19. 05. 2014.

Obavijest o popisu nastalih šteta na području općine Ključ

Obavještavaju se svi građani općine Ključ koji su usljed prirodne nepogode koja je zadesila našu općinu pretrpjeli materijalnu štetu kako na stambenim i pomoćnim objektima tako i na poljoprivrednim usjevima da je Štab civilne zaštite općine Ključ formirao Komisiju koja će u narednih nekoliko dana izvršiti popis nastale štete na terenu. 
U vezi sa tim obavještavaju se građani, da u cilju efikasnijeg rada, stetu koju su pretrpjeli prijave kod sekretara mjesene zajednice koji će dalje koordinirati rad sa  Komisijom za procjenu šteta na području općine Ključ .
 
Komisija za procjenu šteta na području općine Ključ
 
[carousel-horizontal-posts-content-slider]