SASTAV KOMISIJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLJUČ

SAZIV 2020-2024.

R/B NAZIV KOMISIJE SASTAV POLITIČKA OPCIJA

ČLANOVA IZ REDA

VIJEĆNIKA

1. KOMISIJA ZA IZBOR

I IMENOVANJA

I MANDATNO-IMUNITETSKA

PITANJA

 

1.EMIL KOLJIĆ, predsjednik

2.ELVEDIN DOMAZET, član

3.ESAD IMŠIREVIĆ, član

4.DENIS SILAJDŽIĆ, član

5.HABIR KARDAŠEVIĆ, član

SDP

SDA

SDA

SDA

SDP

 

2. Birački odbor

POVREMENO radno tijelo

1.ZLATA PAJIĆ, predsjednik

2.SALKO KRANTIĆ, član

3.ELVIR BILAJAC, član

NES

SDP

SDA

3. STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA 1.FADILA SALIHOVIĆ, predsjednik

2.EMIR BEČIĆ, član

3.JUNUZ DEDIĆ, član

4.ADNAN HAMEDOVIĆ, član

5.ELVEDIN DOMAZET, član

—-

SDP

SBiH

—-

SDA

4. KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE 1.SUAD KARAT, predsjednik

2.FUAD MUHEDINOVIĆ, član

3.ADEM CRNALIĆ, član

4.AMIR KRANTIĆ, član

5.DENIS SILAJDŽIĆ, član

SDA

—-

SBB

SDP

SDA

5. KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE 1.JUNUZ DEDIĆ, predsjednik

2.ELDAR HOTIĆ, član

3.INDIRA HAMEDOVIĆ, član

4.NEDŽAD POBRIĆ, član

5.ALMIR SALIHOVIĆ, član

SBiH

NIP

—-

—-

NES

 

6. KOMISIJA ZA BORAČKA PITANJA 1.RAMADAN KRIVIĆ,  predsjednik

2.SALKO KRANTIĆ, član

3.ANEL ČARKIĆ, član

4.ELVIR BILAJAC, član

5.EMIR BEČIĆ, član

—-SDP

NIP

SDA

NB


7. KOMISIJA ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.JASMIN ĆEHAJIĆ, predsjednik

2.AMIR BENDER, član

3.DŽENAN MEHMEDOVIĆ,član

4.ELDAR ZUKIĆ, član

5.ADMIR EGRLIĆ, član

NIP

—-

NIP

SDA

—-

8. KOMISIJA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 1.DŽENAN MEHMEDOVIĆ, predsjednik

2.ALEN ŠEHIĆ, član

3.DŽENANA ŠABIĆ, član

4.AMINA DRAGANOVIĆ, član

5.AMIR KRANTIĆ, član

NIP

NES

—-

—-

—–

9. KOMISIJA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE 1.ELDINA ŠISTEK, predsjednik

2.EDHEM MALKOČ, član

3.ALENA MASLIĆ, član

4.ELDAR ZUKIĆ, član

5.ANEL HOTIĆ, član

SDP

—-

NIP

SDA

VIJEĆE MLADIH OPĆINE KLJUČ

10. ETIČKI ODBOR 1.NISVETA BAŠIĆ, predsjednik

2.SALKO KRANTIĆ, član

3.ELVEDIN HASANBEGOVIĆ,član

4.HABIR KARDAŠEVIĆ, član

5.SAFETA MEDIĆ, član

—-

SDP

—-

SDP

NB

11. KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA I OPĆINSKA PRIZNANJA 1.EMINA VELIĆ, predsjednik

2.EMIR BEČIĆ, član

3.AIZ BURZIĆ, član

4.SANEL HADŽIĆ, član

5.ZLATA PAJIĆ, član

SDA

SDP

—-

—–
NES