Područje mjesne zajednice Velečevo-Dubočani čine naseljena mjesta:
Velečevo, Gornji Dubočani, Donji Dubočani i Rudenice sa 230 domaćinstava i 839 stanovnika.
Sjedište mjesne zajednice je u Velečevu.
Predsjednik MZ : Huzeir Palislamović.
Sekretar MZ : Mediha Karadža.
Tel.037/679-160