10. 04. 2023.

09. 11. 2017.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA

Javni konkurs

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 34/03 i 65/13), čl. 25. i 47. Zakona o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK-a”, broj 20/04 i 8/17), člana 40. Statuta općine Ključ -Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Ključ”, br.3/10 i 3/11) i Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva (“Službeni glasnik općine Ključ”, broj: 1/98), Općinski načelnik općine Ključ, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA
OPĆINE KLJUČ

Kompletan tekst Javnog konkursa pogledajte u dokumentu ispod:

JAVNI KONKURS

Dokumenti

24. 03. 2017.

Javni konkursi Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

OBAVIJEST – JAVNI KONKURS

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu

„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2017. godinu

 

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2017. godinu.

Nastavite čitati »

12. 07. 2013.

Konkurs za stipendije Bosana Fondacije

Obavještavamo sve studente da je Bosana fondacija raspisala Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog cilusa studija u akademskoj 2013/2014 godini koji studiraju na jednom od državnih fakulteta u BiH.
Rok za prijavu na konkurs je 01.07.2013 do 15.08.2013.godine .
Detaljan tekst Konkursa sa  informacijama o općim i posebnim kriterijima, te o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na konkurs možete pronaći : OVDJE
 
 
Služba za društvene djelatnosti i opću upravu