02. 03. 2022.

OBAVIJEST za poljoprivredne proizvođače

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da je članom 14. stav (1) Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da  poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 01.januara do 31. marta izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Shodno odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10) i odredbama člana 11. stav e) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Sl. novine FBiH”, br. 32/2017, 34/2017 – ispr., 55/2017, 56/2018 i 24/2020), upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u registrima je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, tako i na kantonalnom i općinskom nivou.

Ukoliko u roku od 01.01.2022.godine do 31.03.2022.godine u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu poljoprivredna gazdinstva i klijenti sa područja općine Ključ ne izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG)  i Registru klijenata (RK) neće moći  ostvariti pravo na  novčane podrške u 2022.godini.

Napomena !

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 237.

Ključ, 02.03.2022.godine                                      Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

25. 02. 2022.

Radna posjeta ministrice privrede Samre Mehić općini Ključ

Danas je u općini Ključ upriličena radna posjeta gđe. Samre Mehić, ministrice privrede Unsko-sanskog kantona te zastupnika u Skupštini USK-a, gospodina Nisveta Jusića. Domaćin sastanka je bio Načelnik općine Ključ, gdin. Nedžad Zukanović sa saradnicima, Arminom Čahutom, šefom službe za razvoj, privredu i civilnu zaštitu te Azrom Kujundžić, višim referentom za podršku razvoju. Sastanku su također prisustvovali predsjednici Udruženja obrtnika Ključ, gdin. Adem Crnalić i predsjednik Udruženja privrednika, gdin. Elvir Risović.

Teme današnjeg sastanka su bile upoznavanje prisutnih sa predviđenim Budžetom ministarstva za oblast privrede i turizma u Unsko-sanskom kantonu te o objavljivanju planiranog Javnog poziva iz ovih oblasti.

Ministrica Mehić je prisutne upoznala i s predviđenim Programom u okviru Javnog poziva koji će biti objavljen krajem mjeseca marta 2022. godine. Bitno je istaći da je ove godine u Budžetu ministarstva izdvojeno 2 miliona KM za razvoj turizma te 4 miliona KM kroz Program podrške privrednicima. Pored ovih sredstava izdvojena su značajna sredstva na koja će moći aplicirati Jedinice lokalne samouprave te i na taj način ovo ministarstvo direktno pomaže razvoj lokalnih zajednica u različitim segmentima.

Predstavnici udruženja obrtnika i udruženja privrednika iznijeli su svoje prijedloge za uvrštavanje u Program te će radno tijelo ministarstva o svim prijedlozima raspravljati na nekoj od svojih narednih sjednica.

Po objavljenom Javnom pozivu biće održana prezentacija o načinima i uslovima prijave na Javne pozive te ćemo o istim blagovremeno upoznati sve potencijalne aplikante s područja općine Ključ.

23. 02. 2022.

Javni poziv “Investiraj u BiH” u okviru Dijaspora programa za općinu Ključ

Dostupan fond od 1,2 miliona KM bespovratnih sredstava za ulaganja iz dijaspore

Startup studio u saradnji sa 18 opština, općina i gradova pokreće program podrške osobama iz dijaspore koje žele investirati u nove ili postojeće poslovne ideje u jednoj od 18 lokalnih zajednica: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Jajce, Ključ, Lopare, Ljubinje, Modriča, Novi Grad, Ravno, Tešanj, Usora, Velika Kladuša, Zavidovići i Živinice.

U zavisnosti u kojoj zajednici želiš investirati, možeš aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 60.000 KM, a ukupni fond iznosi 1,2 miliona KM.

Kome je poziv namijenjen?

Namijenjen je pravnim ili fizičkim licima, koja su u jednoj od navedenih zajednica pokrenuli ili pokreću biznis u čijoj vlasničkoj strukturi je i osoba iz dijaspore

U ovom pozivu se osobom iz dijaspore smatra ona osoba koja živi najmanje dvije godine od dana objave ovog poziva u dijaspori, a ima značajne veze sa BiH.

