J A V N I O G L A S za priznavanje prava na participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Broj: 02-49-2107/19

Ključ, 17.12.2019. godine

Na osnovu člana 2. Pravilnika o participiranju općine Ključ u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ („Službeni gasnik općine Ključ“, broj:12/19), Općinsko vijeće općine Ključ, dana 16.12.2019. godine  r a s p i s u j e:

J A V N I  O G L A S

za priznavanje prava na participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ

Predmet Javnog oglasa je prikupljanje prijava za participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Ključ, a koji putuju svaki radni dan školske 2019/2020 godine i to:

Kompletan Javni oglas možete preuzeti na sljedećem linku: