Mjesnu zajednicu Velagići čine sljedeća područja sa naseljenim mjestima:
Hasići, Nezići, Častovići-jedno područje, Donji Vojići, Gornji Vojići, Postajre, Velagići, Lanište- jedno područje, Palina, Hadžići, Pudin Han, Juruga-jedno područje, Gornji Ramići, Donji Ramići, Kuburaši(Patikale)-jedno područje, Kopjenica, Grabovac, Kotarevac-jedno područje, sa 740 domaćinstava i 3071 stanovnika.
Sjedište mjesne zajednice je u Velagićima.
Predsjednik MZ : Nijaz Delić.
Sekretar MZ : Nermin Delić.
Tel. 037/674-161