Biljani

Područje Mjesne zajednice Biljani čine naseljena mjesta:
Domazeti, Mešani, Centar, Džaferagići,Ćehići, Osmanovići, Brkići, Naplavak, Polje , Jabukovac,Balagića Brdo,Donja Prisjeka i Gornja Prisjeka, sa 428 domaćinstava i 1245 stanovnika(Preliminarni rezultati popisa iz 2013 godine.
Sjedište mjesne zajednice je u Biljanima.
Predsjednik mjesne zajednice je Ermin Vučkić
Sekretar Rajif Hodžić
Tel.037/670-162