Zaposlenici

Spisak zaposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ključ

 

Općinski načelnik Nedžad Zukanović

 

Ime i prezime Radno mjesto
Nermin Kapetanović Sekretar Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ

 

Savjetnici Općinskog načelnika:

Ime i prezime
Radno mjesto
Amir Hadžić Savjetnik Općinskog načelnika za privredu, razvoj i investicije

 

Općinsko pravobranilaštvo:

Ime i prezime
Radno mjesto
Smajil Džaferagić Općinski pravobranilac

 01: Služba za finansije i trezor

R/b Ime i prezime Radno mjesto
1.       Nijaz Delić  Šef Službe za finansije i trezor
2.       Rufada Kesedžić  Stručni savjetnik za budžet i analizu javnih prihoda
3.       Hata Šabić  Stručni savjetnik za trezor i finansije
4.       Emila Subašić  Viši samostalni referent za izvještavanje i knjiženje ostalih korisnika
5. Fedha Koljić  Viši referent za obračun plaća i drugih naknada, blagajnik
6. Zekija Egrlić  Viši referent finansija i trezora
7. Nesimka Kananović  Viši referent za javne prihode

 02: Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti 

R/b

Ime i prezime

Radno mjesto
1. Nermin Kapetanović  Šef službe za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti
2. Suada Pudić  Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i ljudske resurse
3. Zehra Čajić  Stručni saradnik za informisanje i društvene djelatnosti
4. Mediha Karadža  Stručni saradnik koordinator za mjesne zajednice i sekretar MZ Ključ i MZ Velečevo-Dubočani
5. Alma  Silajdžić  Viši referent tehnički sekretar Općinskog načelnika
6. Amra Duranović  Viši referent za administrativno-tehničke poslove Općinskog vijeća
7. Alma Šljivar  Viši referent pisarnice i arhive
8. Amela Hotić  Viši referent prijemne kancelarije
9. Alija Halilović  Viši referent matičar
10. Elvira Botonjić  Viši referent za raseljena lica i matičar
11. Senad Hadžić  Viši referent matičar i sekretar MZ Sanica
12. Edin Husić  Viši referent matičar i sekretar MZ Krasulje i MZ Kamičak
13. Nermin Delić  Viši referent sekretar MZ Velagići
14. Raif Hodžić  Viši referent sekretar MZ Donji Biljani i MZ Donja Sanica
15. Đemal Ljutić  Viši referent sekretar MZ Zgon-Crljeni i MZ Humići

03: Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove

R/b Ime i prezime Radno mjesto
1. Admir Šistek  Šef Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove
2. Senad Zečević  Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
3. Fahrudin Ćemal  Komunalno-vodni inspektor
4. Atif Delić  Stručni savjetnik za utvrđivanje prava na nekretninama
5. Jasna Bellaadem  Stručni saradnik za urbanizam i građenje
6. Rufad Čajić  Viši samostalni referent za urbanizam i građenje
7. Esma Temimović  Viši samostalni referent za stambeno-komunalne poslove
8. Ibrahim Duranović  Viši referent za obnovu i sanaciju i zaštitu voda
9. Nijaz Mujezinović  Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina
10. Bejha Ljubijankić  Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina
11. Almira Draganović  Viši referent za administrativne poslove u oblasti katastra
12. Redžifa Blažević  Viši referent za vođenje promjena na nekretninama

04: Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

R/b Ime i prezime Radno mjesto
1. Armin Čahut  Šef Službe za razvoj, privredu i civilnu zaštitu
2. Nermina Hamedović  Stručni savjetnik za planiranje i koordinaciju razvoja
3. Emilija Bajrić  Stručni savjetnik za oblast poljoprivrede i vodoprivrede
4. Jasna Bašić  Stručni savjetnik za javne nabavke, upravno-pravne poslove i djelatnost samostalnog privređivanja
5. Šukrija Botonjić  Stručni savjetnik za  za planiranje, podršku i razvoj biznisa i turizma
6. Azra Kujundžić  Viši referent za podršku razvoju
7. Jasmin Halilović  Viši referent iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i lovstva
8. Arzumane Bečić  Viši referent iz oblasti poljoprivrede
9. Ismet Bajrektarević  Viši referent za poslove operativnog centra i materijalno-tehnička sredstva
10. Besima Dervišević  Viši referent za administrativno-tehničke poslove
11. Salko Krantić  Viši referent vozač
12. Zijad Muhedinović  Viši referent vozač i upravitelj kotlovnice
13. Dedo Ljutić  Viši referent – Starješina profesionalne vatrogasne jedinice – komandir odjeljenja
14. Mesud Mušinović  Viši referent za vatrogastvo – vođa smjene
15. Fadil Pehadžić  Referent za održavanje vatrogasnih vozila i opreme
16. Enver Lubenović  Referent za vatrogastvo-serviser vatrogasnih aparata
17. Emil Salihović  Referent za vatrogastvo – vatrogasac vozač
18. Ismet Hadžić  Referent za vatrogastvo – vatrogasac vozač
19. Nedžad Dedić  Referent za vatrogastvo – vatrogasac operativac
20. Esma Hasanbegović  Referent za administrativno-tehničke poslove i ekonom
21. Suljo Halilović  Referent portir-telefonista
22. Teufik Lubenović  Referent portir-telefonista
23. Smajo Pervić  Referent domar i interni dostavljač
24. Mirsa Pehadžić  Pomoćni radnik na održavanju čistoće
25. Beisa Hamedović  Pomoćni radnik na održavanju čistoće
26. Merima Jauzović  Pomoćni radnik na održavanju čistoće