02. 09. 2013.

Održana X-a sjednica Općinskog vijeća

30.08.2013.godine održana je deseta po redu sjednica Općinskog vijeća Ključ na kojoj je pored ostalog razmatran i usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta općine Ključ za period 01.01-30.06.2013. godine. Prihod budžeta općine Ključ u prvom polugodištu ove godine ostvaren je u iznosu od 1.683.824,37 KM ili 38% u odnosu na plan. U istom periodu ostvareni su porezni prihodi u iznosu od 49,25% a neporezni sa 40,13% u odnosu na plan, dok su  istom periodu ostvareni izdaci u iznosu od 43,20% od planiranog.

Usvojen je i izvještaj o trošenju sredstava tekuće budžetske rezerve za prvo polugodište. Od budžetom planiranih 20.000 KM u prvih šest mjeseci potrošeno je 3.620 KM ili 18,10% ovih sredstava i u trošenju sredstava budžetske rezerve, kako je kazano,  uglavnom je preovladavao socijalni aspekt. Na ovoj sjednici usvojena je i Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Ključ za 2013. godinu koja će biti dodijeljena na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja će biti održana povodom Dana općine Ključ, 15. septembra. 

Općinski načelnik, kao predlagač povukao je Odluku o stvaljanju van snage Odluke o načinu raspodjele naknada za korištenje koncesija na području općine. Jednoglasno je usvojena  i Odluka o dodjeli na korištenje nekretnina-zemljišta, a usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Centra za socijalni rad.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]