Humići

Područje Mjesne zajednice Humići čine naseljena mjesta:Humići,Prhovo,Plamenice,Ljutića brdo,Krantići,Bešići,Hamedovići,Bukvići,Vukovo selo i Rakovići, sa 237 domaćinstava i 903 stanovnika.
Sjedište mjesne zajednice je u Humićima
Predsjednik mjesne zajednice je Refik Hamedović
Sekretar Đemal Ljutić
Tel.037/675-479