11. 09. 2020.

Odluka o Četvrtoj izmjeni i dopuni Plana nabavki JU “Centar za socijalni rad” Ključ za 2020. godinu

U dokumentu ispod se nalazi Odluka o izmjeni Plana Javnih nabavki “Centra za socijalni rad” Ključ

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/09/Odluka-o-četvrtoj-izmjeni-i-dopuni-Plana-nabavku-JU-CSR-Ključ.pdf

[carousel-horizontal-posts-content-slider]