29. 09. 2022.

JAVNI POZIV Islamic Relief-a BiH

za podnošenje prijava za dodjelu poljoprivrednih dobara,
stoke i peradi u okviru inicijative
“Realizacija obrazovnih i poljoprivrednih potencijala u Bosni i Hercegovini”

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva broj: 248-22 (u nastavku teksta javni poziv) za podnošenje prijava je
dodjela plastenika, sjemena, krava, ovaca i peradi, kojeg implementira
Islamic Relief Bosne i 
Hercegovine (u nastavku teksta Donator).
Inicijativom će biti obuhvaćeno više od 250 domaćinstava/fizičkih lica.
Inicijativa nastoji poboljšati socijalno-ekonomsku situaciju u najmanje
250 domaćinstava kroz obezbjeđivanje 
poljoprivrednih dobara, stoke i peradi.
Korisnicima će angažirani stručnjaci iz oblasti poljoprivrede/veterinarstva i biznisa,
dati potrebna znanja za rad s doniranim dobrima, kako bi se socijalno i ekonomski osnažili,
te doprinijeli većoj proizvodnji i prodaji proizvoda na domaćem tržištu.
Javni poziv se realizira u okviru inicijative
Realizacija obrazovnih i poljoprivrednih potencijala u Bosni i Hercegovini“,
uz podršku Islamic Relief Kanada.
Dodijeljena dobra su bespovratna i namjenska. Primalac donacije će se ugovorom obavezati
da će donirana dobra upotrijebiti isključivo u svrhe koje je Donator namijenio i
obavezuje se da istu neće zloupotrijebiti, iznajmiti, niti prodati nekom trećem licu.
Islamic Relief Bosne i Hercegovine je nosilac aktivnosti i provedbe javnog poziva.
Javni poziv ostaje otvoren do petka, 14.10.2022. godine.

II. UVJETI JAVNOG POZIVA

Aplikanti (isključivo fizička lica) se na javni poziv mogu prijaviti samo ukoliko imaju prebivalište
u sljedećim kantonima ili regijama Bosne i Hercegovine:
• Tuzlanski kanton,
• Unsko-sanski kanton,
• Zeničko-dobojski kanton,
• Srednjobosanski kanton,
• Bosansko-podrinjski kanton,
• Hercegovačko-neretvanski kanton,
• Kanton 10,

• Regija Bijeljina (Bijeljina, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Lopare, Milići, Osmaci,Srebrenica, Ugljevik i Šekovići)
• Regija Istočno Sarajevo (Višegrad, Novo Goražde, Pale, Rogatica, Rudo, Sokolac,Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Han Pijesak i Trnovo).

Jedno domaćinstvo se može prijaviti samo za jedan LOT, tj. jednu vrstu donacije.
Prilikom slanja aplikacije obavezno naznačiti za koji se LOT aplikant prijavljuje.

Komisija Islamic Relief BiH će kroz terenske posjete potencijalnim korisnicima utvrditi ispunjenje uvjeta za
donaciju dobara. Nakon potvrde od strane Komisije o ispunjenosti uvjeta za dodjelu donacije,
s korisnicima će biti potpisani ugovori.
Donator zadržava pravo da ne dodijeli planiranu donaciju u slučaju neispunjenja potrebnih
uvjeta za dodjelu donacije. Donator će obavijestiti samo kandidate koji su prema kriteriju
odabrani za dodjelu donacije od strane Komisije.

