Zaposlenici

Spisak zaposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ključ

 

Općinski načelnik Nedžad Zukanović

 

Ime i prezime Radno mjesto
Abdulah Šistek Sekretar Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ

 

Savjetnici Općinskog načelnika:

Ime i prezime
Radno mjesto
Amir Hadžić Savjetnik Općinskog načelnika za privredu, razvoj i investicije

 

Općinsko pravobranilaštvo:

Ime i prezime
Radno mjesto
Smajil Džaferagić Općinski pravobranilac

 

Inspektori:

Ime  i prezime Radno mjesto
Fahrudin Ćemal Komunalno-vodni inspektor

01: Služba za finansije i trezor

R/b Ime i prezime Radno mjesto
1.       Nijaz Delić (D) Šef Službe za finansije i trezor
2.       Rufada Kesedžić (D) Stručni savjetnik za budžet i analizu javnih prihoda
3.       Hata Šabić (D) Stručni savjetnik za trezor i finansije
4.       Emila Subašić (N) Viši samostalni referent za izvještavanje i knjiženje ostalih korisnika
5. Fedha Koljić (N) Viši referent za obračun plaća i drugih naknada, blagajnik
6. Zekija Egrlić (N) Viši referent finansija i trezora
7. Nesimka Kananović (N) Viši referent za javne prihode

 02: Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti 

R/b

Ime i prezime

Radno mjesto
1. Nermin Kapetanović (D) Šef službe za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti
2. Suada Pudić (D) Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i ljudske resurse
3. Zehra Čajić (D) Stručni saradnik za informisanje i društvene djelatnosti
4. Mediha Karadža (D) Stručni saradnik koordinator za mjesne zajednice i sekretar MZ Ključ i MZ Velečevo-Dubočani
5. Alma  Silajdžić (N) Viši referent tehnički sekretar Općinskog načelnika
6. Amra Duranović (N) Viši referent za administrativno-tehničke poslove Općinskog vijeća
7. Alma Šljivar (N) Viši referent pisarnice i arhive
8. Amela Hotić (N) Viši referent prijemne kancelarije
9. Alija Halilović (N) Viši referent matičar
10. Elvira Botonjić (N) Viši referent za raseljena lica i matičar
11. Senad Hadžić (N) Viši referent matičar i sekretar MZ Sanica
12. Edin Husić (N) Viši referent matičar i sekretar MZ Krasulje i MZ Kamičak
13. Nermin Delić (N) Viši referent sekretar MZ Velagići
14. Raif Hodžić (N) Viši referent sekretar MZ Donji Biljani i MZ Donja Sanica
15. Đemal Ljutić (N) Viši referent sekretar MZ Zgon-Crljeni i MZ Humići

03: Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove

R/b Ime i prezime Radno mjesto
1.

Admir Šistek (D)

Šefu Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove
2. Senad Zečević (D) Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
3. Fahrudin Ćemal (D) Komunalno-vodni inspektor
4. Atif Delić (D) Stručni saradnik za utvrđivanje prava na nekretninama
5. Jasna Bellaadem (D) Stručni saradnik za urbanizam i građenje
6. Rufad Čajić (N) Viši samostalni referent za urbanizam i građenje
7. Esma Temimović (N) Viši samostalni referent za stambeno-komunalne poslove
8. Ibrahim Duranović (N) Viši referent za obnovu i sanaciju i zaštitu voda
9. Nijaz Mujezinović (N) Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina
10. Bejha Ljubijankić (N) Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina
11. Almira Draganović (N) Viši referent za administrativne poslove u oblasti katastra
12. Redžifa Blažević (N) Viši referent za vođenje promjena na nekretninama

04: Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

R/b Ime i prezime Radno mjesto
1. Armin Čahut (D) Šef Službe za razvoj, privredu i civilnu zaštitu
2. Nermina Hamedović (D) Stručni savjetnik za planiranje i koordinaciju razvoja
3. Emilija Bajrić (D) Stručni savjetnik za oblast poljoprivrede i vodoprivrede
4. Jasna Bašić (D) Stručni savjetnik za javne nabavke, upravno-pravne poslove i djelatnost samostalnog privređivanja
5. Šukrija Botonjić (D) Stručni savjetnik za  za planiranje, podršku i razvoj biznisa i turizma
6. Azra Kujundžić (N) Viši referent za podršku razvoju
7. Jasmin Halilović (N) Viši referent iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i lovstva
8. Arzumane Bečić (N) Viši referent iz oblasti poljoprivrede
9. Ismet Bajrektarević (N) Viši referent za poslove operativnog centra i materijalno-tehnička sredstva
10. Besima Dervišević (N) Viši referent za administrativno-tehničke poslove
11. Salko Krantić (N) Viši referent vozač
12. Zijad Muhedinović (N) Viši referent vozač i upravitelj kotlovnice
13. Dedo Ljutić (N) Viši referent – Starješina profesionalne vatrogasne jedinice – komandir odjeljenja
14. Mesud Mušinović (N) Viši referent za vatrogastvo – vođa smjene
15. Fadil Pehadžić (N) Referent za održavanje vatrogasnih vozila i opreme
16. Enver Lubenović (N) Referent za vatrogastvo-serviser vatrogasnih aparata
17. Emil Salihović (N) Referent za vatrogastvo – vatrogasac vozač
18. Ismet Hadžić (N) Referent za vatrogastvo – vatrogasac vozač
19. Nedžad Dedić (N) Referent za vatrogastvo – vatrogasac operativac
20. Esma Hasanbegović (N) Referent za administrativno-tehničke poslove i ekonom
21. Suljo Halilović (N) Referent portir-telefonista
22. Teufik Lubenović (N) Referent portir-telefonista
23. Smajo Pervić (N) Referent domar i interni dostavljač
24. Mirsa Pehadžić (N) Pomoćni radnik na održavanju čistoće
25. Beisa Hamedović (N) Pomoćni radnik na održavanju čistoće
26. Merima Jauzović (N) Pomoćni radnik na održavanju čistoće