02. 02. 2014.

Na 15. sjednici Općinskog vijeća izabran novi Predsjedavajući OV

Na početku 15. redovne sjednice Općinskog vijeća općine Ključ, vijećnik Šljivar Fikret, prema Poslovniku o radu vijeća, predložio je dopunu dnevnog reda s dvije tačke a koje se odnose na izglasavanje nepovjerenja Predsjedavajućem općinskog vijeća Fahrudinu Ćemalu, te izbor i imenovanje novog predsjedavajućeg. Ovaj prijedlog je usvojen, a nakon toga uslijedila je dugotrajna rasprava iznošenjem teških međusobnih optužbi vijećnika Šljivara i predsjedavajućeg Ćemala. Nakon dvoiposatne mučne rasprave izglasano je nepovjerenje predsjedavajućem Ćemalu sa 17 glasova „ZA“ te se pristpilo izboru novog. Jedini prijedlog za imenovanje novog predsjedavajućeg bio je onaj kojeg je predložio SBB BiH, a to je Adem Crnolić član pomenute stranke. Vijećnici su potom pristupili tajnom glasanju i izabrali predloženog kandidata, također sa 17 glasova „ZA“.

U nastavku sjednice jednoglasno je usvojena Strategija razvoja općine Ključ za period 2014-2023.godina, koja predstavlja jedan od najvažnijih strateških dokumenta za svaku općinu. Nakon što Razvojni tim općine Ključ sačini skraćenu verziju ovog dokumenta, on će biti objavljen na web stranici općine Ključ kako bi se svi zainteresovani mogli upoznati sa detaljima ovog dokumenta.  Na ovoj sjednici usvojen je i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana grada Ključa 2011-2031. godine koji će biti upućen u javnu raspravu.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]