Područje mjesne zajednice Humići čine naseljena mjesta: Humići, Prhovo, Plamenice, Ljutića brdo, Krantići, Bešići, Hamedovići, Bukvići, Vukovo selo i Rakovići, sa 237 domaćinstava i 903 stanovnika.
Sjedište mjesne zajednice je u Humićima.
Predsjednik MZ : Refik Hamedović.
Sekretar MZ : Đemal Ljutić.
Tel.037/675-479