10. 08. 2020.

04. 08. 2020.

30. 07. 2020.

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 40. Statuta općine Ključ – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Ključ“, br. 3/10 i 3/11), Općinski načelnik općine Ključ raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ 

Više informacija i detalja o prijavi na ovaj Javni oglas pogledajte u pdf. dokumentu na sljedećem linku: http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/07/JAVNI-OGL.-JU-I-JP.pdf

Dokumenti

28. 07. 2020.

27. 07. 2020.

24. 07. 2020.

21. 07. 2020.

Javni poziv za sufinansiranje proljetne sjetve na području općine Ključ u 2020. godini

Pozivaju se pravna lica, obrtnici i fizička lica sa prostora općine Ključ koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na području općine Ključ da apliciraju na javni poziv za sufinansiranje proljetne sjetve na području općine Ključ u 2020. godini.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku u pdf. dokumentu.

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/07/Javni-poziv-1.pdf

Dokumenti

16. 07. 2020.

14. 07. 2020.

06. 07. 2020.