Kamičak

Područje Mjesne zajednice Kamičak čine naseljena mjesta:
Donji Kamičak,Gornji Kamičak,Bećiri i Peći sa 235 domaćinstava i 955 stanovnika.
Sjedište mjesne zajednice je u Gornjem Kamičku-naselje Bećiri
Predsjednik mjesne zajednice je Emsud Behar.
Sekretar Edin Husić
Tel.037/677-097