Osobom iz dijaspore se smatra i ona osoba koja se vratila u BiH i ima trajno prebivalište u BiH ne duže od dvije godine prije objave poziva

Ko se može prijaviti za bespovratna sredstva?

1.     Registrovana mala i srednja preduzeća koja:

 • su osnovana u jednoj od navedenih opština, općina i gradova;
 • u vlasništvu ili suvlasništvu imaju upisanu osobu iz dijaspore (najmanje 25% kapitala) koje dokazuju važećim osnivačkim aktom i/ili ispisom iz Registra o osnivanju preduzeća;
 • su osnovana do 12 mjeseci prije datuma objave poziva;
 • posluju kao društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ili će se registrovati u narednom periodu u ovom obliku. 

2.     Osoba ili osobe iz dijaspore koje namjeravaju osnovati preduzeće u obliku društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa upisanim vlasništvom ili suvlasništvom (najmanje 25% kapitala). Preduzeće je potrebno osnovati u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Koji su uslovi za prijavu na poziv za dodjelu granta?

1.     Sufinansiranje postojećeg preduzeća ili budućeg poslovnog poduhvata u najmanjem odnosu 1:1. Kroz ovaj poziv se očekuje da aplikant sufinansira poslovni poduhvat u istom iznosu koji je dobijen iz bespovratnih sredstava, na način da:

a) najmanje 50% učešća od traženog iznosa sufinansira  u novcu, čije će prebacivanje  biti dokazano finansijskim dokumentom i desit će se prije prebacivanja bespovratnih sredstava;

b) preostalih 50% može prikazati kroz vrijednost opreme, standardizacije, obuke, certifikacije i sl. Ako se za to ukaže potreba, Komisija može zahtijevati potvrdu nenovčane vrijednosti kroz sudsku ili procjenu ovlaštenog vještaka.

Na primjer: Ukoliko se aplicira za iznos od 40.000 KM, aplikantica ulaže istu toliku vrijednost, s tim da najmanje 20.000 KM mora biti gotovinsko učešće, a preostalih 20.000 može biti u negotovinskom doprinosu.

2.     Preduzeće ili aplikant (osoba iz dijaspore) nije finansijski podržan kroz druge programe namijenjene za razvoj poslovnih poduhvata osoba iz dijaspore odnosno Dijaspora Invest (USAID) i Dijaspora za razvoj (D4D – UNDP).

3.     Moguće je aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 60.000 KM u ovisnosti od raspoloživosti Fonda odabrane lokalne zajednice. Maksimalni iznos raspoloživih sredstava po aplikaciji će biti prikazan na izložbenom prostoru lokalne zajednice na platformi lonac eXpo.

4.     Ovim pozivom su otvorene prijave za poslovne poduhvate iz svih industrija i djelatnosti. U slučaju da broj prijava prevaziđe iznos sredstava raspoloživih u lokalnim fondovima, prednost će imati prijedlozi za poslovna ulaganja u sektore, kao što su: poljoprivreda, energetika, turizam, metaloprerađivački sektor, drvnoprerađivački sektor i drugi proizvodno-prerađivački sektori, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). 

5.     Nije moguće potraživati sredstva za neetične industrije i djelatnosti kao što su proizvodnja oružja, igre na sreću, industrija za odrasle i sl.

Koraci u procesu apliciranja?

 • Prvi korak je da posjetiš lonac eXpo.
 • Nakon registracije, u velikom holu odaberi Expo salu “Investiraj u BiH”, pregledaj virtualne štandove 18 opština, općina i gradova sa dostupnim fondovima za bespovratna novčana sredstva.
  Pored uvida u dostupna novčana sredstva ovdje ćeš moći stupiti u kontakt sa lokalnim koordinatorom za dijasporu iz odabrane općine, opštine ili grada te se informisati i o drugim resursima.
  • Ukoliko već sada sa sigurnošću znaš na koji lokalni fond ćeš aplicirati, na odabranom virtuelnom štandu opštine, općine ili grada u sekciji “Aktuelna ponuda” popuni prijavni “Obrazac za izražavanje interesa”.
  • Za popunjavanje Obrasca je potrebno 10 minuta, nakon što isti popuniš, kontaktirat ćemo te u roku od 10 dana sa daljnim uputama.

