Sanica

Područje Mjesne zajednice Sanica čine naseljena mjesta:Sanica-ravan, Mahala, Muhadžeri, Gornja Sanica, Zavolje,Vrelo,Tarbuci,Međeđe brdo,Gornji Budelj,Donji Budelj i Mijačica,sa 548 domaćinstava i 2085 stanovnika .(Preliminarni rezultati popisa 2013 godine)
Sjedište mjesne zajednice je u Sanici , ulica Oslobodilaca.
Predsjednik mjesne zajednice je Bejha Kurtić
Sekretar mjesne zajednice Senad Hadžić
Tel.037/671-067