01. 12. 2020.

Odluke JU Općinski komunalni fond

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/12/Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-2.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/12/Odluka-o-izboru-napov.-ponuđača-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/12/Odluka-o-poništenju-odluke-o-izboru-najpov.-ponuđača.docx

[carousel-horizontal-posts-content-slider]