Područje mjesne zajednice Krasulje čine naseljena mjesta:
Krasulje – centar, Bajrami, Dedići, Husići, Kazići, Kalabe, Smajići, Đuzići, Čarkići, Fazlići, Sejarići, Musići, Kozarci, Balijevići, Vukovska Brda i Todore, sa 584 domaćinstva i 2339 stanovnika.
Sjedište mjesne zajednice je u Krasuljama.
Predsjednik MZ : Anes Jukić.
Sekretar MZ : Edin Husić.
Tel.037/676-244