Napomena: Molimo te da prijavu i dokumentaciju dostaviš u elektronskoj formi putem Obrasca.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji u okviru Dijaspora programa, Općina Ključ je izabrala Paket 2 – kreiranje lokalnog Fonda za dijasporu od 80.000 KM u 2022. godini u koji Općina Ključ i Fondacija Mozaik ulažu po 40.000 KM.

Za sve informacije možete se obratiti koordinatoru programa Amiru Hadžiću na broj mobitela 061 203 656, odnosno e-mail: amirhadzic68@gmail.com

Firma Carl Kuhne Obavještava poljoprivredne proizvođače da je u toku ugovaranje kooperantske proizvodnje krastavca kornišona za 2022. godinu

Firma Carl Kuehne je sestrinska firma njemačkog koncerna Carl Kuehne sa četiri tvornice u Njemačkoj i oko 1500 uposlenih u proizvodnji. Kako bi postali konkurentniji u 2015. godini osnovali smo firmu u BiH i nastojimo da otkupljujemo robu isključivo za svoje potrebe direktno od poljoprivrednih proizvođača.

Firma Carl Kuhne Obavještava poljoprivredne proizvođače da je u toku ugovaranje kooperantske proizvodnje krastavca kornišona za 2022. Godinu.

FIRMA NUDI:

• SIGURAN OTKUP;

• UGOVORENU CIJENU;

• REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;

• REPROMATERIJAL (RASAD, PESTICIDI, MIN. ĐUBRIVA…);

• STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;

• RAD KOD KUĆE NA SVOJOJ ZEMLJI;

• DOBRU ZARADU.

Za više informacija se može pozvati na broj: 065 008 732 ili ostavljanjem svojih podataka na slijedeći link u kojem slučaju će agronom iz firme pozvati proizvođača:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWk8E3KfsbzkyRRNTdFRcZsYl8vKfymSYDd36_Uos4vKCmYw/viewform

21. 02. 2022.

Potpisan Memorandum o saradnji između Općine Ključ i Fondacije Mozaik

16. i 17. februara organizovana je Godišnja konferencija Fondacije Mozaik na kojoj su se okupili mladi ljudi iz 51 opštine, općine i grada, kao i predstavnici javnog, poslovnog i razvojnog sektora. Ovom Konferencijom, koja je organizovana u skladu sa epidemiološkim mjerama, gdje su prije samog događaja svi učesnici testirani na COVID19, Fondacija Mozaik je obilježila 20 godina rada.

Na Konferenciji su svečano potpisani Memorandumi o saradnji sa 18 općina, opština i gradova koje su zajedno sa Fondacijom Mozaik osigurale fond od 1,2 miliona KM bespovratnih sredstava za osobe iz dijaspore koje žele investirati u biznise u pomenutim općinama, opštinama i gradovima u kojima suvlasništvo imaju i osobe iz dijaspore.

Memorandum o saradnji je potpisao u ime Općine Ključ Općinski načelnik Nedžad Zukanović čime se potvrđuje da će partnerski doprinijeti razvoju Dijaspora programa Općine Ključ kroz kreiranje zajedničkog Fonda sredstava za dijasporu Općine Ključ, za aktivnosti podrške i finansiranje biznisa u narednom periodu.

Općina Ključ je izdvojila u svom Budžetu za ovu priliku 42.000 KM.

Više informacija  zainteresovani će dobiti putem javnog poziva koji će uskoro biti objavljen.