13. 02. 2019.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače – rokovi

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Ključ da predstavnici  Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a i općine Ključ dana 20.02.2019.godine (srijeda) u sali Općinskog vijeća sa početkom u 1000 sati organizuju sastanak sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača i poljoprivrednim proizvođačima.

 

Tema sastanka

  • Novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (federalne i kantonalne);
  • Zakup zemljišta;
  • Ostala problematika vezana za navedene teme.

Molimo sve zainteresovane da usklade svoje obaveze i neizostavno prisustvuju sastanku.

 

Ključ, 12.02.2019.godine                                   Služba za razvoj, privredu  i zajedničke poslove

 

 

 

08. 02. 2019.

OBAVJEŠTENJE I POZIV ZA PRIJAVU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE  GRAĐANI, PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJI NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ IMAJU STAMBENI, POSLOVNI, GOSPODARSKI, POMOĆNI, PRIVREDNI, DOGRAĐENI ILI NADOGRAĐENI DIO POSTOJEĆIH OBJEKATA ILI INFRASTRUKTURNI OBJEKAT – GRAĐEVINU BEZ  PROPISNE INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE), DA ĆE SE U 2019.GODINI  RADOM KOMISIJA NA TERENU USPOSTAVITI EVIDENCIJA  BESPRAVNIH  GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ, A SVE U SKLADU SA PROGRAMOM EVIDENCIJE  BESPRAVNIH GRAĐEVINA I ZAHVATA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ.

PORED GORE NAVEDENOG, OSTAVLJA SE MOGUĆNOST DA FIZIČKA I PRAVNA LICA  ODNOSNO  ONI KOJI JOŠ UVIJEK NISU PODNIJELI NADLEŽNOJ OPĆINSKOJ SLUŽBI URBANIZMA  ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA, DA TO JOŠ UVIJEK, A U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O LRGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA („SLUŽBENI GLASNIK USK-a br: 19/18“), OPĆINSKE ODLUKE O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAKONA O GRAĐENJU I PROSTORNOM UREĐENJU USK-a („SL.GLASNIK USK-a“ br: 12/13 i 3/16) MOGU UČINITI NAJKASNIJE DO 31.12.2019. GODINE.

NAPOMINJEMO DA JE LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA PRVENSTVENO U INTERESU VLASNIKA TAKVIH GRAĐEVINA.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE, UPUTE I POJAŠNJENJA U VEZI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU NELEGALNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA, GRAĐANI, FIZIČKA I PRAVNA LICA SE MOGU OBRATITI SLUŽBI ZA PROSTORNO UREĐENJE OPĆINE KLJUČ ( URBANIZMU kancelarija br:6).

 

Ključ, februar 2019.godine

Služba za prostorno uređenje,  stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

04. 02. 2019.

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)

 

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica. U okviru ovog javnog poziva prihvatljive su prijave za projekte koji će se izvoditi na teritoriji BiH.

Ukupna sredstva za finansiranje podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivredna proizvodnja) iznose do 1.750.000 KM. Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 KM do maksimalno 195.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinansiranje podnosioca prijave i 60% sufinansiranje kroz mjeru podrške). Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2019. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Smjernice i dokumentaciju za ovaj Javni poziv možete preuzeti ispod:

SMJERNICE za Javni poziv primarna proizvodnja EU4Business

Prilog 1 – Obrazac za prijavu na javni poziv

Prilog 2 – Obrazac poslovnog plana

Prilog 2.a – Poslovni plan – tabele

Prilog 3 – Pismo namjere za sufinansiranje projekta

Prilog 4 – Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju te ruralni razvoj.

Posjeta CIVITAS sekcija Općini Ključ

 

Danas su u prostorijama Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ boravili učenici CIVITAS sekcija OŠ „Velagići“ i MSŠ „Profesor Omer Filipović“ te nas upoznali sa svojim projektima „Biciklizam – zdrave životne navike i propisi“, odnosno „Street Workout Park Ključ“.

Svojim projektom učenici sekcije OŠ „Velagići“ tematiziraju biciklizam kao sport, stil života i odgovornost učesnika u saobraćaju i žele da pokrenu aktivnost obilježavanja starog puta Pudin Han – Velagići sa saobraćajnim znakovima „Biciklisti na putu“ i „Škola – djeca na putu“ te postavljanje ležećih policajaca. Namjera im je također informisati bicikliste da koriste ovaj put kao alternativu magistralnom putu.

Sekcija CIVITAS-a MSŠ „Profesor Omer Filipović“ namjerava promovisati zdrave stilove života te afirmaciju sporta kroz projekat izgradnje igrališta sa sportskim spravama na otvorenom koje bi koristili svi uzrasti i generacije.

U svojim nastojanjima su dobili punu podršku organa uprave.


 

 

28. 01. 2019.

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA za učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“

U cilju realizacije projekta ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“ koji se implementira u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj – D4D”, koji predstavlja projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH, Općina Ključ i firma DOO „KOFIX“ Ključ u svrhu realizacije navedenog projekta, a za podsticaj zapošljavanja i unaprijeđenja lokalnog razvoja raspisuju:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA
za učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“

I
Projektom je predviđen transfer znanja, vještina i tehnologija u odgovarajućim zanimanjima u partnerstvu sa dijasporom, što za krajnji rezultat treba da ima povećanje konkurentnosti nezaposlenih lica na lokalnom tržištu rada i povećanje stope zaposlenosti mlađih osoba. Predstavnici dijaspore bi direktno učestvovali u kreiranju i izradi programa stručne edukacije i njegovom provođenju u okviru privatne kompanije DOO „KOFIX“ Ključ.

