04. 03. 2021.

Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu Budžeta za 2021. godinu

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća općine Ključ broj: 02-02-367/21 Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA

OPĆINE KLJUČ ZA 2021.GODINU

Obavještavaju se građani Općine Ključ da je Općinsko vijeće općine Ključ na svojoj I redovnoj sjednici održanoj dana 22.02.2021 godine usvojilo Nacrt budžeta općine Ključ za 2021 godinu  i donijelo zaključak da se sprovede  javna rasprava.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Ključ za 2021 godinu održat će se u sali Općinskog vijeća općine Ključ dana 08.03.2021 u 1100 sati

Svim zainteresovanim Nacrt budžeta općine Ključ za 2021 godinu  će biti dostupan kod sekretara mjesnih zajednica, u Službi za finansije i trezor, te na službenoj stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i trezor do 08.03.2021. godine, a poslužit će predlagaču za utvrđivanje Prijedloga budžeta za 2021. godinu

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                             Nedžad Zukanović, prof.

Nacrt Budžeta možete pogledati u dokumentu ispod:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/03/Nacrt-Budžeta-2021.pdf

Dokumenti

02. 03. 2021.

Obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Tačno prije 29 godina Bosna i Hercegovina je stekla nezavisnost, ali bitka za Bosnu i Hercegovinu još nije završena.

Referendum o nezavisnosti, održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, značio je potvrdu opredjeljenja većine građana prema budućnosti zemlje.

Referendumsko pitanje je glasilo: “Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?”

Od ukupnog broja (2.073.568) građana koji su glasali na referendumu za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine, za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive izjasnilo se 2.061.932. građana ili 99,44 %.

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Ključu je upriličen prigodan Program obilježavanja, a u nastavku slijede slike koje prikazuju samo dio atmosfere sa održanih manifestacija.

25. 02. 2021.

24. 02. 2021.

23. 02. 2021.

Akcija prikupljanja doborovoljnih priloga za liječenje našeg sugrađanina Muhameda Nukića

Obavještavamo naše sugrađane, ključane širom svijeta da je Rješenjem općinskog načelnika pokrenuta akcija za prikupljanje dobrovoljnih priloga za liječenje našeg sugrađanina, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Muhameda Nukića. U tekstu ispod se nalazi tekst Rješenja, a u pdf dokumentu ovjereno i potpisano Rješenje te neophodna dokumentacija o toku liječenja. Molimo sve VAS da se ovoj humanoj akciji odazovete u što većem broju kako bi naš Muhamed prikupio dovoljno sredstava za neophodne terapije i eventualni pregled na klinici Acibadem u Turskoj.

Muhamedu se nakon odstranjivanja jednog bubrega pojavila zloćudna novotvorevina bubrega, gdje terapiju zbog toga može samo dobivati u obliku tableta na sedmičnoj bazi, a sama terapija je preskupa da bi sebi istu mogao sedmično obezbijediti. Stoga je i pokrenuta ova akcija.

Broj: 02-03-82/21

Ključ, 19.02.2021. godine

Na osnovu člana 9. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik USK“, broj: 15/10), a rješavajući po zahtjevu Udruženja veterana odreda policije „BOSNA 5“ iz Ključa od 19.02.2021. godine za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog priloga za liječenje Nukić Muhameda, Općinski načelnik općine Ključ donosi, sljedeće

R J E Š E N J E

  1. ODOBRAVA SE Udruženju veterana odreda policije „BOSNA 5“ da može prikupljati dobrovoljni prilog za liječenje člana Udruženja, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca – Nukić Muhameda iz Ključa.
  • Akcija prikupljanja će trajati od 22.02. do 01.09.2021. godine. Dobrovoljni prilog će se prikupljati putem uplata na žiro račun Udruženja.
  • Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiro račun Udruženja veterana odreda policije „BOSNA 5“ broj: 1994400010248338 otvoren kod Sparkasse banke.
  • Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršiti će Upravni odbor Udruženja.

O b r a z l o ž e nj e

Udruženje veterana odreda policije „Bosna 5“ iz Ključa uputilo je zahtjev 19.02.2021. godine za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije „Bosna 5“, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca – Nukić Muhameda iz Ključa, a koji boluje od karcinoma bubrega te nabavka lijekova i terapija iziskuje velike finansijske troškove. U prilogu zahtjeva dostavljena je medicinska dokumentacija – Otpusna pisma Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljim liječenjem.

Akcija prikupljanja će trajati 22.02. do 01.09.2021. godine. Dobrovoljni prilog će se prikupljati putem uplate na žiro račun Udruženja.

U navedenom zahtjevu navode da će praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršiti Upravni odbor Udruženja.

Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, to je na osnovu člana 9. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik USK“, broj: 15/10) riješeno  kao u dispozitivu ovog rješenja.

Rješenje o pokretanju prikupljanja dobrovoljnih priloga, kao i medicinsku dokumentaciju možete pronaći na linku ispod:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/02/Muhamed-dokumentacija.pdf

ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA INSTRUKCIJA SE NALAZI ISPOD. OBAVEZNO NAVESTI SVRHU UPLATE “ZA LIJEČENJE MUHAMEDA NUKIĆA”

Dokumenti

17. 02. 2021.

Ponuda za kooperantsku proizvodnja krastavaca kornišona


Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja općine Ključ da firma Carl Kuehne nudi kooperantsku proizvodnju krastavaca kornišona u 2021.godini.

Nudi se repromatijal za proizvodnju na površini od 0,05 ha i 0,1 ha.

Otplata duga za repromaterijal vršiće se isključivo putem sirovine/proizvedenih krastavaca.

Dana 24.02.2021.godine (srijeda) u 1200 sati u sali Općinskog vijeća općine Ključ predstavnici općine Ključ i firme Carl Kuehne organizuju sastanak i edukaciju za sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače za proizvodnju u 2021.godini.

Nakon edukacije izvršiće se i potpisivanje ugovora.

Molimo sve zainteresovane da usklade svoje obaveze i neizozostavno prisustvuju sastanku i edukaciji.

Ključ, 17.02.2021.godine                 Služba za razvoj, privredu  i civilnu zaštitu

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da je članom 14. stav (1) Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da  poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 01.januara do 31. marta izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Shodno odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10) i odredbama člana 11. stav e) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Sl. novine FBiH”, br. 32/2017, 34/2017 – ispr., 55/2017, 56/2018 i 24/2020), upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u registrima je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, tako i na kantonalnom i općinskom nivou.

Ukoliko u roku od 01.01.2021.godine do 31.03.2021.godine u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu poljoprivredna gazdinstva i klijenti sa područja općine Ključ ne izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG)  i Registru klijenata (RK) neće moći  ostvariti pravo na  novčane podrške u 2021.godini.

Napomena !

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 237.

Ključ, 17.02.2021.godine                 Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

12. 02. 2021.

Obavijest za Javne ustanove, Javna preduzeća, privredne subjekte, sportska udruženja i organizacije koje se finansiraju s budžeta općine Ključ

U prilogu obavijest za dostavljanje prijedloga o održavanja manifestacija na području općine Ključ. Produženje Javnog poziva za dostavljanje prijedloga manifestacija za sufinansiranje s Budžeta općine Ključ.

08. 02. 2021.