III. KATEGORIJE PRIJAVE (LOT-ovi)

LOT 1: Dodjela 40 plastenika veličine 150m2, uz sjemena kultura pogodnih za uzgoj u plasteniku

Za prijavu na ovaj LOT neophodno je posjedovanje vlastitog zemljišta za plasteničku
proizvodnju minimalne površine od 200m2 (širine 8m i dužine 25m) s pristupačnim
izvorima/mrežom za navodnjavanje. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim
posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 2: Dodjela po 36 peradi za 100 korisnika

Korisnik mora posjedovati uvjete za čuvanje 36 peradi. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 3: Dodjela krava za 18 korisnika

Odabranim korisnicima bit će donirana po jedna muzna krava. Potrebno je posjedovati uvjete
za čuvanje i održavanje stoke. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 4: Dodjela po pet ovaca za 93 korisnika

Odabranim korisnicima bit će dodijeljeno po pet ovaca. Potrebno je posjedovati uvjete za
čuvanje i održavanje stoke. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Doljenavedenu dokumentaciju možete poslati u vidu originala ili ovjerenih kopija originala.

Osnovna dokumentacija:
• Ispunjen prijavni obrazac — MOŽETE PREUZETI OVDJE
• Kućna lista, ne starija od 6 mjeseci,
• CIPS prijava prebivališta svih članova domaćinstva, ne starije od 6 mjeseci,
• Dokaz o primanjima (posljednja platna lista ili posljednji penzioni ček) ili dokaz o
nezaposlenosti odraslih članova porodice, ne stariji od 6 mjeseci,
• Za maloljetnike iznad 15 godina dostaviti dokaz o školovanju, ne stariji od 6 mjeseci.
Dodatna dokumentacija:
• Dokaz o invaliditetu člana porodice prijavljenog na navedenoj adresi prebivališta,
• Dokaz o smrti supružnika (za samohrane roditelje),
• Uvjerenje/potvrda o ostvarenom povratku s naznakom godine povratka za nosioca
domaćinstva ili roditelja nosioca domaćinstva (izdato od nadležnog organa original ili
ovjerena fotokopija);
• Dokaz o statusu raseljenog lica,
• Potvrda o boračkom statusu,
• Druga relevantna dokumentacija kojom se dokazuje nepovoljan socijalno-ekonomski
status.

V. ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA I KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv otvoren je do petka, 14. 10. 2022. godine. Aplikacije poslane nakon predviđenog
roka neće biti uzete u razmatranje.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem jednog od dva navedena broja
telefona: 033/666-234 ili 062/911-477 (Viber, WhatsApp), ili putem e-maila info@islamic-relief.ba.
Upite o javnom pozivu 248-22 možete uputiti na gorenavedene kontakte, a najkasnije

do  utorka, 11. 10. 2022. godine, svakim radnim danom u periodu od 10.00 do 15.00 sati.

VI. NAČIN PRIJAVE

Dostavljanje aplikacija/prijava na javni poziv se vrši poštom ili lično u zatvorenim kovertama,
na adresu:
Islamic Relief BiH
Jukićeva 75,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: N/R programski odjel (Prijava na javni poziv broj: 248-22, LOT: ) broj LOT-a na koji se prijavljujete.
Na poleđini koverte navesti ime i prezime aplikanta/podnosioca i tačnu adresu.
Aplikacije/prijave zaprimljene na drugi način neće biti uzete u razmatranje. Islamic Relief BiH
neće vršiti povrat zaprimljene dokumentacije.

VII. POSTUPAK ODABIRA APLIKANATA I OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Javni poziv je namijenjen prvenstveno ugroženom stanovništvu i ima za cilj socijalnoekonomski osnažiti domaćinstva, te podstaći domaću proizvodnju i trgovinu. Prednost imaju
osobe nepovoljnog socijalno-ekonomskog položaja: korisnici socijalne pomoći, domaćinstva s
jednim ili više nezaposlenih članova porodice, višečlane porodice sa malim primanjima,
jednoroditeljske porodice, povratničke porodice ili raseljena lica, osobe sa posebnim
potrebama i njihove porodice i druge grupe stanovništva u riziku.
Prednost imaju aplikanti koji ranije nisu dobili pomoć od Islamic Relief-a BiH.
U slučaju izmjene teksta javnog poziva, javni poziv će biti ponovno ažuriran na web stranici
Islamic Relief BiH: https://www.islamic-relief.ba/.
Rezultati javnog poziva će biti javno objavljeni na web stranici Islamic Relief-a BiH, sa šiframa
korisnika, bez navođenja imena i drugih ličnih podataka.

