Zaposlenici

Spisak zaposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ključ

 

Općinski načelnik

Nedžad Zukanović

 

Ime i prezime

Radno mjesto

Nermin Kapetanović

Sekretar Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ

 

Općinsko pravobranilaštvo:

Ime i prezime

Radno mjesto

Smajil Džaferagić

Općinski pravobranilac

 01: Služba za finansije i trezor

R/b

Ime i prezime

Radno mjesto

1.      

Nijaz Delić 

Šef Službe za finansije i trezor

2.      

Rufada Kesedžić 

Stručni savjetnik za budžet i analizu javnih prihoda

3.      

Hata Šabić 

Stručni savjetnik za trezor i finansije

4.      

Emila Subašić 

Viši samostalni referent za izvještavanje i knjiženje ostalih korisnika

5.

Fedha Koljić 

Viši referent za obračun plaća i drugih naknada, blagajnik

6.

Zekija Egrlić 

Viši referent finansija i trezora

7.

Nesimka Kananović 

Viši referent za javne prihode

02: Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti 

R/b

Ime i prezime

Radno mjesto

1.

Suada Pudić 

Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i ljudske resurse

2.

Zehra Čajić 

Stručni saradnik za informisanje i društvene djelatnosti

3.

Mediha Karadža 

Stručni saradnik koordinator za mjesne zajednice i sekretar MZ Ključ i MZ Velečevo-Dubočani

4.

Alma  Silajdžić 

Viši referent tehnički sekretar Općinskog načelnika

5.

Amra Duranović 

Viši referent za administrativno-tehničke poslove Općinskog vijeća

6.

Alma Šljivar 

Viši referent pisarnice i arhive

7.

Amela Hotić 

Viši referent prijemne kancelarije

8.

Alija Halilović 

Viši referent matičar

9.

Elvira Botonjić 

Viši referent za raseljena lica i matičar

10.

Senad Hadžić 

Viši referent matičar i sekretar MZ Sanica

11.

Edin Husić 

Viši referent matičar i sekretar MZ Krasulje i MZ Kamičak

12.

Raif Hodžić 

Viši referent sekretar MZ Donji Biljani i MZ Donja Sanica

13.

Đemal Ljutić 

Viši referent sekretar MZ Zgon-Crljeni i MZ Humići

14.      Nedžad Pobrić             Stručni saradnik za građanska stanja – Matičar

 

03: Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove

R/b

Ime i prezime

Radno mjesto

1.

Admir Šistek 

Šef Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove

2.

Senad Zečević 

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove

     

3.

Atif Delić 

Stručni savjetnik za utvrđivanje prava na nekretninama

4.

Jasna Bellaadem 

Stručni saradnik za urbanizam i građenje

5.

Rufad Čajić 

Viši samostalni referent za urbanizam i građenje

6.

Esma Temimović 

Viši samostalni referent za stambeno-komunalne poslove

7.

Ibrahim Duranović 

Viši referent za obnovu i sanaciju i zaštitu voda

8.

Nijaz Mujezinović 

Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina

9.

Bejha Ljubijankić 

Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina

10.

Almira Draganović 

Viši referent za administrativne poslove u oblasti katastra

11.

Redžifa Blažević 

Viši referent za vođenje promjena na nekretninama

04: Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

R/b

Ime i prezime

Radno mjesto

1.

Armin Čahut 

Šef Službe za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

2.

Nermina Hamedović 

Stručni savjetnik za planiranje i koordinaciju razvoja

3.

Emilija Bajrić 

Stručni savjetnik za oblast poljoprivrede i vodoprivrede

4.

Jasna Bašić 

Stručni savjetnik za javne nabavke, upravno-pravne poslove i djelatnost samostalnog privređivanja

5.

Šukrija Botonjić 

Stručni savjetnik za  za planiranje, podršku i razvoj biznisa i turizma

6.

Amir Hadžić

Stručni savjetnik za pripremu i izradu razvojnih projekata

7.

Azra Kujundžić 

Viši referent za podršku razvoju

8.

Jasmin Halilović 

Viši referent iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i lovstva

9.

Arzumane Bečić 

Viši referent iz oblasti poljoprivrede

10.

Ismet Bajrektarević 

Viši referent za poslove operativnog centra i materijalno-tehnička sredstva

11.

Besima Dervišević 

Viši referent za administrativno-tehničke poslove

12.

Salko Krantić 

Viši referent vozač

13.

Zijad Muhedinović 

Viši referent vozač i upravitelj kotlovnice

14.

Dedo Ljutić 

Viši referent – Starješina profesionalne vatrogasne jedinice – komandir odjeljenja

15.

Mesud Mušinović 

Viši referent za vatrogastvo – vođa smjene

16.

Fadil Pehadžić 

Referent za održavanje vatrogasnih vozila i opreme

17.

Enver Lubenović 

Referent za vatrogastvo-serviser vatrogasnih aparata

18.

Emil Salihović 

Referent za vatrogastvo – vatrogasac vozač

19.

Ismet Hadžić 

Referent za vatrogastvo – vatrogasac vozač

20.

Nedžad Dedić 

Referent za vatrogastvo – vatrogasac operativac

21.

Esma Hasanbegović 

Referent za administrativno-tehničke poslove i ekonom

     

22.

Teufik Lubenović 

Referent portir-telefonista

23.

Smajo Pervić 

Referent domar i interni dostavljač

24.

Mirsa Pehadžić 

Pomoćni radnik na održavanju čistoće

25.

Beisa Hamedović 

Pomoćni radnik na održavanju čistoće

26.

Merima Jauzović 

Pomoćni radnik na održavanju čistoće