II
U smislu ovog Programa:
– Obuka je sticanje znanja i vještina za obavljanje složenijih poslova koji su srodni osnovnom zanimanju kompanije DOO „KOFIX“ Ključ.
– U izradi i provođenju Programa stručne edukacije obuhvaćena je stručna osposobljenost za operatera na izradi i montaži PVC i aluminijske stolarije, odnosno zanimanja i tehnologije čiji su nastavni planovi i programi usklađeni sa standardima EU.
– Program obuke će trajati ukupno 80 sati, odnosno 10 radnih dana.

III

Planirana sredstva za realizaciju kreiranja i implementiranja programa stručnog usavršavanja nezaposlenih lica su obezbijeđena kroz fond projekta ”Dijaspora za razvoj – D4D” i istim će biti obuhvaćeno 6 nezaposlenih lica registrovanih kod JU Služba za zapošljavanje USK-Bihać, Općinski biro rada Ključ, od kojih bi 2 dobilo novo zaposlenje u okviru firme DOO „KOFIX“ Ključ nakon provedenog programa obuke.

IV

Nezaposlene osobe koje žele učestvovati u ovom programu dužne su:
– podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti na protokolu firme DOO „KOFIX“ Ključ, Industrijska zona u Velagićima, ili putem web stranice Općine Ključ, www.opcina-kljuc.ba
– uz aplikaciju priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte, CIPS prijavu boravka na području općine Ključ i uvjerenje o prijavi na evidenciji i da je još uvijek na evidenciji Općinskog biroa rada Ključ.
Prednost pri odabiru će imati lica koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje USK-Bihać, Općinski biro rada Ključ.

V
Javni poziv ostaje otvoren 10 dana, odnosno od 28.01.2019. godine do 06.02.2019. godine.
Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje.

VI
Aplikacije, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno na protokol firme DOO „KOFIX“ Ključ, Industrijska zona u Velagićima, Ključ, ili preporučeno poštom na navedenu adresu sa napomenom: Učešće u programu ”Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom“.
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve mobitela: 061 167 009, 061 167 556, 061 203 656 i na e-mail kofixdoo@bih.net.ba

 

Tekst kompletnog Javnog poziva kao i Aplikacija za prijavu na Javni poziv  se nalaze ispod:

Javni poziv – KOFIX

Aplikacija za prijavu na Javni poziv – KOFIX – RADNA

Dokumenti

24. 01. 2019.

16. 01. 2019.

Udruženje pčelara “Pčela” Ključ počeli s pripremom pogača za pčele

Udruženje pčelara “Pčela” Ključ je počelo s implementacijom sredstava koje su dobili od općine Ključ, a radi se o pripremi hrane za pčele u zimskom periodu. Naime, članovi udruženja su počeli s pripremom i izradom pogačica za pčele kako bi se mogle prehraniti u ovom zimskom periodu. Već nekoliko godina unazad Općina Ključ podržava rad udruženja pčelara te dobivena sredstva su im itekako od koristi posebno u zimskom periodu kada pčele nisu u mogućnosti izlaziti na ispašu. Vrijedni članovi ovog udruženja su pristupili izradi pogačica koje će biti podijeljene članovima udruženja kako bi im bar malo olakšali održavanje svojih rojeva.

Općina Ključ je prepoznala značaj i rad ovog udruženja te će i u narednom periodu podržati rad istog. Ipak govorimo o vrhunskoj kvaliteti meda sa ovih prostora čiji su proizvođači osvojili mnogo medalja i pohvala za svoju kvalitetu. Pored svih građana iz kulturnog, turističkog i sportskog segmenta koji promovišu općinu Ključ, tako su se i pčelari uvrstili na listu promotora po ekološki zdravoj proizvodnji meda.

 

 

15. 01. 2019.

Obavijest o održavanju stručnog predavanja za proizvođače povrća

Ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da Služba  za razvoj, privredu i zajedničke poslove  u saradnji sa Poljoprivrednim zavodom Unsko-sanskog kantona i Poljoprivrednom zadrugom „Agrisan“ Sanski Most organizuje:

 

STRUČNO PREDAVANJE ZA PROIZVOĐAČE POVRĆA

Dana: 17.01.2019.god.(četvrtak) u Sali Općinskog vijeća Ključ u 1000 

 

PROGRAM PREDAVANJA:

Pozdravna riječ domaćina

1.(prva) Tema:    „Tehnologija proizvodnje presadnica“

2.(druga) Tema:  „Uzgoj povrća u zaštićenom prostoru“

Na obje teme predavač je Cević Admir dipl.ing.polj.

 Diskusija- Zaključci

POZIVAMO VAS DA USKLADITE VAŠE OBAVEZE I PRISUSTVUJETE OVOM PREDAVANJU I UPUTITE POZDRAVNU RIJEČ