JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ organizovana je kao samostalna, kulturno-obrazovna ustanova na nivou općine.

Jačanje uloge JU i uključivanje kulturnog stvaralaštva (film, pozorište, muzički koncerti, muzičko obrazovanje, bibliotečka djelatnost, muzejska djelatnost, zaštita kulturnog naslijeđa, kulturno-umjetnički amaterizam, arhivska djelatnost) u razvojne planove općine Ključ, zasnovanih na njihovoj posebnosti te afirmaciji vrijednosti koje iz njih proizilaze kao faktora održivog društvenog i ekonomskog razvoja uz osiguranje i poštovanje identiteta naroda BiH predstavljaju osnov poslovne politike ove ustanove.

Istovremeno je obaveza ustanove i praćenje propisa o uključivanju svih gore pobrojanih djelatnosti u razvojne planove općine, a u prvom redu očuvanje tradicije i kulture naroda BiH i ovog područja.

Aktivnosti ustanove odvijaju se u okviru:
-Doma kulture,
-Biblioteke,
-Muzejske zbirke,
-Niže muzičke škole i
-Centra za mlade.

Kontakt:

Javna ustanova „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ
Ulica Branilaca BiH bb, 79 280 Ključ
ID broj: 4263245050009
tel/fax: 037/661-116
e-mail: kulturakljuc@gmail.com
Odgovorna osoba: Adis Egrlić