CLDD Internacional – kancelarija Ključ učestvovao u organizaciji i realizaciji međunarodne konferencije u Neumu

posted in: Dijaspora | 0

IMGP2958 (1)

Centar za lokalni razvoj i dijasporu – CLDD u BiH djeluje od 2004.godine uz podršku Uprave grada Štokholma i lokalnih uprava u kojima su djelovale kancelarije. 2008.godine u Ključu je zaključkom Općinskog vijeća Ključ, a uz finansijsku i organizacionu podršku Uprave grada Štokholma otvorena kancelarija CLDD-a. Od 2013.godine CLDD djeluje kao Nevladina organizacija registrovana kod Ministarstva pravde BiH, sa centralnom kancelarijom u Ključu i ispostavama u Srebrenci i Ilijašu. CLDD u kontinuitetu radi na pitanjima dijaspore – iseljeništva, tj. realizuje aktivnosti i projekte koji će uspostaviti održivu vezu sa BH iseljeništvom i stvaranju klime u lokalnim zajednicama u BiH, kako bi podrška BH dijaspore relevantnije pomogla razvojne procese u BiH. Od 2015. godine CLDD u BiH djeluje u okviru CLDD Internacional, sa sjedištem u Švedskoj. Kancelarija u Ključu se nalazi na adresi Branilaca BiH 80. Voditelj kancelarije je Šefika Muratagić.

U organizaciji CLDD Internacioal, u petak, 28. aprila ove godine, u Grand hotelu Neum održana je međunarodna Koferencija – ConnExchange 2017 na temu: Kako dijaspora kroz investicije može pomoći razvoju svojih zemalja porijekla. Učesnici su bili privrednici i eksperti za migracije iz Švedske, Velike Britanije, Iraka, Somalije, Turske, Konga i Bosne i Hercegovine.
Rezultat radionice su dva dokumenta. Prvi, koji ukazuje na teškoće na koje nailazi dijaspora pri pokušajima da investira u svoje zemlje porijekla i drugi, koji daje prijedloge kako olakšati dijaspori da investira u svoje zemlje porijekla.

Dokumenti će biti prezentovani na međunarodnoj konferenciji na ovu temu, koja će se održati u Štokholmu 29. maja ove godine, a nakon toga upućeni vlastima mnogih zemalja Evrope i svijeta, koje daju ili primaju veliki broj migranata, kako bi poslužili kao temelj za neophodne izmjene zakonodavstva i administrativnih procedura u tim zemljama. Te izmjene bi trebale osigurati olakšano povećanje investiranja dijaspore u zemlje svog porijekla.

U pripremi i organizaciji ovog skupa je učestvovao i CLDD u BiH kao dio svjetske krovne organizacije dijaspore, CLDD International (www.cldd.se), sa sjedištem u Štokholmu. Bosna i Hercegovina, tj. Neum je izabran za domaćina ovog skupa, jer je BiH pri vrhu svjetske liste zemalja sa najvećim udjelom dijaspore u ukupnom broju stanovnika (oko 50 % – 2 miliona).

Takođe, BH dijaspora i dalje je važan izvor finansijskog kapitala za BiH – novčane doznake u BiH iznose preko 10% godišnjeg BDP-a zemlje. U toku nekoliko prethodnih godina u BiH je ušlo više novca u obliku novčanih doznaka nego stranih i domaćih investicija.
Predstavnici CLDD Internacional iz BiH će takođe učestvovati na Konferenciji koja će se održati u Štokholmu, 29.maja ove godine.

IMGP2718