Mjesna zajednica Ključ je najveća mjesna zajednica na području općine i obuhvata gradsko područje kao i naselja: Šehići, Mali i Veliki Rejzovići, Egrlići, Bebići, Hanlovići, Ćurčići, Šarića brdo, Mehmedagići, Berberovo brdo i Jarice, sa 1657 domaćinstva i 5409 stanovnika.
Sjedište mjesne zajednice je u Ključu, Branilaca BiH.
Predsjednik MZ : Elvir Risović.
Sekretar MZ : Mediha Karadža.
Tel.037/661-225