Ključ

Mjesna zajednica Ključ je najveća mjesna zajednica na području općine i obuhvata gradsko područje kao i naselja: Šehići , Mali i Veliki Rejzovići, Egrlići, Bebići, Hanlovići, Čurčići, Šarića brdo, Mehmedagići, Berberovo brdo i Jarice, sa 1657 domaćinstva i 5409 stanovnika po preliminarnim rezultatima popisa iz 2013. godine.
Sjedište mjesne zajednice je u Ključu ,Branilaca BiH
Predsjednik MZ-e je Elvir Risović
Sekretar Mediha Karadža
Tel.037/661-225