12. 09. 2013.

Saopćenje za javnost

Općinski načelnik općine Ključ, dana 12.09.2013. godine, posjetio je Osnovnu školu Ključ, kojom prilikom je razgovarao sa Direktorom Škole Salkom Karajlićem i njegovim saradnicima o problemu pasa lutalica na području općine Ključ, sa akcentom na problem sa kojim se susreću naša djeca, roditelji i nastavnici prilikom odlaska na nastavu i povratka kućama, usljed čega dolaze u opasnost zbog učestalih napada pasa lutalica. Općinski načelnik i ovom prilikom izražava opredjeljenje i odlučnost da, u skladu sa svojim nadležnostima, izvrši sve potrebne radnje u cilju suzbijanja ovog problema. U tom smislu, Općina će angažovati sve svoje kapacitete, uključujući i javna preduzeće i ustanove čiji je Općina osnivač. 

Ovom prilikom apeliramo na naše građane da pokažu razumijevanje kada je ovaj problem u pitanju, jer ovaj problem traje već duži niz godina i nije pitanje koje se može riješiti za kratko vrijeme, a posebno kada znamo da, nažalost, imamo određen broj građana koji svojim djelovanjem doprinose okupljanju pasa lutalica ili na drugi način onemogućavaju ovlaštena lica da izvrše sve Zakonom dozvoljene radnje u cilju suzbijanja ovog problema, koji uistinu nanosi veliku štetu našoj lokalnoj zajednici. 
Ovom prilikom apeliramo i na organe viših nivoa vlasti da izvrše svoje zadatke iz ove oblasti, odnosno da preduzmu sve mjere propisane Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, jer loša ekonomska situacija, prije svega, ne dopušta malim općinama, u koji red spada i općina Ključ, da samostalno kvalitetno riješe ovaj problem. 
Nerješavanje statusa i zbrinjavanje pasa lutalica i nemogućnost lokalnih zajednica da u trenutnim ekonomskim uslovima do kraja implementiraju Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja je problem koji se odražava i na normalno funkcionisanje obrazovnih ustanova na području naše Općine. 
Mi, u lokalnoj upravi, učinit ćemo sve iz naše nadležnosti da aktualiziramo ovaj problem i uz pomoć viših nivoa  vlati dođemo do načina za potpunu implementaciju Zakona.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Nedžad Zukanović, prof.
 
[carousel-horizontal-posts-content-slider]