ha paprike, luka, patlidžana ili 5t/ha krastavaca ili 2 t/ha salate, cvekle ili mrkve.

Rok – najkasnije 01.06.2019. godine

–  Proizvodnja voća u rodu – šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja ,smokva i kajsija – klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju voća na minimum 2 ha po kulturi i prodaju/prerade minimalno 5 t/ha voća.

–  Proizvodnja grožđa i maslina – – klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju vinograda i ili maslina na najmanje 1 ha te iste prodaju/prerade minimalno 5t/ha grožđa ili 1,5 t/ha maslina.

Rok – najkasnije 15.06.2019. godine

–  Proizvodnja helјde – zasijano minimalno 1,0 ha i prodano minimalno 1 t/ha.

–  Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja – kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor – zasijano minimalno 1,0 ha po kulturi i prodano/prerađeno minimalno 0,3 t/ha.

ANIMALNA  PROIZVODNJA 

Rok najkasnije 15.05.2019.godine

–  Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) –klijenti koji u uzgoju imaju minimum 50 ovaca odnosno 25 koza starijih od 1 godine a koji prodaju ili zadrže u vlastitom uzgoju minimalno 50 jagnjadi ili 25 jaradi – najmanje jedno janje/jare po grlu ovce/koze

–  Uzgoj pčela – uzgoj pčelinjih zajednica – klijenti koji imaju u uzgoju minimalno 20 pčelinjih društava i proda minimalno 3 kg meda po zajednici u toku godine

Rok najkasnije 31.05.2019.godine

–  Uzgoj rasplodnih krmača – klijenti koji u uzgoju imaju minimum 5 rasplodnih krmača starijih od 1 godine

Rok najkasnije 01.06.2019.godine

– Uzgoj slatkovodne i morske ribe (pastrmka, glavatica, šaran, liplјan, lubin i orada) – proizvodnja i prodaja minimalno 3.000 kg a maksimalno 600.000 kg ribe u toku godine.

–  Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja – bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak  –klijenti koji u uzgoju imaju minimum jednu rasplodnu životinju u reproduktivnoj sposobnosti izvornih zaštićenih pasmina životinja.

Rok najkasnije 15.08.2019.godine

–  Uzgoj krava prvotelki –  rasplodne junice – uzgoj minimalno 2 junice u toku godine – starost junica pri prvom vještačkom osjemenjavanju ne može biti manja od 14 mjeseci niti veća od 24 mjeseca).

– Uzgoj goveda u sistemu krava-tele – minimalno 15 krava mesne pasmine, kombinovane pasmine ili križance mesne i kombinovane pasmine  i 1 bik čiste mesne pasmine a mlijeko se  koristi isključivo za ishranu teladi.

Proizvodnja goveđeg mesa

Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi  iz domaćeg uzgoja – tov i prodaja minimalno 3 grla u turnusu

– Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) u turnus (useljenje u turnus može trajati najduže 30 dana)  starosti  teladi maksimalno 6 mjeseci, težine do 210 kg.

– Završetak proizvodnje dvadeset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 200 dana i najmanje težina od 500 kg izlazna starost maksimalno 24 mjeseca na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini .

Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi  iz uvoza – tov i prodaja minimalno 10 grla u turnusu

–  Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) težine do 310 kg u turnus (useljenje u turnus može trajati najduže 10 dana)

–  Završetak proizvodnje  najkasnije dvadeset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 90 dana i najmanje težina od 500 kg izlazna starost maksimalno 24 mjeseca na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini.

Proizvodnja svinjskog  mesa – tov svinja  – tov i prodaja minimalno 25 svinja od prasadi iz domaćeg uzgoja ili 75 svinja od prasadi iz uvoza

 – Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg praseta u turnus (useljenje u turnus može trajati najmanje 20 dana)   težine do 35 kg.

–  Završetak proizvodnje deset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 80 dana i najmanje težina od 90 kg na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini

SHODNO ODREDBAMA PROGRAMA NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU KLIJENTI REGISTROVANI KAO FIZIČKA LICA ( IZUZEV OBRTA ) GODIŠNJE MOGU OSTVARITI MAKSIMALNU NOVČANU PODRŠKU  OD 6.000 KM PO MODELU POTICAJ PROIZVODNJI.

PRIJAVE PROIZVODNJI  IZVRŠITI U PROPISANIM ROKOVIMA U SLUŽBI ZA RAZVOJ, PRIVREDU I CIVILNU ZAŠTITU.

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNE NOVČANE PODRŠKE JE 01.10.2019.GODINE

 

Ključ; 06.05.2019.godine                                               Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu