Velagići

Mjesnu zajednicu Velagići čine sljedeća područja sa naseljenim mjestima:
Hasići,Nezići,Častovići-jedno područje,Donji Vojići,Gornji Vojići,Postajre,Velagići,Lanište- jedno područje.Palina,Hadžići,Pudin Han,Juruga-jedno područje,Gornji Ramići, Donji Ramići,Kuburaši(Patikale)-jedno područje,Kopjenica,Grabovac,Kotarevac-jedno područje, sa 740 domaćinstava i 3071 stanovnika(preliminarni rezultati popisa 2013 godine)
Sjedište mjesne zajednice je u Velagićima.
Predsjednik mjesne zajednice je Nijaz Delić
Sekretar mjesne zajednice Nermin Delić
Tel. 037/674-161