VIII. MONITORING I POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA
Nakon izrade preliminarne liste korisnika po javnom pozivu, tim Islamic Relief-a BiH će
zajedno sa stručnjacima obaviti procjenu stanja kako bi se utvrdilo postojanje svih neophodnih
uvjeta za donaciju planiranih dobara (dovoljna površina obradivog zemljišta, popratni objekti
za domaće životinje itd.). Na osnovu gore navedene procjene utvrdit će se konačna lista
korisnika, nakon čega će uslijediti potpisivanje ugovora i realizacija projektnih aktivnosti
isporuke dobara.

24. 09. 2022.

Trke/šetnje za ozdravljenje „Race For The Cure“ 

Jutros su naše najhrabrije žene, majke, heroine Ključa krenule put Sarajeva na tradicionalnu trku/šetnju za liječenje “Race for the cure”. Ovom događaju u Sarajevu svake godine prisustvuju i naše ključke heroine koje se bore ili su se izborile s nemilom bolešću. Kao i svaki put do sada naš rad i našu borbu podržao je Općinski načelnik gospodin Nedžad Zukanović. Naša mala grupa žena ovim putem želi da se od sveg srca zahvali našem načelniku Nedžadu Zukanoviću koji svaki naš odlazak u Sarajevo pomaže i koji nas na poseban i osjećajan način podržava. Tako je bilo i jutros emotivno i sjetno… , kazala nam je Sabiha Dervišević.

Ovim putem želim da se u ime svih učesnica zahvalimo načelniku Zukanoviću sa željom da mu dragi Bog podari dug i zdrav život, završila je riječima Dervišević.

Mi samo ovim putem možemo poželjeti sreću i uspjeh našim heroinama u Sarajevu.

20. 09. 2022.

16. 09. 2022.

Poziv za prikupljanje sredstava za liječenje našeg sugrađanina Muhameda Nukića

Dragi sugrađani i ključani širom svijeta,

ovim putem Udruženje veterana odreda policije “BOSNA 5” Ključ pokreće akciju prikupljanja pomoći za liječenje našeg člana i našeg sugrađanina Muhameda Nukića. Naime, naš Muhamed se već nalazi u Turskoj na terapijama u bolnici “ACIBADEM” i za njegove daljnje terapije neophodna su sredstva u iznosu od 16.740,00 EURA po predračunu koje je ovo udruženje dobilo iz bolnice.

Vaše uplate možete izvršiti na račun Udruženja veterana odreda policije “BOSNA 5” Ključ otvoren u Sparkasse banci na broj: 199-44-000-102-483-38 sa naznakom “za liječenje Nukić Muhameda”.

Za uplate iz inostranstva sa naznakom “za liječenje Nukić Muhameda”.

SWIFT: ABSBBA22xxx

IBAN: BA391994400010248338

“Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga” (ez-Zilzāl, 6 – 8).

U nadi da ćete se po ko zna koji put odazvati apelima za pomoć iz ovog našeg lijepog gradića Ključa, unaprijed Vam se zahvaljujemo!

Dokumenti

14. 09. 2022.

12. 09. 2022.

09. 09. 2022.

07. 09. 2022.

JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

  • Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK
  • Obrazac ZP za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: LINK
  • Obrazac ZOSI za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom „Javni poziv 2022. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“

  • Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a zaključno sa 15.09.2022. godine.
  • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda fond.ba.
  • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
  • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objavit će Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Navedenim obavještenjem će korisnici biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
  • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na internet stranici Fonda.
  • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.
  • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti na telefon: 033/717-740

Datum objave: 25.08.2022. godine.