07. 07. 2022.

01. 07. 2022.

JAVNI POZIV – Nacrt Zakona o socijalnom stanovanju

https://vladausk.ba/v4/novost/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-socijalnom-stanovanju-unsko-sanskog-kantona/4506

28. 06. 2022.

23. 06. 2022.

Sastanak sa Vijećem mladih USK

Danas je u zgradi Općine Ključ održan sastanak predstavnika Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona sa načelnikom općine Nedžadom Zukanovićem i njegovim saradnicima. Tema sastanka je bila prezentacija projekta “Mladi u fokusu” koji implementira Vijeće mladih USK. Članovi VM USK su upoznali prisutne o aktivnostima koje provode, dok su od strane predstavnka Općine Ključ i načelnika Zukanovića dobili informacije da je izrađen nacrt Strategije prema mladima Općine Ključ i da se uskoro očekuje prijedlog Strategije koji će biti dat na usvajanje općinskom vijeću na jednoj od narednih sjednica.

Načelnik je ovom prilikom istakao da Općina Ključ i on kao načelnik pomaže rad omladinskih udruženja putem različitih projektnih aktivnosti, rad sportskih udruženja, ali i neformalnih grupa kao što je Vijeće učenika srednje škole. Isto tako podržava i implementaciju ovog projekta “Mladi u fokusu” kako bi se obogatio sadržaj i povećao broj aktivnosti za mlade uzrasta od 15-20 godina starosti te je pozvao populaciju mladih ove starosne grupe da se aktivnije uključe u kreiranju aktivnosti koje predstoje da se implementiraju tokom ljeta, ali i da se uključe u pripremu organizacije 15. septembra, Dana oslobođenja općine Ključ.

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA POBOLJŠANJE SADRŽAJA DRUŠTVENIH CENTARA

Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BIH) – MZ projekat ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života građana i građanki u Bosni i Hercegovini kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava. Projekat, u drugoj fazi koja traje od 2020-2024. godine, radi sa ukupno 41[1] jedinicom lokalne samouprave (JLS) i 199 MZ. MZ Projekat provodi UNDP u BIH u partnerstvu sa domaćim institucijama[2] a finansiraju ga Vlada Švicarske i Švedska.

Kroz aktivnosti MZ projekta u svim partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) su uspostavljeni društveni centri kao odgovor na česte konstatacije lokalnog stanovništva da je jedan od najvećih problema u radu mjesnih zajednica neaktivnost, odnosno nezainteresovanost građana i građanki za učešće u radu mjesnih zajednica, prouzrokovana nedostatkom adekvatnog javnog prostora za druženje i različite aktivnosti od interesa za građane. Uspostavom društvenih centara,  MZ projekat je nastojao obezbijediti prostor za okupljanje i društveno korisno djelovanje građana i građanski kroz aktivizam te prostor za organizaciju različitih kulturnih, sportskih, edukativnih i drugih sadržaja.

MZ projekat poziva organizacije        civilnog društva (OCD) iz BiH da u saradnji sa JLS, koje su partneri na MZ projektu, dostave prijedloge projekata za poboljšanje sadržaja u društvenim centrima sa fokusom na slijedeće prioritetne sadržaje:

  • rekreativne i slobodne aktivnosti, kao što su različiti hobiji, umjetnost, sport, rukotvorine i društvene aktivnosti, promoviranje zdravih i održivih životnih stilova, pristup internetu i novim tehnologijama itd. uz korištenje razmjene znanja članova zajednice kao modela za provođenje  aktivnosti.
  • edukativne i aktivnosti usvajanja novih znanja, kao što su radionice i obuke, usvajanje novih vještina, treninzi za zapošljavanje poput „start up“ programa, ekonomsko osnaživanje žena i mladih, profesionalni razvoj i savjetovanje o razvoju karijere za mlade, programi za mlade, digitalne vještine, STEAM (eng. Skraćenica za „nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost, i matematika”) za djecu i omladinu, interaktivni i „nauči kroz igru“ muzeji za djecu i sl.
  • aktivnosti na uspostavi zajedničkog prostora gdje se članovi zajednice mogu sastajati, diskutirati, organizirati događaje i sesije usmjerene na učenje, praviti proslave i sl.
  • aktivnosti usmjerene na brigu o članovima zajednice, kao što su posebne aktivnosti za starije, prostor za igru djece, programi za djecu i odrasle sa invaliditetom i sl.
  • aktivnosti usmjerene na aktivizam i volonterizam u zajednici, kao npr. kampanje za čišćenje i ozelenjavanje, kampanje koje revitaliziraju identitet zajednice i sl.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 20.000,00 KM do 35.000,00 KM. Jedna OCD može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga u saradnji sa relevantnom partnerskom JLS, ali iznos sredstava koja jedna OCD može dobiti ne smije prelaziti 70,000.00 KM. Putem ovog Javnog poziva može biti dodijeljen isključivo jedan projekat po partnerskoj JLS.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od dvanaest (12) do sedamnaest (17) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu septembar 2022. – februar 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave MZ projekta.

Detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu se pronaći u Smjernicama za aplikante u prilogu ovog Javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se preuzeti sa web stranice: www.ba.undp.org.

PITANJA:

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za MZ projekat. Pitanja se mogu postavljati do 15. jula, 2022. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom traženom dokumentacijom) se dostavlja u dva štampana primjerka i jednoj elektronskoj kopiji (USB) i uključuje set obavezne i set dodatne dokumentacije. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 17:00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za MZ projekat:

UNDP BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 20. juli 2022. godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije isteka zvaničnog roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestit će se organizacije civilnog društva i JLS čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

[1] Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko Distrikt, Breza, Centar Sarajevo, Čitluk, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Ilijaš, Jablanica, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Ljubinje, Ljubuški, Maglaj, Modriča, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Olovo, Pale FBiH, Petrovo, Rogatica, Rudo, Sanski Most, Tešanj, Teslić, Trebinje, Trnovo, Višegrad, Visoko, Vitez, Vlasenica, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Žepče.

[2] Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BIH, Ministarstvo pravde FBIH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS-a, entitetski savezi opština/općina i gradova, Brčko Distrikt BIH

Svu neophodnu dokumentaciju možete preuzeti na linku ispod:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=92570

21. 06. 2022.

Počinje realizacija nekoliko značajnih projekata u općinama Bužim, Ključ i Bosanska Krupa

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica podržalo je nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata u općinama Bužim, Ključ i Bosanska Krupa. 

Počinje sanacija Doma kulture, puta u naselju Rejzovići , asfaltiranje puta u mjesnoj zajednici Krasulje i sanacija vjerskog objekta u Ključu. 

U Bosanskoj Krupi će biti asfaltiran lokalni put Arapuška cesta – Pučenik – Zalin – Veliki Dubovik, dok će u Bužimu biti moderniziran nekategorisani put Radoč – izletište Svetinja.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, načelnici općina Mersudin Nanić, Armin Halitović i Nedžad Zukanović, predsjednik Medžlisa IZ Ključ Ismet Omanović  i direktor Centra za kulturu i obrazovanje Ključ Adis Egrlić, potpisali su ugovore o sufinansiranju navedenih projekata.

“Lokalne zajednice su iskazale interes za realizaciju projekata, aplicirali na naše javne pozive i došli smo do same realizacije. Vidjeli smo da se radi o projektima koji su od šireg društvenog značaja i da će koristiti ljudima u ovim sredinama, posebno povratnicima. Uvijek ćemo rado podržati realizaciju sličnih projekata kada u njima sudjeluje i lokalna zajednica”, kazao je ministar Ramić.

16. 06. 2022.

Učenici Projekta građanin u posjeti Općini Ključ

Učenici OŠ “Ključ”, učesnici projekta “Negativan uticaj pandemije na psihu učenika” danas su bili gosti Općine Ključ. U izuzetnoj konkurenciji među 10 kantona i 5 regija na završnoj smotri takmičenja Projekt građanin/Ja građanin, pod pokroviteljstvom Civitasa, našli su se i naši učenici. Nastavnik Asmir Vučkić i djeca su bili u prilici predstaviti svoj rad i aktivnosti koje su poduzimali u cilju da potaknu sve aktere da brinu o mentalnom zdravlju djece i mladih, bez obzira na koji način se odvija nastavni proces. Mi smo ponosni na njih, a oni na svoj rad, jer su ostvarili i ispunili osnovni cilj Projekta građanin, a to je praktično kooperativno učenje o učestvovanju u demokratskom političkom procesu.

15. 06. 2022.

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

Dokumenti