09. 06. 2014.

Obavijest o izlaganju izvoda iz privremenog biračkog spiska

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA OPĆINE KLJUČ OBAVJEŠTAVA SVE BIRAČE SA PODRUČJA OPĆINE KLJUČ DA ĆE U PERIODU OD 13.06. DO 14.07.2014. GODINE MOĆI IZVRŠITI UVID U IZVOD IZ PRIVREMENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPĆINE KLJUČ. SHODNO PLANU IZLAGANJA IZVODA IZ PRIVREMENOG BIRAČKOG SPISKA ISTI ĆE BITI IZLOŽEN U CENTRU ZA BIRAČKI SPISAK ( ŠALTER SALA OPĆINE KLJUČ ), PROSTORIJAMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE I U MJESNIM UREDIMA, ODNOSNO MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ. UVID U PODATKE IZ PRIVREMENOG BIRAČKOG SPISKA MOŽE SE IZVRŠITI I NA INTERNET STRANICI CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH www.izbori.ba. 

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA OPĆINE KLJUČ NA OVAJ NAČIN OSIGURAVA SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA PRISTUP, ODNOSNO UVID U IZVOD KAKO BI MOGLI PROVJERITI PODATKE U IZVODU, TE IZVRŠITI NJIHOVU ISPRAVKU KOD NADLEŽNOG ORGANA. 
BIRAČI KOJI IMAJU STATUS RASELJENIH LICA NAJKASNIJE DO 29.07.2014.GODINE MOGU IZVRŠITI PROMJENU BIRAČKE OPCIJE PODNOŠENJEM ZAHTJEVA CENTRU ZA BIRAČKI SPISAK OPĆINE KLJUČ. 
BIRAČI KOJI UOČE NEPRAVILNOSTI, ODNOSNO POGREŠNE PODATKE U IZVODU MOGU TRAŽITI NJIHOVU ISPRAVKU AKO SE RADI O ISPRAVCI LIČNIH PODATAKA. ZAHTJEV ZA ISPRAVKU  PODATAKA PODNOSI SE ORGANU NADLEŽNOM ZA VOĐENJE PODATAKA ČIJA SE ISPRAVKA TRAŽI.
 
 
P R E D S J E D N I K
 Nevres Mešić, dipl. pravnik                                                                     
 
[carousel-horizontal-posts-content-slider]