NVO Sektor

Udruženja su kroz svoje aktivnosti tokom 2016. godine doprinijela razvoju civilnog društva, jačanju i zaštiti ljudskih prava, unapređenju postojećih poljoprivrednih aktivnosti, pružanju pomoći u akcijama humanitarnog karaktera, afirmaciji i poboljšanju položaja žena i omladine i njihove sportske aktivnosti, edukaciji mladih kroz instruktivnu nastavu, seminare i razne kurseve, organizovanju kulturno zabavnih aktivnosti, njegovanju i širenju kulture i tradicije naroda BiH, kulturno-obrazovnom obilježavanju događaja iz historije naroda BiH, sakupljanju narodnih rukotvorina, narodnih nošnji i njegovanju običaja naroda BiH i sl.

Sva udruženja koja djeluju na području općine Ključ su upoznata sa Zaključkom Općinskog vijeća općine Ključ broj : 05-02-1039/09 po kojem su obavezna da Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za Općinsko vijeće moraju biti razmatrani i prihvaćeni od upravljačkih struktura udruženja.

Slijedi spisak aktivnih udruženja građana kojima je upućena obavijest za dostavu izvještaja, osim humanitarnih organizacija Crvenog križa i Merhameta, kao ni Sportskog saveza općine Ključ i ostalih sportskih udruženja budući da se programom rada Općinskog vijeća njihovi izvještaji razmatraju kao posebne tačke.

1. Udruženje „Ključki biseri“
2. Udruženje nosioca ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“
3. Udruženje logoraša “Prof.Omer Filipović“ Ključ
4. Udruženje porodica šehida i poginulih boraca
5. Udruženje „Ključ budućnosti“ Ključ
6. Udruženje pčelara „Pčela“ Ključ
7. Udruženje penzionera općine Ključ
8. Klub ljubitelja i uzgajivača bosanskog bika
9. Udruženje poljoprivrednika „Ključka dolina“
10. Udruženje antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata općine Ključ
11. Udruženje lovaca „SRNA-GRMEČ“ Ključ
12. Udruženje demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 općine Ključ
13. Udruženje RVI
14. Udruženje omladinski centar „Kosmos“
15. KUD “Stari grad“ Ključ
16. KUD „Naša mladost“ Ključ
17. Udruženje građana oštećenog sluha i govora
18. Kanu kajakaški klub “Ključ“ Ključ
19. Udruženje likovnih umjetnika “Stari grad“ Ključ
20. Udruženje 17 VKBBR-e
21. Udruženje Roma “Ponjir“ Hadžići
22. Udruženje za zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih vrijednosti „Ključ na Sani“
23. UŽ “Bedem“ Kamičak
24. Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja „Tunel“
25. Udruženje roditelja, djece i mladih sa posebnim potrebama „I mi se budimo“
26. Planinarsko društvo „Lanište“ Ključ
27. Udruženje poljoprivrednika „Ključ“
28. Udruženje mladih „Krasuljak“
29. Udruženje obrtnika općine Ključ
30. Omladinski razvojni centar „Dekameron“
31. Sportsko ribolovno društvo Ključ
32. Vijeće mladih općine Ključ
33. Udruženje “Ljubitelji prirode“ eko sport
34. Udruženje žena „Zov prirode“ Ključ
35. Udruženje boraca „Patriotska liga“ općine Ključ
36. Udruženje Ključana i prijatelja Ključa „Stjepan Tomašević“ Ključ
37. Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Ključ
38. Udruženje žena „Sehara“ Ključ
39. Kulturno-sportsko društvo „Ćiro“ Donja Sanica
40. Udruženje mladih „27 maj“ Velagići

Na osnovu pokazatelja može se zaključiti da je veći broj udruženja građana naše općine u protekloj godini implementiralo projekte koji su finansirani od strane raznih donatora i na taj način su doprinijeli zadovoljavanju javnih potreba i interesa građana općine Ključ. Da se zaključiti da je sve veći broj udruženja koja sredstva dobijaju iz međunarodnih fondova što je za pohvalu.

I u protekloj godini udruženja su organizovala niz manifestacija i kulturnih događaja što je doprinjelo obogaćivanju kulturnog – zabavnog i sportskog života u općini Ključ, kao i pozitivnom promovisanju naše općine u zemlji i inostranstvu.